Warsaw University of Technology - Central Authentication System
You are not logged in | log in
course directory - help

Radio Networks and Systems

General data

Course ID: 103A-TLRTM-ISP-SISR Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Radio Networks and Systems Name in Polish: Systemy i sieci radiowe
Department: The Faculty of Electronics and Information Technology
Course groups: ( Electives )-Radiocommunications and Multimedia Technology-B.Sc.-EITI
( Fundamentals )-Radiocommunications and Multimedia Technology-M.Sc.-EITI
( Technical Courses )---EITI
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
Language: Polish
(in Polish) Jednostka decyzyjna:

(in Polish) 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(in Polish) Kod wydziałowy:

(in Polish) SISR

(in Polish) Numer wersji:

(in Polish) 1

Short description:

The aim of the course is to introduce students to wireless solutions for radiocommunications systems and networks. During the lectures students are familiarized with the basics of different transmission techniques. Most of the lectures is dedicated to present different aspects of the radio transmission in wireless networks (personal, local and metropolitan). The development of the standards is presented, typical topologies and architectures of the networks. Basic methods of the networks` design, security and coexistence will be presented. New trends and solutions in wireless networks are also discussed.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi problematyki współczesnych systemów i sieci bezprzewodowych, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych mechanizmów transmisyjnych. Omówione zostaną przede wszystkim bezprzewodowe sieci osobiste (Bluetooth i ZigBee), lokalne (IEEE 802.11), metropolitalne (WiMAX), regionalne oraz bezprzewodowe sieci ad-hoc. Poruszone zostaną także aspekty związane z bezpieczeństwem w sieciach radiowych.

Treść wykładu:

 • Wprowadzenie (2h) - informacje organizacyjne; wprowadzenie do tematyki przedmiotu

 • Sieci szkieletowe (2h) - standardy TDM; sieci PDH, SDH, ATM; radiowe sieci dosyłowe

 • Warsztaty Radio Mobile i RPS (2h) - zapoznanie ze środowiskami symulacyjnymi programów Radio Mobile i RPS

 • Transmisja NFC i sieci WBAN (2h) - zasada działania NFC, standardy; sieci WBAN, standard IEEE 802.15.6

 • Bezprzewodowe sieci osobiste WPAN (4h) - rodzina standardów IEEE 802.15; system Bluetooth - interfejs radiowy, topologia sieci, mechanizmy współdzielenia zasobów radiowych; system ZigBee - interfejs radiowy, topologie sieci, mechanizmy dostępu do zasobów

 • Bezprzewodowe sieci lokalne WLAN (4h) - przegląd systemów rodziny IEEE 802.11; architektura sieci WLAN; mechanizmy dostępu do medium transmisyjnego; warianty warstwy fizycznej; projektowanie sieci WLAN

 • Bezprzewodowe sieci metropolitalne WMAN i regionalne WRAN (2h) - rozwój standardu IEEE 802.16; warstwa fizyczna i MAC systemu WiMAX; sieć WRAN IEEE 802.22; specyfika sieci LPWAN dla systemów Internetu Rzeczy

 • Bezpieczeństwo sieci radiowych (4h) - podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem w sieciach radiowych; mechanizmy bezpieczeństwa w sieciach IEEE 802.11; mechanizmy bezpieczeństwa w systemie Bluetooth; mechanizmy bezpieczeństwa w systemie WiMAX

 • Prezentacje grup projektowych (2h)


Zakres projektu:
Studenci mają za zadanie zaprojektować sieć bezprzewodową w wybranym standardzie w środowisku wewnątrz budynku lub na zewnątrz, korzystając z odpowiedniego oprogramowania symulacyjnego.

Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Wymagany1103C-TExxx-ISP-PRPodstawy radiokomunikacji

Bibliography: (in Polish)

  1. A. Dąbrowski (red.), „Systemy i sieci SDH”, WKŁ, 1996
  2. standardy IEEE (dostępne na http://ieeexplore.ieee.org)
  3. P. Gajewski, S. Wszelak, „Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych”, WKŁ, 2008
  4. Y. Xiao, Y. Pan (red.), „Emerging Wireless LANs, Wireless PANs, and Wireless MANs”, John Wiley & Sons, 2009

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie obejmuje część wykładową, projektową oraz egzamin.
Zaliczenie części wykładowej następuje na podstawie dwóch kolokwiów w ciągu semestru. Z każdego kolokwium można uzyskać 20 punktów.
Z projektu student może otrzymać 30 punktów, z czego wymagane jest uzyskanie co najmniej 15 punktów.
Z egzaminu możliwe jest uzyskanie 30 punktów. Z pisania egzaminu można być zwolnionym na podstawie odpowiedniej sumy punktów za część wykładową i projektową.

Ocena końcowa wynika z sumy uzyskanych punktów:

Punkty Ocena

51-60 3

61-70 3,5

71-80 4

81-90 4,5

91-100 5

Classes in period "Winter Semester 2020/2021" (in progress)

Time span: 2020-10-01 - 2021-02-12
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 36 places more information
project , 15 hours, 36 places more information
Coordinators: Konrad Godziszewski
Group instructors: Konrad Godziszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2020-02-22 - 2020-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 36 places more information
project , 15 hours, 36 places more information
Coordinators: Konrad Godziszewski
Group instructors: Konrad Godziszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2019/2020" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-02-21
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 36 places more information
project , 15 hours, 36 places more information
Coordinators: Konrad Godziszewski
Group instructors: Konrad Godziszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2019-02-18 - 2019-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 36 places more information
project , 15 hours, 36 places more information
Coordinators: Konrad Godziszewski
Group instructors: Konrad Godziszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2018/2019" (past)

Time span: 2018-10-01 - 2019-02-17
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 36 places more information
project , 15 hours, 36 places more information
Coordinators: Konrad Godziszewski
Group instructors: Konrad Godziszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2018-02-19 - 2018-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 36 places more information
project , 15 hours, 36 places more information
Coordinators: Konrad Godziszewski, Tomasz Keller
Group instructors: Konrad Godziszewski, Tomasz Keller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2017/2018" (past)

Time span: 2017-10-01 - 2018-02-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 36 places more information
project , 15 hours, 36 places more information
Coordinators: Konrad Godziszewski
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2017-02-20 - 2017-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 36 places more information
project , 15 hours, 36 places more information
Coordinators: Tomasz Keller
Group instructors: Tomasz Keller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2016/2017" (past)

Time span: 2016-10-01 - 2017-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 36 places more information
project , 15 hours, 36 places more information
Coordinators: Tomasz Keller
Group instructors: Tomasz Keller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2016-02-23 - 2016-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 36 places more information
project , 15 hours, 36 places more information
Coordinators: Tomasz Keller
Group instructors: Tomasz Keller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2015/2016" (past)

Time span: 2015-10-01 - 2016-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 36 places more information
project , 15 hours, 36 places more information
Coordinators: Tomasz Keller
Group instructors: Tomasz Keller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2015-02-23 - 2015-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 36 places more information
project , 15 hours, 36 places more information
Coordinators: Tomasz Keller
Group instructors: Tomasz Keller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2014/2015" (past)

Time span: 2014-09-29 - 2015-02-22
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 36 places more information
project , 15 hours, 36 places more information
Coordinators: Tomasz Keller
Group instructors: Tomasz Keller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2014-02-24 - 2014-09-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 48 places more information
project , 15 hours, 48 places more information
Coordinators: Tomasz Keller
Group instructors: Tomasz Keller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2013/2014" (past)

Time span: 2013-10-01 - 2014-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 30 places more information
project , 15 hours, 30 places more information
Coordinators: Tomasz Keller
Group instructors: Tomasz Keller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Summer Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2013-02-20 - 2013-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 36 places more information
project , 15 hours, 36 places more information
Coordinators: Tomasz Keller
Group instructors: Tomasz Keller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Classes in period "Winter Semester 2012/2013" (past)

Time span: 2012-10-01 - 2013-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: lectures, 30 hours, 48 places more information
project , 15 hours, 48 places more information
Coordinators: Tomasz Keller
Group instructors: Tomasz Keller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Exam
(in Polish) Jednostka realizująca:

(in Polish) 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Warsaw University of Technology.