Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anteny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLRTM-ISP-ANT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anteny
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Techniki bezprzewodowe i multimedialne-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ANT

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi typami anten oraz z ich charakterystykami. Szczególny nacisk jest położony na omówienie nowych rodzajów anten.

Streszczenie:
Wykład zapoznaje słuchaczy z tendencjami rozwoju techniki antenowej. Przedstawione są wiadomości dotyczące podstaw teorii anten. Jest mowa o podstawowych i zaawansowanych parametrach anten oraz wprowadzenie do metod ich pomiarów. Omawiane są anteny w systemach komórkowych i sieciach bezprzewodowych, a także techniki przestrajania anten. Duży nacisk jest położony na anteny inteligentne, zaprezentowanie ich możliwości oraz pokazanie wpływu parametrów anteny na stan kompatybilności współczesnych systemów radiokomunikacyjnych. Wykład zawiera także wprowadzenie do technik MIMO, anten fotonicznych, rekonfigurowalnych, UWB oraz anten dla przyszłych rozwiązań np. cognitive radio.

Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi typami anten oraz
z ich charakterystykami. Szczególny nacisk jest położony na omówienie
nowych rodzajów anten.Streszczenie:

Wykład zapoznaje słuchaczy z tendencjami rozwoju techniki antenowej.
Przedstawione są wiadomości dotyczące podstaw teorii anten. Jest mowa o
podstawowych i zaawansowanych parametrach anten oraz wprowadzenie do
metod ich pomiarów. Omawiane są anteny w systemach komórkowych i
sieciach bezprzewodowych, a także techniki przestrajania anten. Duży
nacisk jest położony na anteny inteligentne, zaprezentowanie ich
możliwości oraz pokazanie wpływu parametrów anteny na stan
kompatybilności współczesnych systemów radiokomunikacyjnych. Wykład
zawiera także wprowadzenie do technik MIMO, anten fotonicznych,
rekonfigurowalnych, UWB oraz anten dla przyszłych rozwiązań np.
cognitive radio.Treść wykładu
prowadzenie. HISTORIA POWSTAWANIA ANTEN (2godz.)


 • Krótki zarys historii techniki antenowej.

 • Przegląd typów anten i właściwości anten.


Rozdział 1 MECHANIZM PROMIENIOWANIA (2 godz.)


 • Definicje anten

 • Rodzaje anten

 • Mechanizm promieniowania

 • Rozkład prądu na cienkim przewodzie


Rozdział 2 PARAMETRY ANTEN I METODY POMIAROWE (6 godz.)


 • Podstawowe charakterystyki anten

 • Pomiary charakterystyki kierunkowości oraz zysku anten

 • Pomiary polaryzacyjne

 • Pomiary w strefie bliskiej

 • Metody pomiarowe charakterystyk anten oraz terminali mobilnych.


Rozdział 3 OBLICZENIA CHARAKTERYSTYKI KIERUNKOWEJ ANTENY (4 godz.)


 • Charakterystyka kierunkowa przewodu prostego w zależności od
  rozkładu prądu

 • Charakterystyka kierunkowa grupy radiatorow, czyli szyku
  antenowego

 • Rozdział 4 RODZAJE ANTEN I ICH WŁAŚCIWOŚCI (6 godz.)

 • Klasyfikacja anten (częstotliwość pracy; kształt wiązki;
  szerokość pasma; rozmiary; sposoby zasilania, itd.)

 • Anteny dipolowe, anteny aperturowe (reflektorowe, soczewkowe,
  tubowe), szyki antenowe


Rozdział 5 NOWOCZESNE TECHNIKI ANTENOWE (10 godz.)


 • Anteny systemów komórkowych. Anteny stacji bazowych. Anteny
  radiolinii. Wpływ parametrów anteny na stan kommpatybilności oraz
  poziom interferencji międzykanałowej.

 • Anteny systemów bezprzewodowych. Metody odbioru. Odbiór
  zbiorczy - czasowy, częstotliwościowy, polaryzacyjny, przestrzenny.
  Anteny do systemów ze zwielokrotnieniem - FDMA, TDMA, CDMA, SDMA.

