Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy komputerowe w sterowaniu i pomiarach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INxxx-ISP-SKPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy komputerowe w sterowaniu i pomiarach
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Architektura komputerów i sprzęt komputerowy )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Automatyka i robotyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SKPS

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki systemów komputerowych w zastosowaniach do sterowania i pomiarów. Przedstawienie metodyki projektowania oprogramowania dla systemów wbudowanych z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa i niezawodności systemu. Wykład obejmuje także systemy operacyjne czasu rzeczywistego, sieci przemysłowe i przykładowe aplikacje systemów czasu rzeczywistego. Ćwiczenia laboratoryjne pozwalają studentom nabyć praktyczną umiejętność projektowania i uruchamiania oprogramowania dla systemów wbudowanych z uwzględnieniem aplikacji czasu rzeczywistego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki systemów komputerowych w zastosowaniach do sterowania i pomiarów. Przedstawienie metodyki projektowania oprogramowania dla systemów wbudowanych z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa i niezawodności systemu. Wykład obejmuje także systemy operacyjne czasu rzeczywistego, sieci przemysłowe i przykładowe aplikacje systemów czasu rzeczywistego. Ćwiczenia laboratoryjne pozwalają studentom nabyć praktyczną umiejętność projektowania i uruchamiania oprogramowania dla systemów wbudowanych z uwzględnieniem aplikacji czasu rzeczywistego.Treść wykładu

 1. Wstęp do przedmiotu i wprowadzenie do środowiska Buildroot (BR).
 2. Bardziej zaawansowane użycie BR; wprowadzenie do środowiska OpenWRT.
 3. Realizacja zaawansowanej komunikacji międzyprocesowej w systemie Linux.
 4. QEMU jako narzędzie do modelowania systemów; komunikacja z urządzeniami I/O w systemie Linux, elementarne wprowadzenie do tworzenia sterowników.
 5. Wprowadzenie do systemów czasu rzeczywistego.
 6. Organizacja oprogramowania i szeregowanie.
 7. Zaawansowane techniki przystosowania Linuxa do pracy w czasie rzeczywistym.
 8. ScC i MPSoC - realizacja pracy w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem możliwości układów FPGA ściśle zintegrowanych z CPU.
 9. Mikrokontrolery a systemy czasu rzeczywistego.
 10. Przykładowe urządzenie - robot Mini Ryś.
 11. Sieci przemysłowe.
 12. Bezpieczeństwo.Zakres laboratorium

 1. Zapoznanie ze środowiskiem Buildroot (BR) i emulatorem QEMU i ich podstawowe wykorzystanie.
 2. Zapoznanie ze środowiskiem OpenWRT, zaawansowane techniki przyspieszające testowanie Linux w systemie wbudowanym.
 3. Dodawanie własnych aplikacji do środowisk BR i OpenWRT, uruchamianie aplikacji na systemie wbudowanym (korzystanie ze zdalnego debuggera).
 4. Realizacja wieloprocesowego przetwarzania danych w czasie rzeczywistym na systemie wbudowanym.
 5. Realizacja komunikacji z własnym sprzętem emulowanym w QEMU, podstawy realizacji i uruchamiania sterownika urządzenia, wykorzystanie debuggera do uruchamiania kodu jądra.
 6. Realizacja interfejsców użytkownika dla systemów wbudowanych (ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zdalnego zarządzania).
Literatura:

 • Sacha K., Systemy czasu rzeczywistego, Wyd. 2 (zmienione), Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1999.
 • Sacha K., Laboratorium systemy QNX, Wyd. 2 (zmienione), Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001.
 • Sacha K., Sieci przemysłowe, Profibus, Mikom, 1998.
 • Skalski Ł., Linux: podstawy i aplikacje dla systemów embedded, Legionowo, Wydawnictwo BTC, 2012.
 • Bis M., Linux w systemach embedded, Legionowo, Wydawnictwo BTC, 2011.
 • Yaghmour K., Building Embedded Linux Systems, Beijing, O'Reilly, 2003.
 • Vizuete D.M, Instant Buildroot, Packt Publishing 2013.
Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

 • ocenę wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań laboratoryjnych - ocenę sprawozdań z realizacji zadań,
 • ocenę wiedzy i umiejętności wykazanych na kolokwium.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.