Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyfrowe systemy komórkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLRTM-ISP-CSK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyfrowe systemy komórkowe
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

CSK

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z cyfrowymi systemami komórkowymi. Treść wykładu obejmuje: metody realizacji transmisji informacji, architekturę systemów oraz ich funkcjonowanie. Szczególną uwagę zwrócono na realizację interfejsu radiowego oraz zarządzanie zasobami radiowymi. Prezentowane treści są ilustrowane przede wszystkim rozwiązaniami zastosowanymi w systemach GSM, GPRS, UMTS, HSPA i LTE. Końcową część wykładu poświęcono tendencjom rozwojowym systemów komórkowych, systemom LTE Advanced oraz 5G.
Część laboratoryjna pozwala na praktyczne zapoznanie studentów z interfejsami radiowymi systemów TDMA i CDMA, podstawowymi procedurami, właściwościami stacji ruchomych systemu GSM oraz metodami badań sygnałów i urządzeń.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z cyfrowymi systemami komórkowymi. Treść wykładu obejmuje: metody realizacji transmisji informacji, architekturę systemów oraz ich funkcjonowanie. Szczególną uwagę zwrócono na realizację interfejsu radiowego oraz zarządzanie zasobami radiowymi. Prezentowane treści są ilustrowane przede wszystkim rozwiązaniami zastosowanymi w systemach GSM, GPRS, UMTS, HSPA i LTE. Końcową część wykładu poświęcono tendencjom rozwojowym systemów komórkowych, systemom LTE Advanced oraz 5G.

Część laboratoryjna pozwala na praktyczne zapoznanie studentów z interfejsami radiowymi systemów TDMA i CDMA, podstawowymi procedurami, właściwościami stacji ruchomych systemu GSM oraz metodami badań sygnałów i urządzeń.


Treść wykładu

 • Wprowadzenie. Geneza i ogólna charakterystyka cyfrowych systemów komórkowych. Generacje systemów komórkowych.

 • Podstawy systemu GSM. Usługi. Architektura sieci. Transmisja
  informacji w systemie. Kodowanie i dekodowanie sygnałów mowy. Łącze
  radiowe systemu. Zarządzanie zasobami radiowymi. Dostęp do usług.
  Przydział kanałów radiowych. Zestawianie i zwalnianie połączeń.
  Zabezpieczenia. Pomiary.

 • Szybka transmisja danych w systemie GSM. Transmisja pakietowa w
  łączu radiowym (GPRS). Architektura GPRS. Procedury GPRS (dołączanie i
  odłączanie od sieci, zarządzanie kontekstami PDP). System EDGE.
  Techniki transmisji w łączu radiowym (modulacja, kodowanie, adaptacja
  łącza, wzrastająca nadmiarowość).

 • Podstawy systemu UMTS. Założenia systemu. Zagadnienia transmisji
  danych i usług multimedialnych. Środowiska. Architektura systemu.
  Usługi i aplikacje. Usługi multimedialne. Jakość usług (QoS).
  Transmisja w UMTS. Kanały logiczne transportowe i fizyczne.

 • Interfejs radiowy UMTS. Podstawy transmisji w systemach CDMA.
  Transmisja MIMO. Zagadnienie pojemności sieci. Realizacja transmisji w
  łączu radiowym. Zarządzanie zasobami radiowymi

 • Systemy szybkiej transmisji pakietowej. Interfejsy radiowe
  systemów HSDPA i HSUPA (zasady transmisji, kanały w interfejsie
  radiowym, adaprtacyjny dobór modulacji i kodowania, technika
  HARQ). Modyfikacje systemów wprowadzone w ramach standardów HSPA+.

 • Podstawy systemu LTE. Architektura systemu. Podstawy interfejsu
  radiowego LTE (modulacje, wielodostęp, podstawowe właściwości),
  architektura, interfejs radiowy),

 • Tendencje rozwojowe systemów komórkowych. System LTE Advanced,
  Systemy 5G.


 • Zakres laboratorium
  • Generacja i analiza sygnałów TDMA (wytwarzanie testowych sygnałów systemu GSM z możliwością wprowadzania odstępstw od wymagań standardu; analiza sygnałów w dziedzinie częstotliwości i czasu).

  • Generacja i analiza sygnałów CDMA (obserwacja i pomiary
   szerokopasmowego sygnału CDMA, wykorzystanie generatora
   sygnałowego do generacji złożonych sygnałów CDMA, wykorzystanie
   wektorowego analizatora sygnałów do oceny jakości sygnału,
   zapoznanie z metodami pomiarów sygnałów z modulacjami cyfrowymi i
   stosowanymi miarami zniekształceń.).

  • Badania stacji ruchomej GSM900 (badania za pomocą
   specjalizowanego testera radiokomunikacyjnego i generatorów sygnałów
   zakłócających z wykorzystaniem specjalizowanego oprogramowania
   testowego).

  • Monitorowanie sieci komórkowych (monitorowanie sygnałów stacji
   bazowych, analiza procedur rejestracji i zestawiania połączeń
   rozmównych, analiza procedur związanych z realizacją połączeń w domenie
   komutacji pakietów. W ćwiczeniu jest wykorzystywane oprogramowanie
   SwissQual wraz z systemem pomiarowym Diversity).

  • Wizyta techniczna w centrum zarządzania siecią komórkową
   (zapoznanie z działaniem centrum zarządzania siecią komórkową).Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Wymagany2103C-TExxx-ISP-PRPodstawy radiokomunikacji

Literatura:

  1. K. Wesołowski, "Systemy radiokomunikacji ruchomej", WKiŁ, 1998

  2. T.Halonen, J.Romero, J.Merero (ed.) "GSM, GPRS and EDGE
   Performance - Evolution Towards 3G/UMTS", John Wiley & Sons, 2003

  3. H.Holma, A.Toskala (ed.) "WCDMA for UMTS", John Wiley & Sons,
   2000, 2006

  4. H.Holma, A.Toskala (ed.) "LTE for UMTS: Evolution to
   LTE-Advanced",John Wiley & Sons, 2011  Strona uwb.ire.pw.edu.pl

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest oceniany na podstawie sumy punktów uzyskanych:

- z dwóch kolokwiów wykładowych (do 30 pkt za każde kolokwium),

- w ramach laboratorium (do 10 pkt za każde z czterech ćwiczeń),

- w ramach wizyty technicznej (4 pkt).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: uzyskanie łącznie co najmniej 53
pkt oraz ponad 30% punktów z każdego kolokwium wykładowego.


Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Vitomir Djaja-Jośko, Konrad Godziszewski, Jerzy Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Vitomir Djaja-Jośko, Konrad Godziszewski, Jerzy Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Vitomir Djaja-Jośko, Konrad Godziszewski, Jerzy Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Vitomir Djaja-Jośko, Konrad Godziszewski, Jerzy Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Vitomir Djaja-Jośko, Konrad Godziszewski, Jerzy Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jerzy Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jerzy Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jerzy Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jerzy Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jerzy Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jerzy Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jerzy Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jerzy Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jerzy Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jerzy Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jerzy Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kołakowski
Prowadzący grup: Jerzy Kołakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.