Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do multimediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INxxx-ISP-WMM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do multimediów
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy informatyki )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Informatyka w multimediach-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

WMM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami przetwarzania sygnałów i informacji w kontekście technologii multimedialnych. W ramach wykładu omawiana jest tematyka przetwarzania, kompresji, generacji i analizy sygnałów wizyjnych i dźwiękowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami przetwarzania sygnałów i informacji w kontekście technologii multimedialnych. W ramach wykładu omawiana jest tematyka przetwarzania, kompresji, generacji i analizy sygnałów wizyjnych i dźwiękowych.Treść wykładu

 1. Wprowadzenie - sygnał jako nośnik informacji, sygnały deterministyczne i losowe, analogowe i dyskretne, sygnały okresowe, reprezentacje sygnałów analogowych, trygonometryczny szereg Fouriera, zespolona postać szeregu Fouriera, przekształcenie Fouriera, widmo sygnału, widmo amplitudowe i fazowe, podstawowe parametry sygnałów. (3 godz.)
 2. Próbkowanie sygnałów - sygnały o skończonym paśmie, twierdzenie o próbkowaniu, częstotliwość Nyquista, odstępstwa od założeń próbkowania idealnego, aliasing, efekt stroboskopowy, przetwarzanie sygnału analogowego w sygnał cyfrowy A/C, kwantowanie sygnałów i reprezentacja cyfrowa sygnału analogowego, szum kwantowania i stosunek sygnał-szum przetwornika A/C, odtwarzanie sygnałów na podstawie próbek, operacje realizowane w przetworniku cyfrowo-analogowym (C/A). (3 godz.)
 3. Elementy cyfrowego przetwarzania sygnałów - dyskretne układy liniowe, częstotliwość unormowana, widmo sygnału dyskretnego, dyskretna transformata Fouriera (DFT), szybka transformacja Fouriera (FFT), opis układów dyskretnych w dziedzinie czasu, operatorowej i częstotliwości, delta Kroneckera, odpowiedź impulsowa, splot dyskretny, przekształcenie Z, transmitancja filtru cyfrowego, charakterystyki częstotliwościowe, filtry cyfrowe. (3 godz.)
 4. Podstawy teorii informacji - opis probabilistyczny źródła informacji, miara ilości informacji – entropia, system kodowania, kody przedrostkowe, nierówność Krafta-McMilana, kodowanie optymalne metodą Huffmana, kody unarne, Golomba, kodowanie słownikowe. (3 godz.)
 5. Sygnały akustyczne (dźwięki) - opis fizyczny, propagacja fali w przestrzeni, percepcja dźwięku przez człowieka, lokalizacja, ograniczenia słyszenia, kryteria oceny jakości dźwięku (mowa i muzyka), wpływ hałasu na słuch człowieka. (3 godz.)
 6. Cyfrowe sygnały foniczne - techniki przetwarzania a/c i c/a w systemach audio wysokiej jakości, telekomunikacji i urządzeniach mobilnych (rodzaje przetworników fonicznych, próbkowanie, kwantyzacja, kodowanie), obiektywne parametry i właściwości, rozdzielczość, przepływność. (4 godz.)
 7. Cyfrowe przetwarzanie dźwięku - analiza częstotliwościowa i czasowo-częstotliwościowa sygnałów fonicznych, analiza zawartości i cech sygnałów dźwiękowych, filtracja, efekty dźwiękowe, synteza dźwięku i mowy, kompresja dźwięku stratna i bezstratna, strumieniowanie cyfrowego dźwięku, detekcja i rozpoznawanie dźwięku. (4 godz.)
 8. Dźwiękowa technika studyjna, wirtualne instrumenty muzyczne, cyfrowe efekty dźwiękowe w technice studyjnej, usuwanie zniekształceń z sygnałów dźwiękowych, auralizacja. (3 godz.)
 9. Światło - opis fizyczny, percepcja światła przez człowieka, obraz cyfrowy - opis, akwizycja (przetworniki CCD/CMOS), wyświetlanie (przetworniki LCD/OLED). (2 godz.)
 10. Przetwarzanie obrazów cyfrowych - operacje jednoargumentowe (LUT), filtracja, transformaty. (2 godz.)
 11. Kompresja obrazu cyfrowego i sekwencji obrazów - metody bezstratne (formaty GIF, PNG), metody stratne (standardy obrazowe JPEG, JPEG-2000, standardy wideo MPEG, H.26x). (4 godz.)
 12. Transmisja danych multimedialnych – kontenery multimedialne (MPEG-2 TS, MP4), transmisja w sieciach radiodyfuzyjnych (radiofonia cyfrowa DAB, telewizja cyfrowa DVB), transmisja w sieciach szerokopasmowych (usługa VOD, protokół RTSP, adaptacyjne strumieniowanie z wykorzystaniem protokołu HTTP: MPEG-DASH, HLS, systemy czasu rzeczywistego: WebRTC). (4 godz.)
 13. Analiza obrazów: detekcja, śledzenie, rozpoznawanie obiektów o określonych cechach. (2 godz.)
 14. Indeksowanie i wyszukiwanie danych multimedialnych. (1 godz.)
 15. Znaki wodne i steganografia. (1 godz.)
 16. Podstawy grafiki komputerowej: reprezentacja obiektów dwu- i trójwymiarowych, przekształcenia geometryczne 2D i 3D, obcinanie odcinków i wielokątów, eliminacja powierzchni niewidocznych (alg. malarski, z-bufor), tor generowania grafiki, metody cieniowania powierzchni (płaskie, Gourauda, Phonga), odwzorowanie tekstur, metoda śledzenia promieni. (6 godz.)Zakres laboratorium

