Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki i technologie Big Data

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INSZI-MSP-TBD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki i technologie Big Data
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
( Wytwarzanie systemów informatycznych )-Sztuczna inteligencja-mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

TBD

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami wykorzystywanymi w analizie danych typu Big Data. Główny nacisk będzie położony na omówienie zagadnień związanych wykorzystaniem narzędzi oraz projektowaniem własnych rozwiązań w ramach ekosystemu Hadoop. W szczególności, przedstawiony zostanie rozproszony system plików HDFS oraz system YARN, służący do zarządzania zasobami środowiska Hadoop’owego. W ramach wykładu i realizacji projektu, studenci zapoznają się ze sposobem organizacji danych w systemach Big Data, w tym interfejsami SQL, rozproszonymi formatami i bazami danych. Studenci nauczą się w jaki sposób projektować i implementować własne algorytmy rozproszone z wykorzystaniem Apache Spark.(...)

Literatura:

Literatura i oprogramowanie:

  1. Hadoop. Komplety przewodnik. Analiza i przechowywanie danych, Tom White, O’Reilly/Helion, 2015
  2. Designing Data Intensive Applications, Martin Kleppman, O’Reilly, 2014
  3. High Performance Spark, Holden Karau, O’Reilly, 2016
  4. Edward Tufte, The Visual Display of Quantitative Information, Graphics Press, 2001
  5. David McCandless, Knowledge is beautiful, Harper Collins, 2014

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gambin
Prowadzący grup: Tomasz Gambin, Dominik Ryżko, Marek Wiewiórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gambin
Prowadzący grup: Tomasz Gambin, Dominik Ryżko, Marek Wiewiórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gambin
Prowadzący grup: Tomasz Gambin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)