Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do sztucznej inteligencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INxxx-ISP-WSI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy informatyki )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Automatyka i robotyka-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Informatyka w multimediach-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inteligentne systemy-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Sztuczna inteligencja-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

WSI

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do głównych gałęzi sztucznej inteligencji, a w szczególności algorytmów ewolucyjnych i genetycznych, uczenia maszynowego, sztucznych sieci neuronowych i automatycznego wnioskowania.


Ćwiczenia związane z przedmiotem są nastawione na implementację metod sztucznej inteligencji w językach programowania średniego poziomu i ich zastosowanie do rzeczywistych problemów.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do głównych gałęzi sztucznej inteligencji, a w szczególności algorytmów ewolucyjnych i genetycznych, uczenia maszynowego, sztucznych sieci neuronowych i automatycznego wnioskowania.
Ćwiczenia związane z przedmiotem są nastawione na implementację metod sztucznej inteligencji w językach programowania średniego poziomu i ich zastosowanie do rzeczywistych problemów.Treść wykładu

 1. Wstęp (2 godz.)
  Definicja sztucznej inteligencji. Słaba i silna sztuczna inteligencja. Przykłady współczesnych zastosowań sztucznej inteligencji.

 2. Część I. Przeszukiwanie.
 3. Zagadnienie przeszukiwania i podstawowe podejścia do niego (2 godz.)
  Definicja zadania przeszukiwania: przestrzeń przeszukiwania, funkcja celu. Podstawowe metody analityczne: metoda gradientu prostego, metoda Newtona. Optymalizacja stochastyczna: metoda stochastycznego najszybszego spadku.
 4. Algorytmy ewolucyjne i genetyczne (4 godz.)
  Ogólna struktura algorytmu ewolucyjnego. Krzyżowanie i mutacja. Algorytm (1+1). Algorytm (mu+lambda). Ogólna struktura algorytmu genetycznego. Kodowanie. Krzyżowanie i mutacja w algorytmach genetycznych.
 5. Dwuosobowe gry deterministyczne (2 godz.)
  Algorytm przeszukania wyczerpującego. Algorytm min-max. Przycinanie alfa-beta. Techniki pomocnicze: książka otwarć, heurystyki wybierające kolejność analizowanych ruchów.

 6. Część II. Uczenie maszynowe.
 7. Regresja i klasyfikacja (4 godz.)
  Modele liniowe. Maszyna Wektorów Nośnych (SVM). Drzewa decyzyjne i ich indukcja algorytmami ID3 i C4.5. Gradient Boosting. Miary jakości regresji i klasyfikacji.
 8. Sztuczne sieci neuronowe (4 godz.)
  Perceptron dwuwarstwowy. Wsteczna propagacja gradientu. Uczenie sieci.
 9. Modele bayesowskie (4 godz.)
  Algorytmy uczenia maszynowego jako estymatory. Uczenie z zastosowaniem maksymalnej wiarygodności, maksimum a`posteriori i entropii krzyżowej. Sieci Bayesa i klasyfikator bayesowski.
 10. Uczenie się ze wzmocnieniem (2 godz.)
  Model Procesu Decyzyjnego Markowa. Algorytm Q-Learning. Strategie wyboru akcji. Eksploracja i eksploatacja w uczeniu się ze wzmocnieniem.

 11. Część III. Automatyczne wnioskowanie.
 12. Logika zdań i logika predykatów (2 godz.)
  Zdania. Spójniki logiczne. Predykaty. Termy. Literały. Klauzule. Podstawienie i unifikacja. Sprowadzanie formuły logiki predykatów do postaci zbioru klauzul.
 13. Wnioskowanie (2 godz.)
  Wnioskowanie w przód. Wnioskowanie wstecz. Wnioskowanie przez rezolucję i zaprzeczenie.
 14. Formalne podstawy automatycznego wnioskowania (2 godz.)
  Poprawność i zupełność systemu wnioskującego. Strategie sterowania wnioskowaniem: przeszukiwanie wszerz, strategia zbioru uzasadnień, strategia liniowa, strategia z preferencją dla krótkich klauzul.Treść ćwiczeń

Studenci wykonują ćwiczenia przed komputerami, częściowo na zajęciach, a częściowo w domu. Implementują wybrane algorytmy omawiane na wykładzie i stosują je do przykładowych problemów.