 1. Analiza widmowa sygnałów dyskretnych. (3 godz.)
 2. Filtracja, cyfrowe efekty dźwiękowe i synteza sygnałów muzycznych. (3 godz.)
 3. Analiza, synteza, rozpoznawanie i ocena jakości sygnału mowy. (3 godz.)
 4. Filtracja obrazu cyfrowego: redukcja szumu, wykrywanie krawędzi. (3 godz.)
 5. Statystyczne właściwości obrazów cyfrowych. (3 godz.)
 6. Śledzenie obiektów. (3 godz.)
 7. Strumieniowanie danych multimedialnych: MPEG-DASH, WebRTC. (3 godz.)
 8. Generowanie grafiki z wykorzystaniem popularnej biblioteki graficznej. (3 godz.)
Literatura:

 1. J. Szabatin, Podstawy teorii sygnałów, WKŁ, Warszawa, 2007.
 2. T. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów: od teorii do zastosowań, WKŁ, Warszawa, 2005.
 3. D. Stranneby, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, BTC 2012.
 4. Przelaskowski, Kompresja danych, Podstawy, Metody bezstratne, Kodery obrazów, BTC, Warszawa 2005.
 5. M. Domański, Obraz cyfrowy, WKŁ, Warszawa 2010.
 6. F.A. Everest, Podręcznik Akustyki, Sonia Draga 2013.
 7. K. Sztekmiler, Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań, WKŁ 2008.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 48 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pastuszak
Prowadzący grup: Andrzej Buchowicz, Łukasz Dąbała, Grzegorz Galiński, Marcin Lewandowski, Grzegorz Pastuszak, Agnieszka Pietrzak, Karolina Pondel-Sycz, Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 48 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pastuszak
Prowadzący grup: Andrzej Buchowicz, Łukasz Dąbała, Grzegorz Galiński, Marcin Lewandowski, Paweł Mazurek, Grzegorz Pastuszak, Agnieszka Pietrzak, Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 48 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pastuszak
Prowadzący grup: Karolina Borowska, Andrzej Buchowicz, Łukasz Dąbała, Grzegorz Galiński, Marcin Lewandowski, Paweł Mazurek, Grzegorz Pastuszak, Agnieszka Pietrzak, Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 48 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pastuszak
Prowadzący grup: Andrzej Buchowicz, Łukasz Dąbała, Grzegorz Galiński, Marcin Lewandowski, Paweł Mazurek, Grzegorz Pastuszak, Agnieszka Pietrzak, Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 48 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pastuszak
Prowadzący grup: Karolina Borowska, Andrzej Buchowicz, Łukasz Dąbała, Grzegorz Galiński, Marcin Lewandowski, Paweł Mazurek, Grzegorz Pastuszak, Agnieszka Pietrzak, Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)