Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy transmisji bezprzewodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-IRxxx-ISP-PTB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy transmisji bezprzewodowej
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Teleinformatyka )-Inżynieria internetu rzeczy-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PTB

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Treść przedmiotu zawiera podstawowe informacje niezbędne do efektywnego wykorzystania urządzeń transmisji radiowej w systemach internetu rzeczy. Po wprowadzeniu do łączności bezprzewodowej zostaną omówione zjawiska w kanale propagacyjnym oraz podstawowe modele kanału. Kolejne zagadnienia dotyczą modulacji wykorzystywanych podczas transmisji oraz technik redukcji wpływu kanału na jakość transmisji. Następnie zostanie omówione przetwarzanie sygnałów radiowych, budowa urządzeń nadawczych i odbiorczych. Istotną część wykładu zajmują zagadnienia dotyczące technik rozpraszania widma, modulacji OFDM i technik MIMO. Zostaną omówione podstawy realizacji transmisji z użyciem tych technik, zalety i ograniczenia tych rozwiązań. Ostatnia część wykładu jest poświęcona sieciom bezprzewodowym. Po przedstawieniu technik wielodostepu i metod zarządzania zasobami radiowymi, zostanie przedstawiona klasyfikacja współczesnych sieci bezprzewodowych i ich podstawowe właściwości.

Pełny opis:

Treść wykładu

 1. Wprowadzenie. Geneza transmisji radiowej. Wymagania stawiane systemom łączności bezprzewodowej. Sieci łączności bezprzewodowej. Zasoby widmowe. Opis sygnałów w dziedzinach czasu i częstotliwości.
 2. Kanał propagacyjny. Fizyczne podstawy propagacji fali elektromagnetycznej. Zjawiska w kanale propagacyjnym (tłumienie, dyfrakcja, odbicia, rozproszenie, efekt Dopplera). Praktyczne skutki propagacji wielodrogowej. Modelowanie kanału propagacyjnego w różnych środowiskach (modelowanie tłumienia, modelowanie propagacji wielodrogowej, odpowiedź impulsowa kanału).
 3. Transmisja informacji w łączu radiowym. Transmisja dwukierunkowa (dupleks). Modulacje amplitudy, częstotliwości i fazy. Modulacje cyfrowe (rodzaje modulacji, właściwości, charakterystyki szumowe, wpływ filtracji na widmo i zakłócenia międzysymbolowe). Detekcja sygnałów z modulacjami cyfrowymi. Jakość transmisji. Techniki redukcji wpływu kanału propagacyjnego na jakość transmisji (kodowanie, przeplot, korekcja kanału, synchronizacja, nadawanie i odbiór zbiorczy). Przepustowość kanału radiowego.
 4. Realizacja transmisji w łączu radiowym. Przetwarzanie sygnałów w torze transmisji radiowej (filtracja, przemiana czestotliwości). Układy nadawcze (budowa, podstawowe parametry). Układy odbiorcze (architektura, podstawowe parametry - m.in. czułość, selektywność). Anteny (charakterystyka promieniowania, podstawowe parametry, szyki antenowe). Wpływ parametrów transmisji (m.in. pasma, przepływności, zakładanej stopy błędów) na zasięg i jakość łączności. Bilans łącza.
 5. Transmisja z rozproszonym widmem. Idea rozpraszania widma. Techniki FH-SS, TH-SS i DS-SS. Realizacja technik rozpraszania. Ciągi rozpraszające. Właściwości sygnałów z rozproszonym widmem. Wpływ rozproszenia na jakość transmisji.
 6. Modulacja OFDM. Idea modulacji. Wykorzystanie dyskretnego odwrotnego przekształcenia Fouriera do generacji sygnałów. Właściwości sygnałów OFDM. Odbiór sygnałów OFDM. Wymagania stawiane urządzeniom realizującym transmisję. Wpływ kanału propagacyjnego na jakość transmisji.
 7. Transmisja MIMO. Idea transmisji. Kanał radiowy w systemach MIMO (pojemność, model). Rodzaje transmisji MIMO (multipleksacja przestrzenna, odbiór i nadawanie zbiorcze, beamforming). Realizacja transmisji (modulacja, prekodowanie, wymiana informacji pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem). Transmisja MU-MIMO.
 8. Sieci bezprzewodowe. Techniki wielodostępu (m.in. TDMA, CDMA, OFDMA). Zarządzanie zasobami radiowymi. Warstwy protokołów, Rodzaje sieci radiowych (m.in. sieci ad-hoc, sieci komórkowe, sieci kratowe). Pojemność sieci. Wykrywanie i lokalizacja węzłów w sieciach bezprzewodowych. Sieci transmisji bezprzewodowej, ich podstawowe właściwości i zastosowania. Tendencje rozwojowe.


