Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Signals and Systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TCTCM-ISA-ESISY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Signals and Systems
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Courses in English )--eng.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technical Courses )--eng.-EITI
( Telecommunication Systems )-Computer Science, Telecommunications-B.Sc.-EITI
( Telecommunications - Foundation )-Telecommunications-M.Sc.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ESISY

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie metod opisu i analizy sygnałów i systemów liniowych. Presentowane są zagadnienia związane zarówno z sygnałami ciągłymi jak i dyskretnymi. Wprowadza się pojęcie delty Diraca oraz odpowiedzi impulsowej liniowego systemu niezmiennego względem przesunięcia. Omawia się operację splotu ciągłego i dyskretnego oraz opis reakcji systemu liniowego niezmiennego względem przesunięcia na zadany sygnał wejściowy. Wprowadza się pojęcie opóźnienia kołowego i splotu kołowego sygnałów dyskretnych o skończonej długości. Omawia się transformatę Fouriera i dyskretną transformatę Fouriera jak narzędzia dla analizy widmowej sygnałów i systemów. Analizuje się właściwości transformaty Fouriera. Prezentuje się operację próbkowania i twierdzenie o próbkowaniu. Wyznacza się widma sygnałów ciągłych i dyskretnych, uzyskanych w rezultacie próbkowania. Wprowadza się transformatę Z jako narzędzie do analizowania właściwości dyskretnych sygnałów i systemów. Omawia się (...)

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the module is to present methods of signals and linear systems description and analysis. The continuous as well as discrete signals and systems are discussed. The concept of Dirac delta is introduced and the idea of impulse response of a linear shift invariant system is defined. The convolution (continuous and discrete) operation and the response of a linear shift invariant system to a given input signal are presented. Circular delay and convolution for finite length discrete signals are introduced. The Fourier transform and the discrete Fourier transform are introduced for the spectral signal and system analysis. The properties of the Fourier transforms are analyzed. Sampling operation and the fundamental sampling theorem are discussed. Spectra of continuous signals and their sampled version are compared; the idea of circular frequency is introduced. The Z transform as a tool for the discrete signal and system analysis is presented. Continuous and digital filters are introduced and their properties are discussed. The elements of filter design theory are analysed.


Lecture contents

 1. General notion definitions, signal and systems classifications, description of signals and systems by differential and difference equations

 2. Convolution operation (continuous and discrete) and its properties, circular convolution of finite length discrete signals

 3. Dirac delta notion, representation of a signal by the convolution of Dirac delta and the signal itself, impulse response of a system.

 4. Linear, shift invariant systems, superposition property, response of a linear shift invariant system to a given input signal

 5. Fourier transform, signal spectrum, Fourier transform properties, spectra of special signals, spectra of periodic signals.

 6. Disrete Fourier Transform, Fast Fourier Transform algorithms

 7. Sampling and reconstruction of signals, sampling theorem, spectra of discrete signals, circular frequency

 8. Z transform, region of convergence, poles and zeros of a Z transform

 9. Transmittance of a linear shift invariant system, frequency characteristics of a system

 10. Calculation of transforms and inverse transforms

 11. Continuous and digital filters, frequency characteristics, filter design

 12. Communication systems, continuous and discrete-time modulations, TDMA, and FDMA systems


Tutorial contents
The aim of the exercises is to teach how to:

 • calculate signal spectra and system frequency characteristics,

 • analyse the linear shift-invariant systems, continuous and discrete in time and frequency domain,

 • apply the discrete Fourier transform to spectral analysis,

 • use the Z transform for digital filter description and design

Literatura: (tylko po angielsku)

  Basic literature

  1. Oppenheim A.V.,Willsky A.S., Hamid Nawab S.: Signals and Systems, Second Edition, Prentice Hall, 1997

  2. Kamen E.W., Heck B.S.: Signals and Systems using the WEB and MATLAB, Second Edition, Prentice Hall 2000

  3. Phillips C.L., Parr J.M.: Signals, Systems and Transforms, Second Edition, Prentice Hall 1999

  Additional reading

  1. Balmer L.: Signals and Systems, Second Edition, Prentice Hall 1998

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Siuzdak
Prowadzący grup: Jerzy Siuzdak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Siuzdak
Prowadzący grup: Jerzy Siuzdak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Siuzdak
Prowadzący grup: Jerzy Siuzdak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)