Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transmisja radiowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLTBM-ISP-TRRA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transmisja radiowa
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty podstawowe )-Techniki bezprzewodowe i multimedialne-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Techniki bezprzewodowe i multimedialne )-Techniki bezprzewodowe i multimedialne-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

TRRA

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi współczesnych systemów radiokomunikacyjnych, w szczególności systemów łączności mobilnej. Przedstawione są najważniejsze modele propagacji i sposoby szacowania tłumienia kanału w różnych środowiskach propagacyjnych. Omawiany jest także wpływ kanału radiowego na odbierane sygnały i sposoby ich korekcji.

Pełny opis:

Treść wykładu

 • Wprowadzenie – ogólna koncepcja transmisji radiowej, właściwości kanału radiowego – przypomnienie. (1 godz.)
 • Propagacja fal radiowych – uzupełnienie – wpływ przeszkód terenowych (klinowej, okrągłej), model dwudrogowy. (1 godz.)
 • Radiolinie – podstawowe zasady projektowania, uwzględnienie występowania przeszkód terenowych, wpływ opadów i gazów atmosferycznych na tłumienie trasy. (2 godz.)
 • Modele propagacji dla systemów łączności ruchomej – modele Okumury-Haty, COST 231, modele propagacji w mikrokomórkach, dodatkowe straty wnikania do wnętrza budynku. (2 godz.)
 • Propagacja wielodrogowa – przyczyny i skutki, interferencje międzysymbolowe, zaniki wolne i szybkie – modelowanie (rozkład logarytmiczno-normalny, Rayleigha, Rice’a), liczba przejść przez zadany poziom, praktyczne aspekty związane z projektowaniem systemów łączności mobilnej. (2 godz.)
 • Kanał radiowy zmienny w czasie – modelowanie (odpowiedź impulsowa, transmitancja, funkcje rozproszenia dopplerowskiego), kanał WSSUS, funkcje autokorelacji i wynikający z nich profil opóźnień i widmo dopplerowskie, czas i pasmo koherencji i ich wpływ na transmisję sygnałów (w tym odniesienie do techniki OFDM). (4 godz.)
 • Odbiór sygnałów z modulacjami cyfrowymi – odbiornik synchroniczny i niesynchroniczny, filtracja sygnałów i jej wpływ na transmisję sygnałów, rola filtru „podniesiony kosinus” – odniesienie do konkretnych systemów radiowych. (4 godz.)
 • Estymacja i korekcja odpowiedzi impulsowej kanału – podstawowe algorytmy liniowe i nieliniowe. (2 godz.)


Treść ćwiczeń


Zajęcia stanowią uzupełnienie treści wykładowych i są realizowane w formie demonstracji i ćwiczeń obliczeniowych połączonych z odpowiednim objaśnieniem. Zawartość merytoryczna obejmuje:

 • obliczenia tłumienia kanału radiowego w środowisku wielodrogowym,
 • wizualizację skutków propagacji wielodrogowej, np. zaniki selektywne, interferencje międzysymbolowe,
 • obliczanie prawdopodobieństwa poprawnego odbioru sygnału przy założeniu występowania zaników wolnych i/lub szybkich o zadanych rozkładach,
 • wyznaczanie pasma i czasu koherencji kanału radiowego,
 • demonstrację zmian transmitancji i funkcji rozproszenia dopplerowskiego kanału radiowego,
 • demonstrację przykładowych profili opóźnień wybranych kanałów propagacyjnych.


Zakres laboratorium

 1. Odpowiedź impulsowa i transmitancja kanału radiowego – badania przeprowadzane dla różnych pomieszczeń, różnego usytuowania anten, polaryzacji, z i bez bezpośredniej widoczności. (3 godz.)
 2. Badania wpływu propagacji wielodrogowej na odbierane sygnały – określenie wpływu tej propagacji na moc oraz jakość odbieranego sygnału, badania prowadzone dla sygnałów wąsko- i szerokopasmowych (w tym OFDM). (3 godz.)
 3. Właściwości sygnałów różnych systemów radiokomunikacyjnych – np. Bluetooth, WiFi – obserwacja przebiegów czasowych, widma, konstelacji, zawartości sygnału (np. sygnałów pilotów); badanie odporności sygnałów na zakłócenia. (3 godz.)
 4. Badanie algorytmów korekcji kanału radiowego – m.in. wyznaczanie BER i EVM przy zastosowaniu różnych algorytmów korekcji. (3 godz.)
 5. Propagacja fal radiowych w środowiskach na zewnątrz budynków – badania symulacyjne przeprowadzane dla różnych zakresów częstotliwości i różnych środowisk propagacyjnych. (3 godz.)
Literatura:

 • K. Wesołowski, „Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych”, WKiŁ, 2003
 • S. Haykin, „Systemy telekomunikacyjne”, WKiŁ, 2004
 • R. Katulski, „Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej”, WKiŁ, 2009
 • D. Tse, P. Viswanath, „Fundamentals of Wireless Communication”, Cambridge University Press, 2005
 • A. Grami, „Introduction to Digital Communications”, Elsevier, 2015
 • H. Kim, „Wireless Communications Systems Design”, Wiley, 2015
 • S.R. Saunders, A. Aragón-Zavala, „Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems”, Wiley, 2007
 • Rekomendacje ITU dostępne na: http://www.itu.int/rec/R-REC-P/en
 • Materiały dydaktyczne dostępne na platformie e-learningowej MIT OpenCourseWare: https://ocw.mit.edu

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Godziszewski
Prowadzący grup: Paweł Bajurko, Grzegorz Bogdan, Konrad Godziszewski, Sebastian Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Godziszewski
Prowadzący grup: Paweł Bajurko, Grzegorz Bogdan, Konrad Godziszewski, Sebastian Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.