Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki radia programowalnego w zastosowaniach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLTBM-MSP-TRPZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki radia programowalnego w zastosowaniach
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane obowiązkowe )-Techniki bezprzewodowe i multimedialne-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

TRPZ

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

W ramach pierwszej części kursu omówione zostaną algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów radiowych kluczowe dla realizacji współczesnych systemów bezprzewodowych, sposoby ich efektywnej symulacji w czasie rzeczywistym (GNURadio + urządzenia klasy USRP). Druga część poświęcona będzie praktycznemu użyciu technologii SDR jako narzędzia do: implementacji wybranych standardów (np. węzeł IoT, BLE, WiFi) pomiarów i diagnostyki systemów radiowych oraz analizy bezpieczeństwa (PenTesting) radiowego oraz. Przedstawiony zostanie przegląd urządzeń i oprogramowania SDR.

Literatura:

Literatura i oprogramowanie:

 1. Kennington, P. B. "RF and Baseband Techniques for Software Defined" Radio. Norwell, MA: Artech House, 2005.
 2. Rouphael, Tony J. ”RF and Digital Signal Processing for Software-Defined Radio: A Multi-Standard Multi Mode Approach” Newnes, 2009, 2009.
 3. Laskar, Joy, Babak Matinpour, and Sudipto Chakraborty.”Modern receiver front-ends: systems, circuits, and integration” John Wiley & Sons, 2004.
 4. Lyons, Richard G. „Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów”, WKŁ 2006
 5. Gatherer, Alan, and Edgar Auslander.”The Application of programmable DSPs in mobile communications” John Wiley & Sons, Inc., 2002.
 6. GNU Radio Companion – oprogramowanie open-source https://www.gnuradio.org/
 7. gqrx – oprogramowanie open-source http://gqrx.dk/

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Rosołowski
Prowadzący grup: Dawid Rosołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Rosołowski
Prowadzący grup: Dawid Rosołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)