Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy i układy elektroniczne - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TExxx-ISP-ELIUL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy i układy elektroniczne - laboratorium
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy elektroniki )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ELIUL

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Wiedza: Weryfikacja właściwości elektrycznych podstawowych elementów elektronicznych i wybranych układów analogowych oraz impulsowych w zastosowaniach cyfrowych. Metody pomiaru ich charakterystyk i metody doświadczalnego wyznaczania podstawowych parametrów.
Umiejętności: Budowa prostych układów elektronicznych i dobór konfiguracji stanowisk do pomiaru ich charakterystyk i wyznaczania parametrów. Określanie podstawowych parametrów modeli elementów układów elektronicznych wykorzystywanych w symulatorze obwodowym.

Pełny opis:

Wiedza: Weryfikacja właściwości elektrycznych podstawowych elementów elektronicznych i wybranych układów analogowych oraz impulsowych w zastosowaniach cyfrowych. Metody pomiaru ich charakterystyk i metody doświadczalnego wyznaczania podstawowych parametrów.

Umiejętności: Budowa prostych układów elektronicznych i dobór
konfiguracji stanowisk do pomiaru ich charakterystyk i wyznaczania
parametrów. Określanie podstawowych parametrów modeli elementów układów
elektronicznych wykorzystywanych w symulatorze obwodowym.


Zakres laboratorium
Dioda

Pomiar charakterystyki DC diody półprzewodnikowej i wyznaczanie
podstawowych porametrów jej modelu. Wyznaczanie wybranych parametrów
małosygnałowych. Badanie charakterystyk przełączania diody
półprzewodnikowej i wyznaczanie opóźnień.Tranzystor bipolarny

Pomiar charakterystyk DC tranzystora bipolarnego w konfiguracji
wspólnego emitera. Wyznaczanie zależności niskoczęstotliwościowych
parametrów małosygnałowych h od punktu pracy. Pomiar charakterystyki
częstotliwościowej przenoszenia prądowego. Wyznaczanie częstotliwości
granicznych (trzydecybelowej i pola wzmocnienia) i badanie ich
zależności od punktu pracy.Tranzystor MOS

Pomiary charakterystyk DC tranzystora MOS: przejściowych i wyjściowych.
Ekstrakcja podstawowych parametrów modelu SPICE ? poziom 1. Wyznaczanie
parametrów małosygnałowych: transkonduktancji i konduktancji wyjściowej
w zależności od napięć polaryzujących.Tranzystor bipolarny w układzie wzmacniacza

Montaż układu wzmacniacza i układu pomiarowego. Badanie układu
zasilania tranzystora (w tym stałości punktu pracy). Obserwacja
sygnałów z uwzględnieniem zniekształceń. Wyznaczanie skutecznego
wzmocnienia napięciowego.Wzmacniacz i przełącznik z tranzystorem bipolarnym

Montaż zaprojektowanego układu wzmacniacza (z tranzystorem npn w
konfiguracji WE). Doświadczalna weryfikacja parametrów tego układu z
uwzględnieniem wpływu pojemności pasożytniczych i rezystancji
obciążenia. Montaż układu przełącznika i układu pomiarowego. Pomiar
parametrów czasowych sygnału wyjściowego przełącznika z nasycanym
tranzystorem bipolarnym.Tranzystorowy układ różnicowy

Obserwacja charakterystyk przejściowych układu róźnicowego. Wyznaczanie
wartości małosygnałowego wzmocnienia napięciowego dla sterowania
asymetrycznego oraz wartości wzmocnienia sumacyjnego.Liniowe zastosowania wzmacniacza operacyjnego

Montaż zaprojektowanych układów wzmacniaczy i dobór warunkow pomiaru.
Badania właściwości wzmacniaczy o wzmocnieniu jednostkowym i o
kształtowanej charakterystyce częstotliwościowej.Bramki cyfrowe

Obserwacja charakterystyk przejściowych i wyjściowych inwerterów z
róźnych rodzin układów scalonych. Wyznaczanie czasu propagacji sygnału
cyfrowego przez pojedynczy inwerter metodą bezpośrednią i w oscylatorze
pierścieniowym.

Literatura:

  1. Praca zbiorowa, Elementy i układy elektroniczne, projekt i
   laboratorium. WPW, 2007.

  2. Praca zbiorowa, Laboratorium przyrządów półprzewodnikowych. WPW,
   2006.

  3. A. Filipkowski, Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. WNT,
   1995.

  4. W. Marciniak, Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone. WNT,
   1984.

  5. J. Baranowski i in., Układy elektroniczne, cz. I - III. WNT, 1998.

  6. J. Porębski, P. Korohoda. SPICE program analizy nieliniowych
   układów elektronicznych. WNT, 1996


  Literatura uzupełniająca

  1. U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT 1998

  2. P. Horowitz, P. Hill, Sztuka elektroniki, WKiŁ 1994

  3. M.Rusek, J.Pasierbiński, Elementy i układy elektroniczne w
   pytaniach i odpowiedziach. WNT, 2006

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Opalska, Andrzej Pfitzner, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Katarzyna Opalska, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Opalska, Piotr Wieczorek, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Bartosz Gąsowski, Arkadiusz Lewandowski, Katarzyna Opalska, Jakub Walczak, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Opalska, Andrzej Pfitzner, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Katarzyna Opalska, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Opalska, Piotr Wieczorek, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Bartosz Gąsowski, Arkadiusz Gołaszewski, Stanisław Hanasz, Michał Kalisiak, Konrad Kiełbasiński, Bartłomiej Kola, Aleksandra Kolanko, Andrzej Mazurak, Katarzyna Opalska, Jarosław Szatkowski, Maciej Urbański, Jakub Walczak, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Opalska, Andrzej Pfitzner, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Katarzyna Opalska, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Opalska, Piotr Wieczorek, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Bartosz Gąsowski, Arkadiusz Gołaszewski, Stanisław Hanasz, Michał Kalisiak, Konrad Kiełbasiński, Bartłomiej Kola, Aleksandra Kolanko, Andrzej Mazurak, Katarzyna Opalska, Jarosław Szatkowski, Maciej Urbański, Jakub Walczak, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Opalska, Andrzej Pfitzner, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Katarzyna Opalska, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Krzysztof Antoszkiewicz, Bartosz Gąsowski, Arkadiusz Gołaszewski, Stanisław Hanasz, Michał Kalisiak, Konrad Kiełbasiński, Andrzej Mazurek, Jarosław Szatkowski, Maciej Urbański, Jakub Walczak, Wojciech Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Piotr Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Piotr Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Piotr Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Piotr Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner, Piotr Wieczorek
Prowadzący grup: Piotr Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.