Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt zespołowy 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INxxx-ISP-PZSP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt zespołowy 1
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Metody wytwarzania oprogramowania )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PZSP1

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Projekt ma na celu ukształtowanie w studentach podejścia inżynierskiego do rozwiązywania problemów, czyli: pracę w zespole, nawyk dokumentowania wykonanej pracy, umiejętność komunikowania wyników, zarówno w formie pisanej jak i wystąpień publicznych.

Pełny opis:

Projekt ma na celu ukształtowanie w studentach podejścia inżynierskiego do rozwiązywania problemów, czyli: pracę w zespole, nawyk dokumentowania wykonanej pracy, umiejętność komunikowania wyników, zarówno w formie pisanej jak i wystąpień publicznych.Treść ćwiczeń

 1. Spotkanie wstępne/organizacyjne – omówienie zasad przedmiotu, rozdanie tematów projektu.
 2. Spotkanie dotyczące zarządzania zespołem, organizacja pracy zespołu (alokacja zadań, role w zespole, cechy pracy w zespole, zagrożenia pracy w zespole, dynamika pracy, rozwiązywanie konfliktów).
 3. Warsztaty korzystania z prostych narzędzi elektronicznych (np. arduino, raspbery pi, itp.).
 4. Warsztaty dotyczące narzędzi: wersjonowanie kodu, operacyjne zarządzanie projektem.
 5. Spotkanie dotyczące kreowania rozwiązań.
 6. Prezentacje publiczne przed grupą ćwiczeniową, dyskusja na temat prezentacji (x2).Zakres projektu

Tematyka projektu powinna być w miarę prosta, może obejmować programowanie strukturalne, które poznają go w trakcie semestru lub prostą elektronikę opartą o płytki prototypowe. Powinien budować świadomość odpowiedzialności za projekt. Tematyka projektu nie powinna być bardzo konkretna; elementem projektu jest opracowanie pomysłu, zatem studenci powinni wyjść od dyskusji i generacji pomysłów, przedstawić wstępny projekt funkcjonalny, a następnie projekt techniczny.

Literatura:

 1. Beverly Rudkin Ingle, Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy, Helion, 2015.
 2. Simon Monk, Arduino dla początkujących. Podstawy i szkice, Helion, 2018.
Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

 • ocenę wiedzy i umiejętności z wykonania projektu – na podstawie raportu końcowego,
 • ocenę wiedzy i umiejętności - na podstawie rozmowy z całym zespołem i indywidualnej rozmowy z każdym członkiem zespołu: ocena rozwiązania i wkładu pracy każdej osoby,
 • ocena wiedzy i umiejętności na podstawie prezentacji pośredniej i końcowej.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaleta
Prowadzący grup: Katarzyna Bargieł, Patryk Chaber, Piotr Garbat, Mariusz Kaleta, Robert Nebeluk, Piotr Pałka, Sebastian Plamowski, Dawid Seredyński, Marek Sutkowski, Artur Wilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaleta
Prowadzący grup: Patryk Chaber, Piotr Firek, Piotr Garbat, Mariusz Kaleta, Robert Nebeluk, Piotr Pałka, Sebastian Plamowski, Dawid Seredyński, Marek Sutkowski, Artur Wilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaleta
Prowadzący grup: Piotr Firek, Mariusz Kaleta, Andrzej Manujło, Robert Nebeluk, Piotr Pałka, Dawid Seredyński, Artur Wilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaleta, Piotr Pałka
Prowadzący grup: Piotr Firek, Piotr Garbat, Mariusz Kaleta, Andrzej Manujło, Andrzej Mazurak, Robert Nebeluk, Piotr Pałka, Dawid Seredyński, Marek Sutkowski, Artur Wilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaleta
Prowadzący grup: Piotr Firek, Piotr Garbat, Mariusz Kaleta, Andrzej Manujło, Andrzej Mazurak, Robert Nebeluk, Piotr Pałka, Dawid Seredyński, Marek Sutkowski, Artur Wilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaleta, Piotr Pałka
Prowadzący grup: Piotr Firek, Mariusz Kaleta, Andrzej Manujło, Andrzej Mazurak, Piotr Pałka, Marek Sutkowski, Artur Wilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaleta, Piotr Pałka
Prowadzący grup: Piotr Firek, Piotr Garbat, Mariusz Kaleta, Dominik Kasprowicz, Rajmund Kożuszek, Andrzej Manujło, Andrzej Mazurak, Piotr Pałka, Marek Sutkowski, Marcin Szlenk, Artur Wilkowski, Izabela Żółtowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-18)