Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Java - obiektowe programowanie aplikacji multimedialnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLRTM-ISP-OPA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Java - obiektowe programowanie aplikacji multimedialnych
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Informatyka biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Inżynieria Biomedyczna (MCHTR) - Przedmioty obieralne specjalnościowe - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

OPA

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Wykład dotyczy programowania obiektowego w języku Java z naciskiem na wykorzystanie go w programowaniu aplikacji sieciowych (rozproszonych) w architekturze klient-serwer, współbieżnych i multimedialnych.
Celem przedmiotu jest opanowanie zaawansowanych technik programistycznych związanych z komunikacją sieciową oraz zapoznanie z niestandardowymi pakietami języka, mającymi zastosowanie w aplikacjach multimedialnych; nauczenie praktycznego wykorzystania Javy w programowaniu aplikacji multimedialnych.

Pełny opis:

Wykład dotyczy programowania obiektowego w języku Java z naciskiem na wykorzystanie go w programowaniu aplikacji sieciowych (rozproszonych) w architekturze klient-serwer, współbieżnych i multimedialnych.
Celem przedmiotu jest opanowanie zaawansowanych technik programistycznych związanych z komunikacją sieciową oraz zapoznanie z niestandardowymi pakietami języka, mającymi zastosowanie w aplikacjach multimedialnych; nauczenie praktycznego wykorzystania Javy w programowaniu aplikacji multimedialnych.

Treść wykładu
Omówione zostaną: składnia języka, struktury danych (java.util), system wejścia i wyjścia (java.io), programowanie współbieżne (java.lang.Thread), programowanie sieciowe (java.net, java.rmi), programowanie grafiki i sprzęgu użytkownika (java.awt, javax.swing), obsługa dostępu do rozproszonych i zdalnych baz danych (java.sql):

 1. Podstawowe pojęcia Javy: obiekt, interfejs, pakiet, fasolka (bean), aplikacja, aplet; składnia języka (2h);
 2. Abstrakcyjne struktury danych: Collection, List, Map, Set (2h);
 3. System wejścia i wyjścia: strumienie bajtowe, znakowe, filtrowane (2h);
 4. System wejścia i wyjścia: kompresja bezstratna strumienia, tworzenie archiwum ZIP (2h);
 5. System wejścia i wyjścia: tworzenie obiektów trwałych, serializacja, eksternalizacja, dostęp bezpośredni (2h);
 6. Programowanie współbieżne: procesy, zarządzanie wątkami (2h);
 7. Programowanie współbieżne: synchronizowane metody, kolejka synchronizowana, semafor (2h);
 8. Programowanie sieciowe: protokoły TCP/IP oraz UDP, strumienie na wtyczkach (sockets), serwer obiektów (2h);
 9. Programowanie sieciowe: zdalne wywoływanie metod (RMI) (2h);
 10. Programowanie sieciowe: obsługa obiektów w heterogennym środowisku CORBA (2h);
 11. Programowanie graficzne: animacja (2h);
 12. Projektowanie dialogu: elementy dialogowe AWT, elementy dialogowe swing, dźwięk (2h);
 13. Projektowanie dialogu: tworzenie, obsługa akcji (2h);
 14. Projektowanie dialogu: zasady edycji dialogu, tworzenie fasolek (beans) Javy, planowanie wątków dialogowych (2h);
 15. Dostęp do baz danych: przygotowanie zapytań do bazy danych, prezentacja rezultatów wyszukiwania informacji (2h).Zakres laboratorium
 1. Wprowadzenie i implementacja podstawowych struktur danych w Javie; (3h)
 2. Oprogramowanie sprzęgu użytkownika z wykorzystaniem elementów dialogowych java.awt i javax.swing; (3h)
 3. Programowanie współbieżne i rozproszone: aplikacja typu Talk; (3h)
 4. Programowanie rozproszone: zdalne wywołanie metod (RMI) i dostęp do obiektów w środowisku heterogennym (CORBA); (3h)
 5. Dostęp do zdalnych baz danych, Java SQL; (3h)
 6. Oprócz wymienionych tematów, na laboratorium prowadzona będzie nauka edycji stron WWW w zakresie potrzebnym do osadzania w nich apletów Javy (FrontPage).


Przedmioty podobne
Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103B-xxxxx-ISP-PPOJPraktyka programowania obiektowego w języku Java1
103A-ELxxx-ISP-PPOJPraktyka programowania obiektowego w języku Java1

Literatura:

  1. W. Skarbek: Multimedia: Algorytmy i standardy kompresji, AOW PLJ, Warszawa 1999;

  2. J. Bielecki, Java po C++, InterSofland, Warszawa 1997.
  3. J. Zukowski, Mastering Java 1.2, Sybex, San Francisco 1998.
  4. R. Orfali, D. Harkey, Client/Server Programming with Java and Corba, Wiley, 1998.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Ignasiak
Prowadzący grup: Krystian Ignasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Ignasiak
Prowadzący grup: Krystian Ignasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Ignasiak
Prowadzący grup: Krystian Ignasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Buchowicz, Krystian Ignasiak
Prowadzący grup: Andrzej Buchowicz, Krystian Ignasiak, Paweł Mazurek, Jakub Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Ignasiak
Prowadzący grup: Krystian Ignasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Ignasiak
Prowadzący grup: Krystian Ignasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)