Warsaw University of Technology - Central Authentication System
You are not logged in | log in
course directory - help

Fundamentals of Digital Technology

General data

Course ID: 103A-INxxx-ISP-PTCY Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Fundamentals of Digital Technology Name in Polish: Podstawy techniki cyfrowej
Department: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Electronics )-Automatic Control and Robotics-B.Sc.-EITI
( Fundamentals of Computer Science )-Computer Science-B.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) PTCY

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 1

Short description:

The general idea that is the motif for this lecture is to show what are the major components and how to design computer subsystems. The lecture starts with mathematical foundations, traverses automatons without and with memory, and ends with the design of digital systems. Moreover, the circuits integrated to a higher extent or more complex systems are designed using already introduced components. For instance, a D flip-flop is designed using gates, then in turn functional blocks, such as counters or registers, are designed using flip-flops, and finally functional blocks are used to construct digital systems. In this way no phase of integration is left out. The students should be able to design circuits and systems using elements of any scale of integration according to the needs of a project. Moreover, different approaches to designing the same circuits or systems are explained. All the concepts are explained explicitly showing the design process by simple yet real (...)

Full description: (in Polish)

Zapoznanie studentów z podstawowymi układami logicznymi oraz zasadami i metodami projektowania złożonych układów. Ponadto omawiane są podstawowe kody liczbowe stałopozycyjne oraz algorytmy 4 działań arytmetycznych na tych liczbach.

Treść wykładu
Wprowadzenie. Cel i zakres przedmiotu, powiązania z innymi przedmiotami, organizacja i rygory przedmiotu. Pojęcia podstawowe, konwersja liczb dziesiętnych na NKB, przykładowy automat (2h).
Metody opisu układów kombinacyjnych, funkcje boolowskie, bramki, minimalizacja prostych układów na mapie Karnaugh`a, zestawy funkcjonalne pełne, układy NOR i NAND (2h).
Złożone układy iteracyjne, układy wielowyjściowe, bloki funkcjonalne: dekodery, kodery, multipleksery i demultipleksery, komparatory i sumatory (4h).
Układy GAL i FPGA. Systemy CAD (ABEL) (2h).
Układy sekwencyjne: Rodzaje automatów i ich przeznaczenie, metody opisu, automaty elementarne (2h).
Algorytmy projektowania układów synchronicznych (2h).
Sekwencyjne bloki funkcjonalne: rejestry i liczniki (2h).
Automaty asynchroniczne zjawiska występujące w automatach (2h).
Algorytmy projektowania automatów asynchronicznych (2h).
Kody liczbowe stałopozycyjne (ZM, U1, U2, BIAS) i zmiennopozycyjne (2h).
Artmetyka stałopozycyjna (2h).
Artmetyka zmiennopozycyjna (2h).
Algorytmy minimalizacja funkcji i liczby automatów (2h).
Układy czasowe: układy różniczkujące, multiwibratory (2h).


Zakres laboratorium

 1. Podstawowe układy kombinacyjne
 2. Projektowanie układów iteracyjnych i wielowyjściowych (Espresso
 3. Projektowanie i testowania złożonych układów kombinacyjnych (ABEL)
 4. Sekwencyjne układy synchroniczne - struktura
 5. Projektowanie CAD układów sekwencyjnych (minimalizacja liczby stanów).
 6. Sekwencyjne układy asynchroniczne.


Przedmioty podobne
Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103A-CTxxx-ISA-EDC1Digital Circuits5

Bibliography: (in Polish)

  1. A. Skorupski - Podstawy Techniki Cyfrowej, WkiŁ 2001.

  2. T. Łuba, B. Zbierzchowski - Komputerowe projektowanie układów logicznych, WkiŁ 2000
  3. H. Kruszynski, A. Rydzewski, A. Śluzek - Teoria układów cyfrowych, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej 1987.
  4. W. Traczyk: Układy cyfrowe. Podstawy teoretyczne i metody syntezy, WNT 1982.
  5. C. Zielinski: Podstawy projektowania układów cyfrowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Classes in period "Winter Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-02-21
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 70 places more information
lectures, 30 hours, 70 places more information
Coordinators: Jacek Raczkowski, Cezary Zieliński
Group instructors: Krzysztof Chabko, Krzysztof Gracki, Krzysztof Mroczek, Piotr Nowakowski, Marek Pawłowski, Jacek Raczkowski, Zbigniew Szymański, Cezary Zieliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki
(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2019-02-18 - 2019-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 128 places more information
lectures, 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Jacek Raczkowski, Andrzej Skorupski
Group instructors: Krzysztof Chabko, Krzysztof Gracki, Krzysztof Mroczek, Marek Pawłowski, Jacek Raczkowski, Zbigniew Szymański
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2018-10-01 - 2019-02-17
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Jacek Raczkowski, Cezary Zieliński
Group instructors: Cezary Zieliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2018-02-19 - 2018-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 128 places more information
lectures, 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Jacek Raczkowski, Andrzej Skorupski
Group instructors: Krzysztof Chabko, Krzysztof Gracki, Krzysztof Mroczek, Marek Pawłowski, Jacek Raczkowski, Andrzej Skorupski, Zbigniew Szymański
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-02-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Cezary Zieliński
Group instructors: Cezary Zieliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2017-02-20 - 2017-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 168 places more information
lectures, 30 hours, 168 places more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2016-10-01 - 2017-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 60 places more information
lectures, 30 hours, 60 places more information
Coordinators: Cezary Zieliński
Group instructors: Cezary Zieliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2016-02-23 - 2016-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 145 places more information
lectures, 30 hours, 145 places more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2015-10-01 - 2016-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Cezary Zieliński
Group instructors: Cezary Zieliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2015-02-23 - 2015-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 160 places more information
lectures, 30 hours, 160 places more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2014-09-29 - 2015-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Cezary Zieliński
Group instructors: Cezary Zieliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2014-02-24 - 2014-09-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 145 places more information
lectures, 30 hours, 145 places more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2013-10-01 - 2014-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Cezary Zieliński
Group instructors: Cezary Zieliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2013-02-20 - 2013-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 102 places more information
lectures, 30 hours, 102 places more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2012-10-01 - 2013-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 80 places more information
lectures, 30 hours, 80 places more information
Coordinators: Cezary Zieliński
Group instructors: Cezary Zieliński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.