 1. Implementacja i zastosowanie algorytmów ewolucyjnych (1+1) i (mu+lambda).
 2. Implementacja i zastosowanie algorytmu genetycznego.
 3. Implementacja algorytmu zachłannego, A* i IDA* i jego zastosowanie do przykładowego problemu przeszukiwania przestrzeni stanów.
 4. Implementacja algorytmu MIN-MAX z przycinaniem alfa-beta i zastosowanie go w programie grającym w grę taką jak warcaby.
 5. Implementacja modelu liniowego do regresji oraz SVM i indukcji drzew decyzyjnych do budowy klasyfikatora.
 6. Implementacja perceptronu dwuwarstwowego oraz algorytmu jego uczenia i zastosowanie go do problemu regresji.
 7. Modelowanie rozkładu prawdopodobieństwa z użyciem zaimplementowanej sieci Bayesa.
 8. Implementacja algorytmu Q-Learning i zastosowanie go w syntetycznym problemie uczenia się ze wzmocnieniem.
 9. Implementacja parsowania, przekształcania i reguł produkcji formuł rachunku predykatów.
 10. Implementacja różnych strategii sterowania wnioskowaniem przez rezolucję i zaprzeczenie.
 11. Implementacja systemu wnioskującego i zastosowanie go do rozwiązywania łamigłówek logicznych.
Literatura:

 1. Paweł Wawrzyński, “Podstawy Sztucznej Inteligencji,” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014.
 2. Sean Luke, “Essentials of metaheuristics”, Raleigh: Lulu, 2009.
 3. Michalewicz Zbigniew, David B. Fogel, “Jak to rozwiązać czyli nowoczesna heurystyka”, WNT, 2006.
 4. Stuart J. Russel, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach,” Prentice Hall, 2010.
 5. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville, “Deep Learning,” WNT, 2015.
 6. Paweł Cichosz, “Data Mining: Explained Using R, Wiley and Sons,” 2015.
Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

 • ocenę wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń – ocena ze zrealizowanych zadań;
 • ocenę wiedzy wykazanej na egzaminie pisemnym.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Biedrzycki
Prowadzący grup: Jarosław Arabas, Rafał Biedrzycki, Jakub Łyskawa, Marcin Macias, Robert Nowak, Krystian Radlak, Paweł Wawrzyński, Paweł Zawistowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Biedrzycki
Prowadzący grup: Jarosław Arabas, Rafał Biedrzycki, Michał Bortkiewicz, Krystian Chachuła, Paweł Kowaleczko, Jakub Łyskawa, Marcin Macias, Robert Nowak, Stanisław Pawlak, Krystian Radlak, Grzegorz Rypeść, Eryk Warchulski, Paweł Zawistowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Biedrzycki
Prowadzący grup: Jarosław Arabas, Rafał Biedrzycki, Jakub Łyskawa, Marcin Macias, Robert Nowak, Krystian Radlak, Paweł Wawrzyński, Paweł Zawistowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Biedrzycki
Prowadzący grup: Jarosław Arabas, Rafał Biedrzycki, Jakub Łyskawa, Marcin Macias, Mikołaj Markiewicz, Robert Nowak, Eryk Warchulski, Paweł Wawrzyński, Paweł Zawistowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Biedrzycki
Prowadzący grup: Jarosław Arabas, Rafał Biedrzycki, Jakub Łyskawa, Marcin Macias, Robert Nowak, Krystian Radlak, Paweł Wawrzyński, Paweł Zawistowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Biedrzycki, Paweł Wawrzyński
Prowadzący grup: Rafał Biedrzycki, Tomasz Gambin, Jakub Łyskawa, Marcin Macias, Paweł Wawrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)