Warsaw University of Technology - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Operating Systems

General data

Course ID: 103A-INxxx-ISP-SOI Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Operating Systems Name in Polish: Systemy operacyjne
Department: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Electives )-Automatic Control and Robotics-B.Sc.-EITI
( Fundamentals )-Artificial Intelligence-M.Sc.-EITI
( Fundamentals )-Computer Information System Engineering-M.Sc.-EITI
( Fundamentals )-Information and Decision Systems-M.Sc.-EITI
( Fundamentals )-Information Technology in Multimedia-M.Sc.-EITI
( Fundamentals )-Intelligent Systems-M.Sc.-EITI
( Fundamentals of Computer Science )-Computer Science-B.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) SOI

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 1

Short description: (in Polish)

Przedstawienie podstawowych własności systemów operacyjnych, omówienie ich struktur i cech wspólnych. Szczególny nacisk położono na metody zarządzania procesami oraz metody synchronizacji i komunikacji międzyprocesorowej.

Full description: (in Polish)

Przedstawienie podstawowych własności systemów operacyjnych, omówienie ich struktur i cech wspólnych. Szczególny nacisk położono na metody zarządzania procesami oraz metody synchronizacji i komunikacji międzyprocesorowej.


Treść wykładu
Wprowadzenie. Podstawowe definicje: system operacyjny, proces zasób. Funkcje jądra systemu. Historia rozwoju systemów operacyjnych. Tryby przetwarzania. Koncepcje i struktury systemów operacyjnych.
Programowanie w języku interpretera poleceń. Komendy powłoki. Przekierowanie wejścia/wyjścia. Metaznaki i rozpoznawanie wzorców. Zmienne powłoki i zasady substytucji. Funkcje powłoki.
Zarządzanie procesami. Stany procesów. Blok kontrolny procesu. Zarządzanie procesami.
Wątki, SMP i mikrojądra. Procesy a wątki. Architektury SMP. Koncepcja mikrojądra.
Wzajemne wykluczenie i synchronizacja. Wyścigi i sekcje krytyczne. Semafory. Monitory. Przekazywanie komunikatów. Klasyczne algorytmy synchronizacyjne.
Blokady i zagłodzenia. Warunki wystąpienia blokady. Algorytmy wykrywania i unikania blokad.
Zarządzanie pamięcią. Organizacja pamięci. Adresowanie. Pamięć dzielona. Pamięć wirtualna. Algorytmy rozmieszczenia oraz wymiany. Segmentacja i stronicowanie.
Szeregowanie zadań. Kryteria szeregowaniA. Klasyfikacja algorytmów szeregowania. Szeregowanie w architekturach wieloprocesorowych i systemach czasu rzeczywistego.
Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi. Urządzenia znakowe i blokowe. Buforowanie oraz dyskowa pamięć podręczna. RAID.
Zarządzanie plikami. Struktura i organizacja systemy plików. Pliki zwykłe, katalogi i pliki specjalne. Metody ochrony i kontroli dostępu.
Przetwarzanie rozproszone i rozwiązania klastrowe. Komunikacja międzyprocesowa w środowisku rozproszonym. Typy rozwiązań klastrowych. Zarządzanie procesami w środowisku rozproszonym.
Bezpieczeństwo. Typy zagrożeń. Techniki włamań. Metody ochrony.


Zakres laboratorium
Laboratorium jest realizowane w systemach operacyjnych Minix/Linux. Program laboratorium zakłada wykonanie przez studenta ośmiu ćwiczeń o następującej tematyce:

 • Wprowadzenie do systemu operacyjnego.
 • Programowanie w języku interpretera poleceń.
 • Tworzenie systemu plików.
 • Procesy i przerwania.
 • Generowanie jądra systemu operacyjnego.
 • Wywołania systemowe.
 • Synchronizacja procesów.
 • Obsługa urządzeń zewnętrznych.


Przedmioty podobne
Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103A-CSCSN-ISA-EOPSYOperating Systems5
103B-TExxx-ISP-SOESystemy operacyjne5

Bibliography: (in Polish)

  1. W. Stallings, "Operating Systems", Prentice Hall 2001.
  2. A. Silberschatz, P. B. Galvin, "Podstawy systemów operacyjnych", WNT 2000.
  3. A.S. Tanenbaum, A.S. Woodhull, "Operating Systems: Design and Implementation", Prentice Hall 1997.

