Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyfrowy profil użytkownika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLTIC-MSP-CPU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyfrowy profil użytkownika
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane )-Telekomunikacja-dr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

CPU

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem cyfrowego profilu użytkownika w sieci, z uwzględnieniem różnych (nie tylko technologicznych) aspektów funkcjonowania tego typu usług.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem cyfrowego profilu użytkownika w sieci, z uwzględnieniem różnych (nie tylko technologicznych) aspektów funkcjonowania tego typu usług.

Treść wykładu

Proponowany przedmiot będzie interdyscyplinarnym podejściem do zagadnień funkcjonowania cyfrowego profilu użytkownika w sieci Internet oraz jego uwierzytelniania. Jednym z większych problemów przy komercyjnym wdrażaniu technologii informatycznych jest zbyt silne koncentrowanie się na aspektach technologicznych i pomijanie aspektów funkcjonalnych, prawnych czy biznesowych. Prowadzi to do częstych konfliktów na linii właściciel biznesowy - wdrożeniowiec, które powodują, że wdrażane rozwiązania często nie są optymalne.Przedmiot będzie prowadzony w formie interaktywnych wykładów (angażowanie studentów), ilustrowanych konkretnymi przykładami. Uzupełnieniem wykładu będzie projekt, w trakcie którego studenci w podgrupach będą analizowali (nie tylko od strony technologicznej) różne funkcjonujące na rynku rozwiązania - począwszy od prostych profili w serwisach internetowych, poprzez serwisy społecznościowe, skończywszy na cyfrowych profilach bankowych czy administracji państwowej. W miarę możliwości na warsztaty projektowe będą zapraszani przedstawiciele różnych firm, wykorzystujących cyfrowy profil użytkownika, z którymi studenci będą mogli dokładnie omówić poruszaną problematykę.

 1. Wprowadzenie. Czym jest profil cyfrowy, czym jest uwierzytelnianie, jakie są korzyści i zagrożenia dla użytkownika i dostawcy usługi, statystyki. (2h)
 2. Jak dobrze wdrożyć profil cyfrowy. Omówienie metod realizacji profili cyfrowych oraz metod uwierzytelniania. (2h)
 3. Aspekty prawne i biznesowe funkcjonowania cyfrowego profilu. (2h)
 4. Technologie używane w realizacji cyfrowych profili (OpenID Connect, mobile connect, profil zaufany, SAML, oAuth). (4h)
 5. Profil behawioralny. (2h)
 6. Profil biometryczny. (2h)
 7. Profile użytkownika w usługach finansowych. (4h)
 8. Możliwe ataki z wykorzystaniem cyfrowych profili. Problemy profili nieprawdziwych. (2h)
 9. Omówienie obowiązujących regulacji prawnych: ochrona danych osobowych (GIODO), wymagania bezpieczeństwa systemów finansowych (PCI DSS), regulacje UE (eIDAS). (2h)
 10. Optymalna ścieżka projektowania usług wykorzystujących profile cyfrowe. (2h)
 11. Najciekawsze przykłady zastosowań cyfrowych profili. (2h)
 12. Wyzwania i kierunki rozwoju cyfrowej tożsamości oraz metod uwierzytelniania. (2h)
 13. Dyskusja podsumowująca, weryfikująca zrozumienie zagadnienia. (2h)

Zakres projektu:

Studenci łączą się w grupy projektowe. Każda z grup wybiera sobie jedną z funkcjonujących na rynku usług, wykorzystujących cyfrowy profil użytkownika. Grupa dokonuje analizy funkcjonalnej danego wdrożenia oraz robi analizę SWOT i zgłasza propozycje poprawy. Efekty analizy prezentowane są wszystkim zespołom w postaci prezentacji.


W pierwszych części zajęć projektowych studenci dokonują analizy wybranego rozwiązania. W drugiej części prezentowane i omawiane są efekty ich pracy. W miarę możliwości na każde zajęcia zapraszani są przedstawiciele firm odpowiedzialnych za omawiane przez studentów rozwiązania, z którymi studenci mogą omówić wyniki swojej analizy.

Literatura:

  1. Slajdy do wykładów.
  2. Odsyłacze do stosownych materiałów w Internecie (regulacje, specyfikacje, opisy).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Janicki
Prowadzący grup: Artur Janicki, Henryk Kułakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Janicki
Prowadzący grup: Artur Janicki, Henryk Kułakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Janicki
Prowadzący grup: Artur Janicki, Henryk Kułakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Janicki
Prowadzący grup: Artur Janicki, Henryk Kułakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Janicki
Prowadzący grup: Artur Janicki, Henryk Kułakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Janicki
Prowadzący grup: Artur Janicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.