Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INxxx-ISP-SOI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy informatyki )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Automatyka i robotyka-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Informatyka w multimediach-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inteligentne systemy-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inżynieria systemów informatycznych-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Systemy informacyjno-decyzyjne-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Sztuczna inteligencja-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SOI

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych własności systemów operacyjnych, omówienie ich struktur i cech wspólnych. Szczególny nacisk położono na metody zarządzania procesami oraz metody synchronizacji i komunikacji międzyprocesorowej.

Pełny opis:

Przedstawienie podstawowych własności systemów operacyjnych, omówienie ich struktur i cech wspólnych. Szczególny nacisk położono na metody zarządzania procesami oraz metody synchronizacji i komunikacji międzyprocesorowej.


Treść wykładu
Wprowadzenie. Podstawowe definicje: system operacyjny, proces zasób. Funkcje jądra systemu. Historia rozwoju systemów operacyjnych. Tryby przetwarzania. Koncepcje i struktury systemów operacyjnych.
Programowanie w języku interpretera poleceń. Komendy powłoki. Przekierowanie wejścia/wyjścia. Metaznaki i rozpoznawanie wzorców. Zmienne powłoki i zasady substytucji. Funkcje powłoki.
Zarządzanie procesami. Stany procesów. Blok kontrolny procesu. Zarządzanie procesami.
Wątki, SMP i mikrojądra. Procesy a wątki. Architektury SMP. Koncepcja mikrojądra.
Wzajemne wykluczenie i synchronizacja. Wyścigi i sekcje krytyczne. Semafory. Monitory. Przekazywanie komunikatów. Klasyczne algorytmy synchronizacyjne.
Blokady i zagłodzenia. Warunki wystąpienia blokady. Algorytmy wykrywania i unikania blokad.
Zarządzanie pamięcią. Organizacja pamięci. Adresowanie. Pamięć dzielona. Pamięć wirtualna. Algorytmy rozmieszczenia oraz wymiany. Segmentacja i stronicowanie.
Szeregowanie zadań. Kryteria szeregowaniA. Klasyfikacja algorytmów szeregowania. Szeregowanie w architekturach wieloprocesorowych i systemach czasu rzeczywistego.
Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi. Urządzenia znakowe i blokowe. Buforowanie oraz dyskowa pamięć podręczna. RAID.
Zarządzanie plikami. Struktura i organizacja systemy plików. Pliki zwykłe, katalogi i pliki specjalne. Metody ochrony i kontroli dostępu.
Przetwarzanie rozproszone i rozwiązania klastrowe. Komunikacja międzyprocesowa w środowisku rozproszonym. Typy rozwiązań klastrowych. Zarządzanie procesami w środowisku rozproszonym.
Bezpieczeństwo. Typy zagrożeń. Techniki włamań. Metody ochrony.


Zakres laboratorium
Laboratorium jest realizowane w systemach operacyjnych Minix/Linux. Program laboratorium zakłada wykonanie przez studenta ośmiu ćwiczeń o następującej tematyce:

 • Wprowadzenie do systemu operacyjnego.
 • Programowanie w języku interpretera poleceń.
 • Tworzenie systemu plików.
 • Procesy i przerwania.
 • Generowanie jądra systemu operacyjnego.
 • Wywołania systemowe.
 • Synchronizacja procesów.
 • Obsługa urządzeń zewnętrznych.


Przedmioty podobne
Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103A-CSCSN-ISA-EOPSYOperating Systems5
103B-TExxx-ISP-SOESystemy operacyjne5

Literatura:

  1. W. Stallings, "Operating Systems", Prentice Hall 2001.
  2. A. Silberschatz, P. B. Galvin, "Podstawy systemów operacyjnych", WNT 2000.
  3. A.S. Tanenbaum, A.S. Woodhull, "Operating Systems: Design and Implementation", Prentice Hall 1997.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Daszczuk
Prowadzący grup: Krzysztof Chabko, Wiktor Daszczuk, Waldemar Grabski, Wiktor Kuśmirek, Witold Oleszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Daszczuk
Prowadzący grup: Wiktor Daszczuk, Maksym Figat, Waldemar Grabski, Mariusz Kaleta, Adam Kozakiewicz, Wiktor Kuśmirek, Witold Oleszkiewicz, Maciej Stefańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kruk
Prowadzący grup: Krzysztof Chabko, Waldemar Grabski, Adam Kozakiewicz, Tomasz Kruk, Adam Krzemienowski, Wiktor Kuśmirek, Grzegorz Mąkosa, Witold Oleszkiewicz, Aleksander Pruszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Daszczuk
Prowadzący grup: Wiktor Daszczuk, Jakub Domaradzki, Mateusz Krzysztoń, Wiktor Kuśmirek, Krzysztof Opasiak, Maciej Stefańczyk, Grzegorz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kruk
Prowadzący grup: Mariusz Kaleta, Adam Kozakiewicz, Tomasz Kruk, Adam Krzemienowski, Maciej Kulawik, Wiktor Kuśmirek, Łukasz Neumann, Witold Oleszkiewicz, Krzysztof Opasiak, Aleksander Pruszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Daszczuk
Prowadzący grup: Wiktor Daszczuk, Jakub Domaradzki, Mateusz Krzysztoń, Wiktor Kuśmirek, Krzysztof Opasiak, Maciej Stefańczyk, Grzegorz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 165 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 165 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kruk
Prowadzący grup: Tomasz Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Daszczuk
Prowadzący grup: Wiktor Daszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 163 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 163 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kruk
Prowadzący grup: Tomasz Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Daszczuk
Prowadzący grup: Wiktor Daszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 117 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 117 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kruk
Prowadzący grup: Tomasz Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Daszczuk
Prowadzący grup: Wiktor Daszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 135 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 135 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kruk
Prowadzący grup: Tomasz Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Daszczuk
Prowadzący grup: Wiktor Daszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kruk
Prowadzący grup: Tomasz Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Daszczuk
Prowadzący grup: Wiktor Daszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 81 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 81 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kruk
Prowadzący grup: Tomasz Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.