Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aplikacje i usługi internetu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLTIC-MSP-AUI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aplikacje i usługi internetu
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane )-Telekomunikacja-dr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

AUI

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanych aplikacji i usług Internetu oferowanych z wykorzystaniem technik chmur obliczeniowych, metod adaptacyjnego strumieniowania wideo, systemów dystrybucji treści multimedialnych oraz wybranych rozwiązań Internetu Rzeczy.
Wykład dotyczy zaawansowanych aplikacji i usług Internetu oferowanych z wykorzystaniem technik chmur obliczeniowych, metod adaptacyjnego strumieniowania wideo, systemów dystrybucji treści multimedialnych oraz wybranych rozwiązań Internetu Rzeczy. W ramach wykładu zostaną przedstawione: architektura rozwiązań wykorzystujących ww. techniki, metody sterowania oraz zarządzania zasobami, a także zostaną przedstawione zasady projektowania i analizy wybranych aplikacji i usług. W ramach przedmiotu jest realizowany projekt, którego celem jest zaprojektowanie wybranej aplikacji lub usługi wykorzystując metody sterowania i wymiarowania zasobów przedstawione w ramach wykładu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanych aplikacji i usług Internetu oferowanych z wykorzystaniem technik chmur obliczeniowych, metod adaptacyjnego strumieniowania wideo, systemów dystrybucji treści multimedialnych oraz wybranych rozwiązań Internetu Rzeczy.

Wykład dotyczy zaawansowanych aplikacji i usług Internetu oferowanych z wykorzystaniem technik chmur obliczeniowych, metod adaptacyjnego strumieniowania wideo, systemów dystrybucji treści multimedialnych oraz wybranych rozwiązań Internetu Rzeczy. W ramach wykładu zostaną przedstawione: architektura rozwiązań wykorzystujących ww. techniki, metody sterowania oraz zarządzania zasobami, a także zostaną przedstawione zasady projektowania i analizy wybranych aplikacji i usług. W ramach przedmiotu jest realizowany projekt, którego celem jest zaprojektowanie wybranej aplikacji lub usługi wykorzystując metody sterowania i wymiarowania zasobów przedstawione w ramach wykładu.

Treść wykładu

 1. Wprowadzenie (2h)
  • ewolucja aplikacji i usług oferowanych w sieci Internet,
  • wymagania dla Internetu Przyszłości,
  • przegląd nowych technik i rozwiązań.
 2. Techniki chmur obliczeniowych (6h)
  • architektura oraz stan standaryzacji,
  • zasady kreowania usług (IaaS, PaaS, SaaS, NaaS, XaaS, itd.) zgodnie z koncepcją SOA (Service Oriented Architecture),
  • organizacja centrum danych (CD) i chmury obliczeniowej: i) infrastruktura CD, ii) techniki sieciowe (InfiniBand, SDN), iii) mechanizmy i protokoły CD (wirtualizacja, HADOOP, DCTCP, DC ruting),
  • metody sterowania wykonaniem zadań oraz zarządzania zasobami stosowane w centrach danych oraz w chmurach obliczeniowych,
  • federacja chmur obliczeniowych: i) koncepcja, ii) zasady tworzenia federacji, iii) metody sterowania wykonaniem zadań i zarządzania zasobami,
  • Multi-access/Mobile Edge Computing (MEC): i) koncepcja techniki MEC, ii) zasady realizacji usług MEC, iii) przykłady wykorzystania,
  • mgła obliczeniowa (fog computing): i) koncepcja, ii) zasady tworzenia mgły, iii) metody sterowania zadaniami i zarządzania zasobami, iv) przykłady wykorzystania,
  • bezpieczeństwo danych i usług chmurowych, (dostęp, szyfrowanie danych, prywatność, dostępność, utrata danych, techniki: DRM, block chain).
 3. Aplikacje adaptacyjnego strumieniowania obrazów wideo (6h)
  • Wprowadzenie
   • przekaz obrazów wideo w sieci Internet,
   • architektura systemów adaptacyjnego strumieniowania wideo,
   • standard MPEG DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) oraz rozwiązania firmowe (Microsoft Smooth Streaming, Adobe HDS, Apple HLS),
   • metody publikowania obrazów wideo transmitowanych w trybie "na żywo" oraz "na życzenie" w przypadku wykorzystania kodowania H.264, H.265 oraz VP9.
  • Algorytmy adaptacji bazujące na:
   • pomiarze dostępnej przepływności bitowej (rate-based),
   • oszacowaniu wypełnienia bufora odtwarzającego (buffer-based),
   • estymowaniu prawdopodobieństwa zatrzymania odtwarzania (ABMA/ABMA+).
  • Analiza efektywności systemów DASH
  • Kierunki rozwoju:
   • DASH SRD (Spatial Relationship Description),
   • DASH SVC (Scalable Video Coding),
   • adaptacyjne strumieniowanie wideo z wielu źródeł.
 4. Systemy dystrybucji obrazów wideo (6h)
  • sieci CDN (Content Delivery Networks),
   • architektura sieci CDN,
   • metody zarządzania treścią,
   • metody sterowania obsługą żądań,
   • metody zarządzania pamięcią podręczną,
  • usługi strumieniowania wideo z chmur obliczeniowych
   • architektura systemów VaaS (Video as a Service),
   • metody wymiarowania zasobów dla przechowywania, transkodowania i strumieniowania wideo,
  • dystrybucja wideo wykorzystująca techniki p2p,
   • architektura systemów p2pIPTV, p2pVoD,
   • metody rozmieszczenia i wyszukiwania treści
 5. Internet Rzeczy (4h)
  • obszary zastosowań, architektura i zagrożenia,
  • mechanizmy i protokoły (ruting, przekaz w oparciu o identyfikatory, technika filtrów Blooma),
  • platforma dla Internetu Rzeczy, np. FIWARE,
  • metody sterowania w aplikacjach IoT wspierające m.in.: wykrywanie naruszeń IDS (Intrusion Detection), identyfikację lokalizacji urządzeń.
 6. Kierunki ewolucji aplikacji i usług (2h)
  • aplikacje 5G,
  • inteligentne miasta, usługi, infrastruktura, energia...
  • problemy zapewnienia cyberbezpieczeństwa aplikacji i usług.

