Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy komputerowe w sterowaniu i pomiarach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INxxx-ISP-SKPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy komputerowe w sterowaniu i pomiarach
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Architektura komputerów i sprzęt komputerowy )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Automatyka i robotyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SKPS

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki systemów komputerowych w zastosowaniach do sterowania i pomiarów. Przedstawienie metodyki projektowania oprogramowania dla systemów wbudowanych z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa i niezawodności systemu. Wykład obejmuje także systemy operacyjne czasu rzeczywistego, sieci przemysłowe i przykładowe aplikacje systemów czasu rzeczywistego. Ćwiczenia laboratoryjne pozwalają studentom nabyć praktyczną umiejętność projektowania i uruchamiania oprogramowania dla systemów wbudowanych z uwzględnieniem aplikacji czasu rzeczywistego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki systemów komputerowych w zastosowaniach do sterowania i pomiarów. Przedstawienie metodyki projektowania oprogramowania dla systemów wbudowanych z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa i niezawodności systemu. Wykład obejmuje także systemy operacyjne czasu rzeczywistego, sieci przemysłowe i przykładowe aplikacje systemów czasu rzeczywistego. Ćwiczenia laboratoryjne pozwalają studentom nabyć praktyczną umiejętność projektowania i uruchamiania oprogramowania dla systemów wbudowanych z uwzględnieniem aplikacji czasu rzeczywistego.Treść wykładu

 • Wprowadzenie do systemów czasu rzeczywistego.
 • Wprowadzenie do środowiska Buildroot (BR).
 • Zaawansowane użycie BR, Wprowadzenie do środowiska OpenWRT.
 • Realizacja zaawansowanej komunikacji międzyprocesowej w systemie Linux.
 • QEMU jako narzędzie do modelowania systemów. Komunikacja z urządzeniami I/O w systemie Linux, elementarne wprowadzenie do tworzenia sterowników.
 • Zaawansowane techniki przystosowania Linuxa do pracy w czasie rzeczywistym.
 • ScC i MPSoC - realizacja pracy w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem możliwości układów FPGA ściśle zintegrowanych z CPU.
 • Sterowniki wbudowane - wprowadzenie.
 • Organizacja oprogramowania sterowników wbudowanych.
 • Projektowanie oprogramowania sterowników wbudowanych.
 • Szeregowanie zadań w systemach czasu rzeczywistego.
 • Sieci przemysłowe.


 • Zakres laboratorium

  1. Zapoznanie ze środowiskiem Buildroot (BR) i emulatorem QEMU i ich podstawowe wykorzystanie.
  2. Zapoznanie ze środowiskiem OpenWRT, zaawansowane techniki przyspieszające testowanie Linux w systemie wbudowanym.
  3. Dodawanie własnych aplikacji do środowisk BR i OpenWRT, uruchamianie aplikacji na systemie wbudowanym (korzystanie ze zdalnego debuggera).
  4. Realizacja wieloprocesowego przetwarzania danych w czasie rzeczywistym na systemie wbudowanym.
  5. Realizacja komunikacji z własnym sprzętem emulowanym w QEMU, podstawy realizacji i uruchamiania sterownika urządzenia, wykorzystanie debuggera do uruchamiania kodu jądra.
  6. Realizacja interfejsców użytkownika dla systemów wbudowanych (ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zdalnego zarządzania).
  Literatura:

  • Sacha K., Systemy czasu rzeczywistego, Wyd. 2 (zmienione), Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1999.
  • Sacha K., Laboratorium systemy QNX, Wyd. 2 (zmienione), Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001.
  • Sacha K., Sieci przemysłowe, Profibus, Mikom, 1998.
  • Skalski Ł., Linux: podstawy i aplikacje dla systemów embedded, Legionowo, Wydawnictwo BTC, 2012.
  • Bis M., Linux w systemach embedded, Legionowo, Wydawnictwo BTC, 2011.
  • Yaghmour K., Building Embedded Linux Systems, Beijing, O'Reilly, 2003.
  • Vizuete D.M, Instant Buildroot, Packt Publishing 2013.
  Metody i kryteria oceniania:

  Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

  • ocenę wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań laboratoryjnych - ocenę sprawozdań z realizacji zadań,
  • ocenę wiedzy i umiejętności wykazanych na kolokwium.

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

  Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć:
  Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Dawid Seredyński, Tomasz Winiarski, Wojciech Zabołotny
  Prowadzący grup: Tomasz Winiarski, Wojciech Zabołotny
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Ocena łączna
  Jednostka realizująca:

  103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (w trakcie)

  Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć:
  Laboratorium, 30 godzin, 88 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 88 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Dawid Seredyński, Tomasz Winiarski, Wojciech Zabołotny
  Prowadzący grup: Maksym Figat, Michał Kruszewski, Dawid Seredyński, Tomasz Winiarski, Wojciech Zabołotny
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Ocena łączna
  Jednostka realizująca:

  103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

  Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć:
  Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Dawid Seredyński, Tomasz Winiarski, Wojciech Zabołotny
  Prowadzący grup: Michał Kruszewski, Dawid Seredyński, Tomasz Winiarski, Wojciech Zabołotny
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Ocena łączna
  Jednostka realizująca:

  103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

  Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć:
  Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Dawid Seredyński, Tomasz Winiarski, Wojciech Zabołotny
  Prowadzący grup: Dawid Seredyński, Tomasz Winiarski, Wojciech Zabołotny
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Ocena łączna
  Jednostka realizująca:

  103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
  pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-16)