Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akustyka muzyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLRTM-ISP-AM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Akustyka muzyczna
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

AM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z elementami budowy instrumentów muzycznych, właściwościami akustycznymi instrumentów muzycznych, technikami syntezy dźwięku, instrumentami elektronicznymi oraz techniką stosowaną w studiach muzyki elektroakustycznej. Przedstawiona jest budowa instrumentów: strunowych (gitara, lutnia harfa, klawesyn, fortepian, instrumenty smyczkowe), dętych (flet, klarnet, obój, fagot, saksofon, trąbka, puzon, tuba, organy) i instrumentów perkusyjnych w aspekcie ich właściwości akustycznych. Wykład omawia podstawy generacji dźwięku przez wymienione instrumenty i jego propagację do otaczającej przestrzeni, kształtowanie wysokości (stroju) i podstawowych cech barwy dźwięku, a także charakterystyki kierunkowości instrumentów. W dalszej części wykład omawia techniki analogowej i cyfrowej syntezy dźwięku, współczesne i historyczne instrumenty elektroniczne, techniki przetwarzania dźwięku stosowane w studiach muzyki elektroakustycznej. Przedmiot ma (...)

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z elementami budowy instrumentów muzycznych, właściwościami akustycznymi instrumentów muzycznych, technikami syntezy dźwięku, instrumentami elektronicznymi oraz techniką stosowaną w studiach muzyki elektroakustycznej. Przedstawiona jest budowa instrumentów: strunowych (gitara, lutnia harfa, klawesyn, fortepian, instrumenty smyczkowe), dętych (flet, klarnet, obój, fagot, saksofon, trąbka, puzon, tuba, organy) i instrumentów perkusyjnych w aspekcie ich właściwości akustycznych. Wykład omawia podstawy generacji dźwięku przez wymienione instrumenty i jego propagację do otaczającej przestrzeni, kształtowanie wysokości (stroju) i podstawowych cech barwy dźwięku, a także charakterystyki kierunkowości instrumentów. W dalszej części wykład omawia techniki analogowej i cyfrowej syntezy dźwięku, współczesne i historyczne instrumenty elektroniczne, techniki przetwarzania dźwięku stosowane w studiach muzyki elektroakustycznej. Przedmiot ma charakter teoretyczny, jednakże z przedstawieniem znanych w literaturze danych pomiarowych w odniesieniu do instrumentów, oraz szeregu przykładów dźwięku instrumentów i jego kształtowania.


Treść wykładu

 1. Dźwiękowe skale muzyczne, systematyka instrumentów (2 g)
  Skale muzyczne. Notacja muzyczna. Skale temperowane, skala równomiernie temperowana. Systematyka instrumentów muzycznych, rozwój historyczny instrumentów muzycznych.

 2. Instrumenty strunowe: gitary, lutnie, instrumenty smyczkowe, harfa, klawesyn, fortepian (6 g)
  Podstawowe cechy konstrukcji instrumentów. Właściwości strun i układów mechanicznych pobudzenia struny. Drgania struny i ich przenoszenie do korpusu instrumentu. Pobudzenie struny do drgań przez szarpniecie, uderzenie, pociągniecie smyczkiem. Tłumienie drgań struny w warunkach rzeczywistych. Mody drgań i rezonanse instrumentu. Nieharmoniczność dźwięku. Promieniowanie dźwięku do przestrzeni otaczającej, charakterystyki kierunkowości. Czynniki determinujące jakość dźwięku.

 3. Instrumenty dęte drewniane dęte blaszane, organy (6 g)
  Podstawowe cechy konstrukcji instrumentów. Generacja dźwięku przez drgania warg i stroików. Sprzężenie z drganiami powietrza w rurze instrumentu. Strój instrumentów. Generacja dźwięków w piszczałkach: dźwięki krawędziowe. Przekroje rur instrumentów. Nieliniowości. Właściwości klap, zaworów i suwaków. Akustyczna rola otworów bocznych.

 4. Instrumenty perkusyjne (4 g)
  Membranofony. Drgania membran w warunkach rzeczywistego instrumentu, w warunkach obciążenia masą ośrodka, wpływ rezonansów i sztywności membran. Mody drgań. Idiofony. Drgania płyt i instrumentów sztabkowych (marimba, ksylofon). Strojenie sztabek. Drgania dzwonów, gongów i talerzy.

 5. Głos ludzki (2 g)
  Budowa układu głosowego, podstawy kształtowania dźwięków mowy. Cechy dźwięków mowy. Głos ludzki jako instrument - różnice między głosem mówionym i śpiewanym.

 6. Analiza i synteza dźwięku (4 g)
  Metody analizy i syntezy dźwięku: Synteza reprodukcyjna, addytywna, subtrakcyjna, modulacji amplitudy, modulacji częstotliwości, odkształcenia przebiegu czasowego, dyskretnych wzorów sumacyjnych, VOSIM, FOF/CHANT, granulacyjna, resynteza, wokoder kanałowy (pasmowy), wokoder fazowy (heterodynowy), modelowanie fizyczne. Metody programowe (MUSIC V, MUSIC 11, C-SOUND, IRCAM). Metody sprzętowe (cyfrowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe).

 7. Elektroniczne instrumenty muzyczne (2 g)
  Rys historyczny elektrycznych i elektronicznych instrumentów muzycznych. Syntezatory analogowe. Syntezatory cyfrowe, samplery.

 8. Realizacja muzyki elektronicznej i (2 g)
  Przekształcenia linearne dźwięku, transpozycja foniczna, elementy muzyki elektroakustycznej.

 9. Podstawy nagrań muzycznych (2 g)
  Techniki mikrofonizacji z uwzględnieniem specyfiki emisji dźwięku instrumentów muzycznych do otaczającej przestrzeni.

Literatura:

 • N. H. Fletcher, T. D. Rossing. The physics of music instruments. Springer Verlag (1998)

 • T. D. Rossing, N. H. Fletcher. Principles of vibration and sound. Springer Verlag (2004)

 • W. Kotoński. Muzyka elektroniczna. PWM.

 • Ch. Dodge, T. A. Jerse. Computer Music - synthesis, composition, and performance. Schrimers books, New York (1977)

 • Z. Żyszkowski. Podstawy elektroakustyki. Warszawa (1987)

 • I. Malecki. Teoria fal i układów akustycznych. WKŁ, Warszawa (1989)

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żera
Prowadzący grup: Jan Żera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żera
Prowadzący grup: Jan Żera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żera
Prowadzący grup: Jan Żera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żera
Prowadzący grup: Jan Żera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żera
Prowadzący grup: Jan Żera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żera
Prowadzący grup: Jan Żera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żera
Prowadzący grup: Jan Żera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żera
Prowadzący grup: Jan Żera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żera
Prowadzący grup: Jan Żera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żera
Prowadzący grup: Jan Żera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żera
Prowadzący grup: Jan Żera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żera
Prowadzący grup: Jan Żera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żera
Prowadzący grup: Jan Żera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żera
Prowadzący grup: Jan Żera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żera
Prowadzący grup: Jan Żera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żera
Prowadzący grup: Jan Żera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żera
Prowadzący grup: Jan Żera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.