Zakres projektu
Projekt ma na celu zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania przedstawionych technik do projektowania wybranej aplikacji lub usługi. Projekt będzie polegał na zaprojektowaniu wybranej aplikacji lub usługi, wykorzystującej metody przedstawione w ramach wykładu (lub podobne metody opublikowane na ważnych konferencjach światowych bądź w czasopismach), implementacji i sprawdzeniu efektywności opracowanej usługi w środowisku eksperymentalnej sieci badawczej PLLAB2020. Przykładowe projekty obejmują zaprojektowanie: aplikacji adaptacyjnego strumieniowania wideo z efektywnymi algorytmami adaptacji, aplikacji dla zarządzania treścią i wymiarowania systemu dystrybucji obrazów wideo, aplikacji dla sterowania obsługą zadań w centrum danych lub w federacji chmur obliczeniowych, sieci NaaS w środowisku chmur obliczeniowych, (np. Microsoft Azure, Amazon EC2), aplikacji z obszaru inteligentnego z miasta wykorzystując platformę FIWARE.

Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103A-TLTIC-MSP-ATSIArchitektury i techniki sieciowe internetu

Literatura:

 1. Slajdy do wykładu.
 2. Wybór dokumentów standaryzacyjnych i zaleceń dotyczących przedstawianych zagadnień, m.in., IEEE Cloud WG P230x, P2032, ISO27, ETSI MEC, MPEG DASH standard, DASH IF, IETF, IoT Formu, OpenIoT, FIWARE.
 3. Książki i raporty:
  • Thomas Erl et al, "Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture", Prentice Hall, ISBN 978-0133387520.
  • Rajkumar Buyya et al, "Cloud computing: principles and paradigms", Wiley, ISBN 9780470887998.
  • Zbigniew Fryźlewicz, Łukasz Leśniczek, "Usługi Microsoft Azure: programowanie aplikacji", Warszawa 2015, ISBN 9788375411577
  • R. Buyya et el, "Content Delivery Networks", Springer, 2008, DOI:10.1007/978-3-540-77887-5_1.
  • W.Burakowski, A.Beben et al, "Trafic Management for Cloud Federation" in Autonomous Control for a Reliable Internet of Services: Methods, Models, Approaches, Techniques, Algorithms and Tools, LNCS, Springer 2018.
  • A. Bassi, et al eds., Enabling Things to Talk: Designing IoT solutions with the IoT Architectural Reference Model, Springer 2013, DOI 10.1007/978-3-642-40403-0.
  • J. Kua et al, "A Survey of Rate Adaptation Techniques for Dynamic Adaptive Streaming Over HTTP", IEEE Communications Surveys & tutorials, vol.19, issue 3, 2017.
  • T.Teleb, "On Multi-Access Edge Computing: A Survey of the Emerging 5G Network Edge Cloud Architecture and Orchestration", IEEE Communications Surveys & tutorials, vol.19, issue 3, 2017.
  • NIST Cloud Computing Security Reference Architecture, NIST 2013.

 4. Wybór bieżących artykułów naukowych dotyczących przedstawianych metod, które zostały opublikowane na wiodących konferencjach lub w czasopismach.
 5. Krajowa infrastruktura badawcza PLLAB 2020 (dostępna w IT PW):
  • urządzenia (serwery, przełączniki SDN, procesory sieciowe, karty rekodujące wideo NVIDIA CUDA, urządzenia prezentacji wideo 4K), infrastruktura rozległej krajowej sieci badawczej PLLAB2020 i profesjonalnego oprogramowania pomiarowego dla aplikacji i usług (Spirent Test Center oraz Spirent Avalanche),
  • dokumentacja portalu zarządzającego infrastrukturą badawczą PLLAB2020.


  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (w trakcie)

  Okres: 2020-10-01 - 2021-02-12
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Andrzej Bęben
  Prowadzący grup: Andrzej Bęben, Maciej Sosnowski
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Egzamin
  Jednostka realizująca:

  103600 - Instytut Telekomunikacji

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

  Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Andrzej Bęben
  Prowadzący grup: Andrzej Bęben, Maciej Sosnowski
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Egzamin
  Jednostka realizująca:

  103600 - Instytut Telekomunikacji

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

  Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Andrzej Bęben
  Prowadzący grup: Andrzej Bęben
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Egzamin
  Jednostka realizująca:

  103600 - Instytut Telekomunikacji

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

  Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Andrzej Bęben
  Prowadzący grup: Andrzej Bęben
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Egzamin
  Jednostka realizująca:

  103600 - Instytut Telekomunikacji

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

  Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Andrzej Bęben
  Prowadzący grup: Andrzej Bęben
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Egzamin
  Jednostka realizująca:

  103600 - Instytut Telekomunikacji

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

  Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Andrzej Bęben
  Prowadzący grup: Andrzej Bęben
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Egzamin
  Jednostka realizująca:

  103600 - Instytut Telekomunikacji

  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.