Treść ćwiczeń

W ramach przedmiotu jest przewidywana realizacja ćwiczeń audytoryjnych stanowiących wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych oraz dotyczących projektowania łącza radiowego.


Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z obsługą i właściwościami podstawowych przyrządów pomiarowych wykorzystywanych do badania transmisji radiowych: analizatorami widma, analizatorami obwodów, analizatorami sygnałów, generatorami sygnałów. Tematyka jednego spotkania będzie związana z projektowaniem łączy radiowych z użyciem różnych modulacji cyfrowych.


Zakres laboratorium

Program laboratorium obejmuje ćwiczenia o następującej tematyce:

 1. Badanie wlaściwości sygnałów z modulacjami cyfrowymi. Generacja sygnałów z modulacjami cyfrowymi. Odwzorowanie sygnałów w dziedzinach czasu i częstotliwości. Obserwacja konstelacji i zmian Określenie błędów modulacji (EVM).
 2. Badanie sygnałów OFDM. Generacja i obserwacja sygnałów OFDM w dziedzinach czasu i częstotliwości. Pomiar parametru PAPR. Wpływ przetwarzania sygnału z modulacją OFDM na jakość odbioru. Obserwacja i pomiary sygnałów z modulacją OFDM wykorzystywanych w układach LTE i Wireless-USB.
 3. Badanie sygnałów CDMA. Generacja i obserwacja sygnałów CDMA w dziedzinach czasu i częstotliwości. Pomiar właściwości statystycznych sygnałów (CCDF). Obserwacja wpływu sygnałów zakłócających na pracę odbiornika sygnału CDMA. Obserwacja i analiza sygnałów CDMA wykorzystywanych w systemach UMTS/HSPA.
 4. Badanie kanału propagacyjnego. Badanie odpowiedzi impulsowej kanału z wykorzystaniem sygnałów ultraszerokopasmowych. Pomiar i parametryzacja modelu kanału wąskopasmowego.
 5. Badanie anten. Badanie parametrów typowych anten wykorzystywanych w systemach internetu rzeczy (anten monopolowych i miniaturowych anten ceramicznych) Obserwacja wpływu wpływu montażu anteny na charakterystykę promieniowania. Badanie wpływu długości kabla łączącego antenę z urządzeniem pomiarowym.
 6. Badanie podstawowych elementów toru radiowego. Badania podstawowych elementów toru radiowego: wzmacniaczy, układów przemiany częstotliwości, filtrów. Pomiar podstawowych parametrów nadajnika i odbiornika sygnałów cyfrowych.
Literatura:

 • F. Molisch, "Wireless Communications", second edition, John Wiley & Sons Ltd., 2011.
 • K. Wesołowski, „Systemy radiokomunikacji ruchomej”, WKiŁ, 2006.
 • Goldsmith Wireless Communications by, Cambridge University Press, 2005.
 • D. Tse, P. Viswanath, "Fundamentals of Wireless Communication", Cambridge University Press, 2005.
 • S. Haykin, „Systemy telekomunikacyjne”, WKiŁ, 2004.
 • K. Wesołowski, „Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych”, WKiŁ, 2003.
 • Dąbrowski (red.), P. Dymarski (red.), „Podstawy transmisji cyfrowej” OWPW, 2013.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Vitomir Djaja-Jośko, Jerzy Kołakowski, Marcin Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Vitomir Djaja-Jośko, Jerzy Kołakowski, Marcin Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Vitomir Djaja-Jośko, Jerzy Kołakowski, Marcin Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)