 • Systemy antenowe do technik MIMO. Zasady technik MIMO. Wady i zalety technik MIMO. Anteny do technik MIMO.

 • Anteny inteligentne. Wprowadzenie do systemów
  inteligentnych, ich zalety i wady. Struktury systemów
  inteligentnych. Algorytmy adaptacyjne DOA. Adaptacja optymalna
  (algorytmy MMSE, MSNR, MV, LMS).

 • Przegląd nowoczesnych oraz przyszłościowych systemów antenowych. Anten fotoniczne, o rekonfigurowanej aperturze, anteny do systemów UWB, anteny do Cognitive Radio.


 • Zakres laboratorium
  Pomiary charakterystyk anten mikrofalowych:


  • Pomiary charakterystyk kierunkowych anten mikrofalowych;

  • Pomiary impedancji wejściowej, szerokości pasma i dopasowania
   anten mikrofalowych;

  • Obróbka i analiza danych pomiarowych.


  Badanie sprzężeń wzajemnych między radiatorami:


  • Pomiary impedancji wzajemnej między antenami liniowymi;

  • Obliczenie impedancji wzajemnej między antenami liniowymi;

  • Porównanie i analiza wyników.


  Badanie właściwości polaryzacyjnych pola elektromagnetycznego i anten:


  • Badanie charakterystyk polaryzacyjnych anten;

  • Badanie sposobów uzyskania polaryzacji eliptycznej;

  • Analiza danych pomiarowych.


  Badanie rozkładu pola na aperturze anteny:


  • Pomiar rozkładu pola na powierzchni wybranej anteny;

  • Obliczenie pola promieniowania anteny;

  • Analiza porównawcza wyników.


Przedmioty podobne
Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103B-TLRTM-ISP-AIPFAnteny i propagacja fal4

Literatura:

  Literatura podstawowa


  1. Bem D. "Anteny i rozchodzenie się fal radiowych", Wyd.
   Naukowo-techniczne. 1972.

  2. Drabowicz S., Papiernik A., Griffiths H., Encinas J. "Modern
   Antennas". Capman Hall, 1998.

  3. Balanis C.A., "Antenna Theory: Analysis and Design", John Wiley
   & Sons, New York. 1998.

  4. Balanis C.A., "Modern Antenna Handbook", John Wiley & Sons,
   New York, 2008.
  Literatura uzupełniająca


  1. Pozar D., Schaubert D. Microstrip Antennas. "The Analysis and
   Design of Microstrip Antennas and Arrays", IEEE Press New York, 1995.

  2. Liberti J.C., Rappaport T.S. "Smart Antennas for Wireless
   Communications", Prentice Hall PTR, New Jersey, 1999.

  3. Hansen R.C. "Phased Array Antennas", J. Wiley & Sons,
   1998.

  4. Godara L.C., "Smart Antennas", CRC Press, 2004.

  5. Sarkar T.K., Wicks M.C., Salazar-Palma M., Bonneau R.J., "Smart
   Antennas", John Wiley & Sons, New York, 2003

  6. Honglin Hu, Yan Zhang, Jijun Luo, "Distributed Antenna Systems",
   Auerbach Publications, 2007.

Metody i kryteria oceniania:

 1. Ocena zaliczenia przedmiotu jest równa średniej z ocen z
  kolokwium i ze średniej z ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena =
  (K+(C1+C2+C3+C4)/4)/2

 2. Konieczne jest wykonanie i zaliczenie wszystkich czterech
  ćwiczeń laboratoryjnych.

 3. Należy uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów
  zarówno z kolokwium jak i z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Yashchyshyn
Prowadzący grup: Krzysztof Derzakowski, Jakub Sobolewski, Yevhen Yashchyshyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Yashchyshyn
Prowadzący grup: Krzysztof Derzakowski, Jakub Sobolewski, Yevhen Yashchyshyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Yashchyshyn
Prowadzący grup: Krzysztof Derzakowski, Jakub Sobolewski, Yevhen Yashchyshyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Yashchyshyn
Prowadzący grup: Yevhen Yashchyshyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Yashchyshyn
Prowadzący grup: Yevhen Yashchyshyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.