Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aplikacje internetu rzeczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLTIC-MSP-AIR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aplikacje internetu rzeczy
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

AIR

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot wszechstronnie omawia aplikacje kontekstowe wykorzystujące węzły IoT i urządzenia mobilne. Słuchacze zrozumieją budowę takich aplikacji (uwzględniającą dobre praktyki inżynierii oprogramowania, np. komponentowość, re-używalność) oraz nauczą się je wymyślać wg podejścia user-centered design. Centralnym elementem przedmiotu jest projekt, mający rozwijać, oprócz „twardych” kompetencji technicznych, także kompetencje "miękkie". Projekt przygotowuje, w pewnym zakresie, do przedsięwzięcia typu startup (np. do promowania swojego rozwiązania przed inwestorami). Projekt wdraża także do identyfikowania rozwiązań konkurencyjnych oraz możliwych do re-użycia algorytmów i komponentów, pochodzących z literatury technicznej lub oferowanych komercyjnie.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

  Wprowadzenie do przedmiotu. Mapa drogowa (2h).

  Innowacyjność usług/aplikacji/obiektów Internetu Reczy z punktu widzenia użytkownika. Rozróżnienie: weryfikacja vs. walidacja. Testowanie w laboratorium i w naturalnym środowisku użytkownika (in-the-wild). Doświadczenie użytkownika (UX, user˙ experience). Projektowanie zorientowane na użytkownika (user-centered design). Myślenie projektowe (Design Thinking). Przykładowe eksperymenty walidacyjne. (2h)

  Kontekst i aplikacje kontekstowe. Pojęcie kontekstu. Rodzaje i źródła informacji kontekstowej. Sensory fizyczne i wirtualne. Synteza kontekstu: sensory logiczne. Własności informacji kontekstowej. Aplikacja kontekstowa. Po co kontekst: sposoby wykorzystania kontekstu. Poziomy pro-aktywności aplikacji. Zrozumiałość działania aplikacji´ kontekstowej aktywnej. (2h)

  Kontekst niskopoziomowy. Sensory dla różnych wielkości fizycznych, w tym dla lokalizacji. Akwizycja danych kontekstowych z sensorów. (4h)

  Synteza kontekstu. Algorytmy określania kontekstu wysokopoziomowego na podstawie surowych danych sensorowych. Lokalizacja logiczna. Określanie lokalizacji logicznej jako przykład syntezy kontekstu. Inne przykłady: (4h)

  Budowa aplikacji kontekstowej. Architektura typowej aplikacji kontekstowej. Re-używalne komponenty aplikacji kontekstowej. Wprowadzenie do modelowanie kontekstu. Repozytorium kontekstu. Pojęcie warstwy pośredniej (middleware) i platformy dla systemów´ IoT. Model programistyczny i API warstwy pośredniej. (2h).

  Modelowanie kontekstu. Context Modeling Language i inne techniki modelowania. (4h)

  Interakcja obiektów i aplikacji kontekstowych Internetu Rzeczy z użytkownikiem. Interfejsy i interakcja peryferyjne (ambient displays, peripheral displays, peripheral interaction). Miękkie sterowanie (soft actuation). Interfejsy dotykowe (TUI: tangible user interfaces). Interakcja wbudowana (embedded interaction). Interakcja domyslna (implicit interaction, incidental interaction). Interakcja „od niechcenia” (casual interaction). (2h)

  Przykładowe aplikacje kontekstowe Internetu Rzeczy. Dziedziny aplikacji Internetu Rzeczy. Aplikacje perswazyjne (PINC: persuasion, influence, nudge, coercion). Aplikacje inteligentnego domu (smart home), w tym wspierające oszczędność energii. Aplikacje inteligentnego miasta (smart city). Aplikacje wspierające osoby starsze i chore (AAL: Ambient Assisted Living). Aplikacje typu crowdsensing. Dla każdej przykładowej aplikacji zostanie przedstawiony sposób jej realizacji. (6h).

  Prezentowanie innowacyjnych produktów we wczesnej fazie rozwoju. Prezentacja dla inwestora (pitch deck) (2h)

Literatura:

LITERATURA:

 1. Prezentacje wykładowe.
 2. Wskazane przez prowadzących publikacje z czołowych czasopism IEEE, ACM, Springer itp. Lista zalecanych publikacji dotyczących danego wykładu będzie integralną częścią odpowiedniej prezentacji wykładowej.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Domaszewicz
Prowadzący grup: Jarosław Domaszewicz, Aleksander Pruszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.