Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aplikacje kontekstowe Internetu Rzeczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLTIC-MSP-AKIR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aplikacje kontekstowe Internetu Rzeczy
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane )-Telekomunikacja-dr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

AKIR

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie tworzenia aplikacji kontekstowych, wykorzystujących węzły IoT i urządzenia mobilne. Słuchacze zrozumieją budowę aplikacji oraz nauczą się je projektować wg podejścia user-centered design. Projekt przygotowuje do przedsięwzięcia typu startup, a ćwiczenia laboratoryjne to pobudzające inwencję „mikro-projekty”.

Pełny opis:

Treść wykładu:

 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Mapa drogowa.
 2. Kontekst i aplikacje kontekstowe. Pojęcie kontekstu. Rodzaje i źródła informacji kontekstowej. Sensory fizyczne i wirtualne. Synteza kontekstu. Sensory logiczne. Własności informacji kontekstowej. Aplikacja kontekstowa. Sposoby wykorzystania kontekstu. Poziomy pro-aktywności aplikacji. Zrozumiałość działania aplikacji kontekstowej aktywnej. Modelowanie kontekstu. Context Modeling Language i inne techniki modelowania.
 3. Metody i usługi lokalizacyjne. Lokalizacja jako podstawowy kontekst. Określanie lokalizacji logicznej jako przykład syntezy kontekstu. Usługi lokalizacyjne (location-based services). Sensory określające pozycję. Metody określania lokalizacji logicznej.
 4. Warstwy pośrednie i platformy dla systemów Internetu Rzeczy. Architektura typowej aplikacji kontekstowej. Re-używalne komponenty aplikacji kontekstowej. Pojęcie warstwy pośredniej (middleware). Model programistyczny i API warstwy pośredniej. Przykładowe warstwy pośrednie i platformy dla Internetu Rzeczy.
 5. Interakcja obiektów i aplikacji kontekstowych Internetu Rzeczy z użytkownikiem. Interfejsy peryferyjne (ambient displays). Miękkie sterowanie (soft actuation). Interfejsy dotykowe (tangible user interfaces). Interakcja ukryta (embedded interaction, implicit interaction). Aplikacje perswazyjne (persuasive technologies).
 6. Przykładowe aplikacje kontekstowe Internetu Rzeczy. Dziedziny aplikacji Internetu Rzeczy. Przykładowe dziedziny: aplikacje inteligentnego domu (smart home), aplikacje inteligentnego miasta (smart city), aplikacje AAL (ambient-assisted living).
 7. Innowacyjność usług/aplikacji/obiektów Internetu Reczy z punktu widzenia użytkownika. Rozróżnienie: weryfikacja vs. walidacja. Testowanie w laboratorium i w naturalnym środowisku użytkownika (in-the-wild). Doświadczenie użytkownika (UX, user experience). Projektowanie zorientowane na użytkownika (user-centered design). Design Thinking. Podejście Lean Startup. Przykładowe usługi/aplikacje/obiekty i eksperymenty walidacyjne.
 8. Prezentowanie innowacyjnych produktów we wczesnej fazie rozwoju. Prezentacja dla inwestora (pitch deck).

Zakres projektu:

Przedmiot projektu: (a) opracowanie koncepcji (pomysłu) aplikacji kontekstowej, (b) opracowanie prototypu aplikacji, z wykorzystaniem jednej z wiodących platform (np. Android, Arduino, Raspberry Pi), (c) opracowanie jedno-stronicowego, atrakcyjnego „prospektu” (materiału marketingowego), (d) opracowanie prezentacji "dla inwestorów" (pitch) i demonstracja przed prowadzącymi i resztą grupy, (e) opracowanie prezentacji technicznej nt. sposobu realizacji prototypu, (f) podsumowanie typu elevator pitch, (g) uzyskanie od „widowni” informacji zwrotnej.

Zakres laboratorium:

Przykłady tematyki ćwiczeń:

 1. Praca z wybraną techniką modelowania kontekstu: zaprojektowanie prostego modelu kontekstu dla wskazanej przez prowadzącego dziedziny, z użyciem jednej z technik modelowania kontekstu (np. za pomocą ontologii).
 2. Synteza kontekstu: zaprojektowanie własnego algorytmu określania lokalizacji logicznej na podstawie surowych danych typu fingerprinting. Algorytm powinien wykrywać kilka rzeczywistych lokalizacji logicznych w budynku WEiTI.
 3. Aplikacja kontekstowa: zaprogramowanie wymyślonej przez siebie (bardzo) prostej aplikacji kontekstowej z użyciem API udostępnionych przez prowadzących (np. API udostępniające sensory i elementy wykonawcze znajdujące się w laboratorium, API udostępniające otwarte dane).
 4. Design Thinking w pigułce: iteracja procesu Design Thinking zakończona walidacją opracowanego „prototypu” i uzyskaniem informacji zwrotnej od reszty grupy.

Uwaga: w prowadzeniu zajęć zostaną wykorzystane kompetencje nabyte na kursie "Design Thinking w dydaktyce", zrealizowanym przez PW w ramach projektu "Kompetentny wykładowca - wysoki poziom nauczania".

Literatura:

 1. Prezentacje wykładowe.
 2. Wskazane przez prowadzących publikacje z czołowych czasopism IEEE, ACM, Springer itp. Lista zalecanych publikacji dotyczących danego wykładu będzie integralną częścią odpowiedniej prezentacji wykładowej. Przykładowo:
  • C. Perera, A. Zaslavsky, P. Christen and D. Georgakopoulos, "Context Aware Computing for The Internet of Things: A Survey," in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 16, no. 1, pp. 414-454, First Quarter 2014.
  • D. Gil, A. Ferrández, H. Mora-Mora and J. Peral, “Internet of Things: A Review of Surveys Based on Context-Aware Intelligent Services,” Sensors 16, 2016.
  • V. Cristea, C. Dobre, F. Pop “Context-Aware Environments for the Internet of Things,” in Internet of Things and Inter-cooperative Computational Technologies for Collective Intelligence, Volume 460, Studies in Computational Intelligence, pp. 25-49, Springer, 2013.
  • C. Doukas and F. Antonelli, "COMPOSE: Building smart & context-aware mobile applications utilizing IoT technologies," Global Information Infrastructure Symposium - GIIS 2013, pp. 1-6, 2013.
  • J. Venkatesh, C. Chan, A. S. Akyurek and T. S. Rosing, "A Modular Approach to Context-Aware IoT Applications," 2016 IEEE First International Conference on Internet-of-Things Design and Implementation (IoTDI), pp. 235-240, 2016.
  • A. Maarala; X. Su; J. Riekki, "Semantic Reasoning for Context-aware Internet of Things Applications," in IEEE Internet of Things Journal, 2016.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Domaszewicz
Prowadzący grup: Jarosław Domaszewicz, Aleksander Pruszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Domaszewicz
Prowadzący grup: Jarosław Domaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Domaszewicz
Prowadzący grup: Jarosław Domaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Domaszewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.