Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Optymalizacja we wspomaganiu decyzji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INxxx-MSP-OWD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Optymalizacja we wspomaganiu decyzji
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane )-Systemy informacyjno-decyzyjne-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

OWD

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot przeznaczony dla studiów magisterskich i doktoranckich przedstawia podstawowe zagadnienia teorii decyzji, teorii optymalizacji wektorowej (wielokryterialnej), teorii gier wraz z jej zastosowaniami, różnych paradygmatów podejmowania i wspomagania decyzji.

Pełny opis:

Przedmiot przeznaczony dla studiów magisterskich i doktoranckich przedstawia podstawowe zagadnienia teorii decyzji, teorii optymalizacji wektorowej (wielokryterialnej), teorii gier wraz z jej zastosowaniami, różnych paradygmatów podejmowania i wspomagania decyzji.


Treść wykładu

 1. Wprowadzenie (2h): pojęcie decyzji, procesu decyzyjnego, wspomagania decyzji, systemu wspomagania decyzji. Model sytuacji decyzyjnej, kwestia reprezentacji wiedzy.
  Typy modeli: preferencyjne i rzeczowe, logiczne i analityczne, dalsze podziały. Pojęcie i etapy procesu decyzyjnego. Kwestie reprezentacji niepewności. Rola analizy wielokryterialnej modeli matematycznych.

 2. Zarys ekonomicznej teorii decyzji ­ teorii wartości i użyteczności (6h). Relacja preferencji, porządki częściowy, słaby, silny (zupełny). Warunki istnienia funkcji wartości, interpretacje ekonomiczne, użyteczność porządkowa (ordynalna). Addytywność a identyfikacja funkcji wartości. Metoda hierarchii analitycznej. Teoria użyteczności. Współczesna krytyka teorii użyteczności i wartości. Teoria decyzji zadowalających. Inne reprezentacje niepewności: zbiory rozmyte, zbiory przybliżone.


 3. Optymalizacja wektorowa (wielokryterialna) we wspomaganiu decyzji (12h). Pojęcie optymalności wektorowej: w sensie Pareto, w sensie danego stożka dodatniego, zwykła, słaba, właściwa, właściwa z ograniczeniem a priori wspól/czynników wymiany. Liniowa funkcja skalaryzująca, podstawowe charakteryzacje zbioru Pareto w przypadku wypukłym. Różne charakteryzacje zbioru Pareto w przypadku niewypukłym. Funkcje skalaryzujące zgodne z porządkiem i funkcje osiągnięcia. Oceny punktu idealnego i nadiru. Ciagła sterowalność charakteryzacji parametrycznej. Systemy wspomagania decyzji oparte na metodach punktu odniesienia. Problem wielokryterialnej i odwrotnej symulacji modelu. Algorytmy optymalizacji i solwery optymalizacyjne. Zastosowania algorytmów ewolucyjnych dla aproksymacji zbioru Pareto.


 4. Elementy teorii gier a wspomaganie decyzji (6h). Typy (formy) modeli gier, rodzaje gier i ich rozwiązań. Rozwiązania niekooperacyjne, równowaga gry. Gry macierzowe o sumie stałej i niestałej. Zastosowania teorii gier w teorii rynku. Gry eksperymentalne, strategia ``tit for tat``. Ewolucja kooperacji. Przegląd rozwiązań kooperacyjnych. Gry koalicyjne.


 5. Paradygmaty racjonalności (2h). Użyteczność a wielokryterialne wspomaganie wyboru. Decyzje zadawalajace, decyzje celowe, decyzje logiczne, decyzje intuicyjne. Definiowanie i sposoby wspomagania intuicji i procesów twórczych. Systemy eksperckie, systemy rankingowe.

 6. Praktyka konstrukcji systemów wspomagania decyzji (2h). Systemy oparte na danych i systemy oparte na modelach. Systemy dedykowane; rola użytkownika. Architektura systemów wspomagania decyzji, języki ich programowania. Przykłady.


Zakres projektu
Samodzielne ćwiczenia komputerowe - rozwiązywanie zadań związanych z przykładowymi systemami i problemami wspomagania dezyzji.

Literatura:

  1. Andriole, S.J.[1989]Handbook of Decision Support Systems TAB Professional and Reference Books, Blue Ridge Summit, PA.
  2. A. Lewandowski and A.P. Wierzbicki, eds.[1989]: Aspiration Based Decision Support Systems. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems vol, 331, Springer Verlag, Berlin - Heidelberg.
  3. Z.Pawlak [1991]: Rough Sets. Some Aspects of Reasoning about Knowledge.
  4. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
  5. A. Rapoport [1989]: Decision Theory and Decision Behavior Kluwer Academic Publiashers, Dordrecht.
  6. Y.Sawaragi, H.Nakayama and T.Tanio [1985]: Theory of Multiobjective Optimization. Academic Press, Orlando FI.
  7. R.E. Steuer [1986]: Multiple Criteria Optimization: Theory, Computation and Application. J.Wiley, New York.
  8. Wessels J., M.Makowski i A.P. Wierzbicki [2000]: Model Based Decision Support Systems with Environmental Applicaions. Kluwer Publishing Company, Dordrecht.
  9. A.P. Wierzbicki [1984]: Models and Sensitivity of Control Systems. Elsevier, Amsterdam.
  10. Yu. P.L. [1985]: Multiple-Criteria Decision Making - Conceps, Techniques and Extensions. Plenum Press, New York and London.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie na podstawie kolokwiów i projektu.
Ocena końcowa jest określona jako średnia ważona ocen z w/w części z
wagami odpowiednio 60% i 40%.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Krzemienowski
Prowadzący grup: Adam Krzemienowski, Tomasz Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Ogryczak
Prowadzący grup: Adam Krzemienowski, Włodzimierz Ogryczak, Tomasz Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Ogryczak
Prowadzący grup: Adam Krzemienowski, Włodzimierz Ogryczak, Tomasz Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Ogryczak
Prowadzący grup: Włodzimierz Ogryczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Ogryczak
Prowadzący grup: Włodzimierz Ogryczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Ogryczak
Prowadzący grup: Włodzimierz Ogryczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Ogryczak
Prowadzący grup: Włodzimierz Ogryczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Ogryczak
Prowadzący grup: Włodzimierz Ogryczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Ogryczak
Prowadzący grup: Włodzimierz Ogryczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.