Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt zespołowy 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INxxx-ISP-PZSP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt zespołowy 2
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Metody wytwarzania oprogramowania )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PZSP2

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu: przeprowadzenie studentów przez proces zaawansowanego, rzeczywistego projektu informatycznego. Studenci przechodzą przez proces: analizy uwarunkowań, sformułowania problemu, rozwiązania problemu i utworzenia funkcjonalnego prototypu dotyczącego problemu. Zakłada się, że projekt będzie zawierał m.in. elementy: projekt i realizacja bazy danych, utworzenie aplikacji, testowanie wdrożenie (z uwzględnieniem testów przedprodukcyjnych u “klienta”). Implementacja powinna być poprzedzone analizą wymagań, zaprojektowaniem jej w odpowiednim narzędziu. Efektem jest w pełni funkcjonalny prototyp aplikacji. Opcjonalnie, w wybranych projektach może wystąpić model biznesowy towarzyszący rozwiązaniu. Podczas realizacji projektu studenci będą wykorzystywali wiedzę techniczną i nietechniczną zdobytą w ramach poprzednio zaliczonych przedmiotów. Opcjonalnie mogą się pojawiać elementy wirtualizacji/kontenerów, w niektórych projektach można wymagać zastosowania technologii dockera.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu: przeprowadzenie studentów przez proces zaawansowanego, rzeczywistego projektu informatycznego. Studenci przechodzą przez proces: analizy uwarunkowań, sformułowania problemu, rozwiązania problemu i utworzenia funkcjonalnego prototypu dotyczącego problemu. Zakłada się, że projekt będzie zawierał m.in. elementy: projekt i realizacja bazy danych, utworzenie aplikacji, testowanie wdrożenie (z uwzględnieniem testów przedprodukcyjnych u “klienta”). Implementacja powinna być poprzedzone analizą wymagań, zaprojektowaniem jej w odpowiednim narzędziu. Efektem jest w pełni funkcjonalny prototyp aplikacji. Opcjonalnie, w wybranych projektach może wystąpić model biznesowy towarzyszący rozwiązaniu. Podczas realizacji projektu studenci będą wykorzystywali wiedzę techniczną i nietechniczną zdobytą w ramach poprzednio zaliczonych przedmiotów oraz wiedzę nabytą w trakcie wykładów wspomagających dotyczących m.in. zarządzania projektem i inżynierii wymagań. Opcjonalnie mogą się pojawiać elementy wirtualizacji/kontenerów, w niektórych projektach można wymagać zastosowania technologii dockera. Przedmiot kładzie duży nacisk na wymaganie pracy w zespole, komunikację ze zleceniodawcą projektu, komunikację wyników projektu na zewnątrz.Treść wykładu

 1. Wprowadzenie i informacje niezbędne do zarządzania projektem, zarządzania czasem, przegląd i podstawowe informacje popularnych metodach: m.in. agile/SCRUM, model kaskadowy, PRINCE2, role w grupie, leadership, podstawy harmonogramowania i raportowania, uzupełnienie wiedzy o diagramach UML niezbędnych do raportowania. (12 godz.)
 2. Formułowanie wymagań: metody identyfikacji wymagań, opis wymagań (atrybuty, prorytety), analiza biznesowa, raportowanie/rozliczanie, miary złożoności zadań, modelowanie, wymagania niefunkcjonalne, dostępność/availibility, lean startup, role w grupie projektowej, planning poker itp. techniki, model kaskadowy, punkty funkcyjne. (12 godz.)Treść ćwiczeń

 1. Spotkanie wstępne/organizacyjne – omówienie zasad przedmiotu, rozdanie tematów projektu.
 2. Spotkanie dotyczące zarządzania zespołem, organizacja pracy zespołu (alokacja zadań, role w zespole, cechy pracy w zespole, zagrożenia pracy w zespole, dynamika pracy, rozwiązywanie konfliktów).
 3. Warsztaty dotyczące identyfikacji problemu, m.in. burza mózgów, coffee table, speed dating.
 4. Warsztay dotyczące UX: empatia, persona, mapa podróży użytkownika przez usługę.
 5. Warsztaty dotyczące tworzenia prototypów: cel, szybkie tworzenie prototypów, rodzaje prototypów.
 6. Warsztaty dotyczące testowania prototypów na użytkowniku: przygotowanie do testów, przeprowadzenie testów, zadawanie pytań, synteza wyników.
 7. Prezentacje publiczne przed grupą ćwiczeniową, dyskusja na temat prezentacji (x2).Zakres projektu

Zakłada się, że projekt będzie zawierał m.in. elementy: projekt i realizacja bazy danych, utworzenie aplikacji, testowanie wdrożenie (z uwzględnieniem testów przedprodukcyjnych u “klienta”). Implementacja powinna być poprzedzone analizą wymagań, zaprojektowaniem jej w odpowiednim narzędziu. Efektem jest w pełni funkcjonalny prototyp aplikacji. Opcjonalnie, w wybranych projektach może wystąpić model biznesowy towarzyszący rozwiązaniu. Podczas realizacji projektu studenci będą wykorzystywali wiedzę techniczną i nietechniczną zdobytą w ramach poprzednio zaliczonych przedmiotów oraz wiedzę nabytą w trakcie wykładów wspomagających dotyczących m.in. zarządzania projektem i inżynierii wymagań. Opcjonalnie mogą się pojawiać elementy wirtualizacji/kontenerów, w niektórych projektach można wymagać zastosowania technologii dockera.


Konsultacje z ekspertami:

Do wykonania złożonego projektu będzie wymagana znajomość różnych aspektów systemu informacyjnego, dlatego też zakłada się, że będzie potrzeba aby studenci mieli możliwość konsultacji z osobami, które specjalizują się w danej dziedzinie wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

 • egzamin ustny (dla każdego zespołu, 2 godz. na zespół) – zamknięta prezentacja przed 2 osobową komisją (opiekun + inny nauczyciel), następnie rozmowa z grupą, indywidualne pytania problemowe dotyczące wykonania projektu, pracy grupowej, wkładu każdej osoby;
 • ocena wiedzy i umiejętności z wykonania projektu – na podstawie raportu końcowego i rozmowy z każdym członkiem zespołu: ocena rozwiązania i wkładu pracy każdej osoby;
 • ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na podstawie prezentacji pośredniej i końcowej.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 32 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Projekt, 60 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Nowak, Izabela Żółtowska
Prowadzący grup: Klara Borowa, Krzysztof Cabaj, Jerzy Chrząszcz, Jarosław Chudziak, Piotr Gawrysiak, Wojciech Mazurczyk, Robert Nowak, Krystian Radlak, Piotr Salata, Marcin Szlenk, Andrzej Zalewski, Izabela Żółtowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.