Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pomiarów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TExxx-ISP-PPOM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pomiarów
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Miernictwo i systemy pomiarowe )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PPOM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot daje studentowi podstawową wiedzę o metodach pomiarowych, technice eksperymentu i zasadach pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych. Uczy posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi i ilustruje zalety pomiaru, akwizycji danych pomiarowych i analizę wyników pomiaru w przykładowych komputerowych systemach pomiarowych. Student zyskuje umiejętność pracy laboratoryjnej.

Pełny opis:

Przedmiot daje studentowi podstawową wiedzę o metodach pomiarowych, technice eksperymentu i zasadach pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych. Uczy posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi i ilustruje zalety pomiaru, akwizycji danych pomiarowych i analizę wyników pomiaru w przykładowych komputerowych systemach pomiarowych. Student zyskuje umiejętność pracy laboratoryjnej.


Treść wykładu

 1. Wprowadzenie.Pojęcia podstawowe. Elementy toru pomiarowego i ich parametry (2h).
 2. Podstawy wiedzy o pomiarach. Błąd pomiaru, rodzaje błędów, przyczyny ich powstawania. Niedokładność przyrządów pomiarowych i wzorców. Niepewność pomiarów (2h).
 3. Podstawy wiedzy o sygnałach i obwodach elektrycznych. Obwody elektryczne, elementy, źródła. Podstawowe prawa obwodowe: Ohma, Kirchhoffa, zasada superpozycji, źródła zastępcze Thevenina-Nortona. Analiza obwodów napięcia stałego. Sygnały okresowe i ich parametry. Metoda amplitud zespolonych. Pojęcie immitancji. Proste metody analizy obwodów napięcia zmiennego (6h).

 4. Podstawowe oprzyrządowanie laboratorium elektronicznego. Multimetry cyfrowe. Źródła zasilania, generatory sygnałów. Oscyloskop elektroniczny. Zasady użytkowania przyrządów i ich podstawowe właściwości metrologiczne (4h).
 5. Pomiary parametrów sygnałów. Pomiar napięcia i prądu stałego. Pomiar parametrów napięcia zmiennego. Pomiar częstotliwości i czasu (8h).

 6. Pomiar parametrów elementów i podzespołów.Pomiar rezystancji przy prądzie stałym. Schematy zastępcze kondensatorów i cewek. Pomiar immitancji metodą techniczną. Mostki pomiarowe napięcia zmiennego. Pomiar parametrów kondensatorów i cewek (7h).
 7. Wstępna informacja o komputerowych systemach pomiarowych (1h).Zakres laboratorium
 1. Podstawowa aparatura pomiarowa 1.Źródła sygnałów i multimetry cyfrowe - podstawowe parametry i regulacje. Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej zasilacza stabilizowanego. Pomiar rezystancji wyjściowej generatora. Wykorzystanie multimetrów. Analiza błędów.
 2. Pomiary napięć stałychMetoda bezpośrednia i kompensacyjna. Wpływ oddziaływania przyrządu na źródło sygnału - błędy metody pobrania. Metoda ekstrapolacji.
 3. Pomiary rezystancji.Pomiar metoda techniczną. Pomiary metodą zerową. Błędy pomiarowe. Komputerowe badanie elementu nieliniowego.
 4. Podstawowa aparatura pomiarowa 2.Oscyloskop. Zastosowanie oscyloskopu do obserwacji sygnałów elektrycznych. Kalibracja. Wyzwalana i samobieżna podstawa czasu. Tryb pracy x/y. Praca dwukanałowa. Oddziaływanie oscyloskopu na źródła sygnału.
 5. Pomiary częstotliwości i czasu.Pomiary sygnałów sinusoidalnych i impulsowych przy użyciu oscyloskopu. Pomiary sygnałów sinusoidalnych i impulsowych przy użyciu częstościomierza cyfrowego. Pomiary bardzo małych częstotliwości wspomagane komputerem.
 6. Pomiary parametrów napięć zmiennych.Pomiary wartości szczytowej, średniej i skutecznej. Projekt i badanie przetworników wartości szczytowej i średniej wyprostowanej. Pomiary parametrów sygnału wspomagane komputerem)
 7. Pomiary parametrów kondensatorówPomiar pojemności i strat metodą techniczną i mostkiem w układzie dwu- i trójpunktowym. Badanie wpływu pojemności upływu i rezystancji strat na pomiar.
 8. Szerokopasmowe pomiary impedancji Mostek Maxwella-Wiena. Metody techniczne. Przyrządy cyfrowe. Pomiary impedancji podzespołów.
Przedmioty podobne
Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103A-IBxxx-ISP-MEMetrologia5
103A-CTxxx-ISA-EECELElectrical and Computer Engineering Laboratory5
103B-IBxxx-ISP-MEMetrologia5

Literatura:

  1. Dusza J., Gortat G., Leśniewski A.: Podstawy miernictwa, Wyd.II popraw. , WPW, Warszawa 2002.
  2. Jędrzejewski K. : Laboratorium Podstaw Miernictwa, Wyd.3, WPW, Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Tomasz Osuch, Grzegorz Pankanin, Grzegorz Tarapata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dusza, Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Alicja Anuszkiewicz, Jacek Dusza, Jerzy Jędrachowicz, Maciej Linczuk, Michał Marzęcki, Tomasz Osuch, Grzegorz Pankanin, Jacek Sochoń, Grzegorz Tarapata, Zbigniew Wawrzyniak, Andrzej Wojeński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Rafał Krawczyk, Tomasz Osuch, Grzegorz Pankanin, Grzegorz Tarapata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 360 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 360 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dusza, Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Jacek Dusza, Krzysztof Hackiewicz, Jerzy Jędrachowicz, Maciej Linczuk, Konrad Markowski, Michał Marzęcki, Adam Naguszewski, Tomasz Osuch, Grzegorz Pankanin, Jacek Sochoń, Grzegorz Tarapata, Zbigniew Wawrzyniak, Andrzej Wojeński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Paweł Gąsior, Rafał Krawczyk, Konrad Markowski, Tomasz Osuch, Grzegorz Pankanin, Grzegorz Tarapata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dusza, Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Grzegorz Tarapata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dusza, Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Jacek Dusza, Grzegorz Tarapata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Grzegorz Tarapata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dusza, Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Jacek Dusza, Grzegorz Tarapata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tarapata
Prowadzący grup: Grzegorz Tarapata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 165 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 165 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dusza, Antoni Leśniewski
Prowadzący grup: Jacek Dusza, Antoni Leśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Leśniewski
Prowadzący grup: Antoni Leśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dusza, Antoni Leśniewski
Prowadzący grup: Jacek Dusza, Antoni Leśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Leśniewski
Prowadzący grup: Antoni Leśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dusza, Antoni Leśniewski
Prowadzący grup: Jacek Dusza, Antoni Leśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4a (2022-10-03)