Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania urządzeń audio

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLRTM-MSP-BUA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania urządzeń audio
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

BUA

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z parametrami podstawowych przetworników elektroakustycznych i urządzeń audio, metodami pomiarowymi ich podstawowych parametrów oraz metodami subiektywnych testów słuchowych. Po realizacji programu przedmiotu BUA studenci powinni nabyć umiejętność oceny stanu technicznego urządzeń audio i jakości dźwięku.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z parametrami podstawowych przetworników elektroakustycznych i urządzeń audio, metodami pomiarowymi ich podstawowych parametrów oraz metodami subiektywnych testów słuchowych.
Po realizacji programu przedmiotu BUA studenci powinni nabyć umiejętność oceny stanu technicznego urządzeń audio i jakości dźwięku.


Treść wykładu

 1. Ogólne właściwości i rodzaje przetworników elektroakustycznych
  Przetworniki dynamiczne, pojemnościowe i piezoelektryczne. Głośniki i
  mikrofony, rodzaje i podstawowe konstrukcje. Parametry głośników i
  mikrofonów. Zespoły głośnikowe. (3 godz.)

 2. Tor foniczny i urządzenia wchodzące w jego skład. Przetworniki
  wejściowe, stoły mikserskie, wzmacniacze, przetworniki wyjściowe.
  Analogowe i cyfrowe systemy foniczne. (2 godz.)

 3. Techniki stosowane do rejestracji i budowy mediów pamięciowych.
  Zapis magnetyczny (taśmy i dyski twarde). Zapis optyczny (płyty CD,
  płyty DVD, płyty Blu-Ray). Zapis magnetooptyczny (płyty MD). Zapis
  elektryczny (karty pamięci flash). (3 godz.)

 4. Analogowe i cyfrowe systemy do pomiaru przetworników
  elektroakustycznych. Klasyczne metody pomiaru przetworników (z
  wykorzystaniem aparatury firmy Bruel@Kjaer). Komputerowe systemy do
  pomiaru przetworników (system ONE firmy Audio Precision, system CLIO
  firmy Audiomatica). (3 godz.)

 5. Pomiary urządzeń do rejestracji i reprodukcji dźwięku z
  wykorzystaniem systemów pomiarowych ONE firmy Audio Precision i CLIO
  firmy Audiomatica. (2 godz.)

 6. Odsłuchowe procedury pomiarowe. Rodzaje testów słuchowych.
  Uwarunkowania i wybór procedury. Sposoby oceny wyników. (2 godz.)Zakres laboratorium
 1. Pomiar charakterystyk przenoszenia, opóźnień czasowych i
  charakterystyk kierunkowych głośników w warunkach pogłosowych
  (zastosowanie metody MLS oraz impulsu tonu przy wykorzystaniu systemu
  CLIO).

 2. Pomiary impedancji i parametrów Thiela-Smalla głośników w
  warunkach pogłosowych (z wykorzystaniem systemu CLIO).

 3. Pomiary parametrów akustycznych wnętrz. Pomiar czasu pogłosu
  (T60) i jego charakterystyk częstotliwościowych. Pomiary wczesnego
  czasu pogłosu (EDT) oraz parametrów akustycznych wnętrza C50, C80 i D50
  (z wykorzystaniem systemu CLIO).

 4. Pomiary parametrów obiektywnych wybranych elementów toru
  (wzmacniaczy, odtwarzaczy CD, DVD) z wykorzystaniem systemu ONE oraz
  płyt testowych.

 5. Testy subiektywne głośników, mikrofonów i wzmacniaczy
  (zastosowanie odsłuchowych procedur pomiarowych).

 6. Badania wpływu obudów na parametry zespołów głośników w polu fali
  swobodnej (komora bezechowa). Wykorzystanie podstawowych obudów:
  otwartej, zamkniętej, z otworem (bass-refleks) oraz z otworem stratnym.
  Ćwiczenie z wykorzystaniem systemu ONE.

 7. Badanie własnego sprzętu audio dostarczonego przez studentów z
  wykorzystaniem poznanych technik pomiarowych.


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Wymagany1103A-TLRTM-ISP-PTDPodstawy techniki dźwiękowej
Zalecany2103A-TLRTM-ISP-KUAKonstrukcja urządzeń audio wysokiej jakości
Zalecany2103A-TLRTM-ISP-DTSDźwiękowa technika studyjna
Zalecany2103B-TLRTM-ISP-DTSDźwiękowa technika studyjna
Zalecany2103A-TLRTM-ISP-PSTAProcesory sygnałowe w technice audio

Literatura:

  Studenci otrzymują materiały pomocnicze do wykładu, materiały w postaci
  elektronicznej (instrukcje do ćwiczeń) na stronie internetowej Zakładu
  Elektroakustyki.

  Literatura:

  1. Z. Żyszkowski, Podstawy Elketroakustyki, WNT, Warszawa, 1984

  2. Z. Żyszkowski, Miernictwo Elektroakustyczn, WNT, Warszawa, 1987

  3. A. Dobrucki, Przetworniki Elektroakustyczne, WNT, Warszawa, 2007

  4. K. Benson, Audio Engineering Handbook, Mc Graw Hill, 1988

  5. K.C. Pohlman, Principles of Digital Audio, Mc Graw Hill, 2005

  6. F.A. Everest, Podrecznik Akustyki, Wyd. Sonia Draga, Katowice,
   2004

  7. U. Jorasz, Wykłady z Psychoakustyki, wyd. Naukowe UAM, Poznań,
   1998.

Metody i kryteria oceniania:

Po wykładzie rozpoczynającym realizację przedmiotu przewidziane jest kolokwium sprawdzające stopień przyswojenia wiedzy z zakresu objętego wykładem. Zaliczenie kolokwium jest warunkiem dopuszczenia do części laboratoryjnej.
Do ćwiczeń laboratoryjnych przygotowywane są odpowiednie instrukcje zawierające podstawowe wiadomości z zagadnień objętych danym ćwiczeniem oraz wymagania dydaktyczne związane z jego realizacją. Instrukcje będą zamieszczone na stronie internetowej Zakładu Elektroakustyki. Przed rozpoczęciem ćwiczenia sprawdzany jest stan przygotowania studentów do ćwiczenia. Wszystkie ćwiczenia laboratoryjne są obowiązkowe i oceniane.
Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie oceny z kolokwium oraz średniej oceny z laboratorium z wagami odpowiednio: 20% i 80%.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Makarewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Makarewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Makarewicz
Prowadzący grup: Piotr Bobiński, Marcin Lewandowski, Grzegorz Makarewicz, Agnieszka Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Makarewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Makarewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Makarewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Makarewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kulka
Prowadzący grup: Zbigniew Kulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kulka
Prowadzący grup: Zbigniew Kulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kulka
Prowadzący grup: Zbigniew Kulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kulka
Prowadzący grup: Zbigniew Kulka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.