Classes in period "Winter Semester 2020/2021" (future)

Time span: 2020-10-01 - 2021-02-21
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Tomasz Kruk
Group instructors: Krzysztof Chabko, Waldemar Grabski, Adam Kozakiewicz, Tomasz Kruk, Adam Krzemienowski, Wiktor Kuśmirek, Grzegorz Mąkosa, Witold Oleszkiewicz, Aleksander Pruszkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Summer Semester 2019/2020" (in progress)

Time span: 2020-02-22 - 2020-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Wiktor Daszczuk
Group instructors: Wiktor Daszczuk, Maksym Figat, Waldemar Grabski, Mariusz Kaleta, Adam Kozakiewicz, Wiktor Kuśmirek, Witold Oleszkiewicz, Maciej Stefańczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-02-21
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Tomasz Kruk
Group instructors: Krzysztof Chabko, Waldemar Grabski, Adam Kozakiewicz, Tomasz Kruk, Adam Krzemienowski, Wiktor Kuśmirek, Grzegorz Mąkosa, Witold Oleszkiewicz, Aleksander Pruszkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2019-02-18 - 2019-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 72 places more information
lectures, 30 hours, 72 places more information
Coordinators: Wiktor Daszczuk
Group instructors: Wiktor Daszczuk, Jakub Domaradzki, Mateusz Krzysztoń, Wiktor Kuśmirek, Krzysztof Opasiak, Maciej Stefańczyk, Grzegorz Zalewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2018-10-01 - 2019-02-17
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 120 places more information
lectures, 30 hours, 120 places more information
Coordinators: Tomasz Kruk
Group instructors: Mariusz Kaleta, Adam Kozakiewicz, Tomasz Kruk, Adam Krzemienowski, Maciej Kulawik, Wiktor Kuśmirek, Łukasz Neumann, Witold Oleszkiewicz, Krzysztof Opasiak, Aleksander Pruszkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2018-02-19 - 2018-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 72 places more information
lectures, 30 hours, 72 places more information
Coordinators: Wiktor Daszczuk
Group instructors: Wiktor Daszczuk, Jakub Domaradzki, Mateusz Krzysztoń, Wiktor Kuśmirek, Krzysztof Opasiak, Maciej Stefańczyk, Grzegorz Zalewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-02-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 165 places more information
lectures, 30 hours, 165 places more information
Coordinators: Tomasz Kruk
Group instructors: Tomasz Kruk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2017-02-20 - 2017-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 150 places more information
lectures, 30 hours, 150 places more information
Coordinators: Wiktor Daszczuk
Group instructors: Wiktor Daszczuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2016-10-01 - 2017-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 163 places more information
lectures, 30 hours, 163 places more information
Coordinators: Tomasz Kruk
Group instructors: Tomasz Kruk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2016-02-23 - 2016-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 128 places more information
lectures, 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Wiktor Daszczuk
Group instructors: Wiktor Daszczuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2015-10-01 - 2016-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 117 places more information
lectures, 30 hours, 117 places more information
Coordinators: Tomasz Kruk
Group instructors: Tomasz Kruk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2015-02-23 - 2015-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 128 places more information
lectures, 30 hours, 128 places more information
Coordinators: Wiktor Daszczuk
Group instructors: Wiktor Daszczuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2014-09-29 - 2015-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 135 places more information
lectures, 30 hours, 135 places more information
Coordinators: Tomasz Kruk
Group instructors: Tomasz Kruk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2014-02-24 - 2014-09-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 100 places more information
lectures, 30 hours, 100 places more information
Coordinators: Wiktor Daszczuk
Group instructors: Wiktor Daszczuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2013-10-01 - 2014-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 100 places more information
lectures, 30 hours, 100 places more information
Coordinators: Tomasz Kruk
Group instructors: Tomasz Kruk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Classes in period "Summer Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2013-02-20 - 2013-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 100 places more information
lectures, 30 hours, 100 places more information
Coordinators: Wiktor Daszczuk
Group instructors: Wiktor Daszczuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103200 - Instytut Informatyki

Classes in period "Winter Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2012-10-01 - 2013-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: laboratory, 30 hours, 81 places more information
lectures, 30 hours, 81 places more information
Coordinators: Tomasz Kruk
Group instructors: Tomasz Kruk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.