Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci optyczne i ich bezpieczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLTIC-MSP-SOIB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci optyczne i ich bezpieczeństwo
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane )-Telekomunikacja-dr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SOIB

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z istniejącymi typami sieci optycznych, a także z podstawowymi zagadnieniami ich bezpieczeństwa. W trakcie przedmiotu studenci mają się nauczyć definiować zjawiska mające wpływ na transmisję w sieciach optycznych, po to aby móc analizować działanie takich sieci i określać potencjalne czynniki mające wpływ na jakość usług (QoS) w takich sieciach. Ponadto słuchacze powinni nauczyć się analizy sieci pod kątem jej bezpieczeństwa, w tym wykrywania i zapobiegania atakom w warstwie fizycznej.
Ważnym elementem przedmiotu jest projekt, który obejmuje 2 części:
- rozwiązywania nieskomplikowanych problemów obliczeniowych,
- bardziej złożonej analizy i projektowania wspomaganych komputerowo. Wykład jest realizowany w pierwszej części semestru. Prezentacje rozwiązań projektu 1 odbywają się w drugiej części semestru w godzinach zajęć. Prezentacje rozwiązań projektu 2 odbywają się przez cały semestr w ramach (...)

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z istniejącymi typami sieci optycznych, a także z podstawowymi zagadnieniami ich bezpieczeństwa. W trakcie przedmiotu studenci mają się nauczyć definiować zjawiska mające wpływ na transmisję w sieciach optycznych, po to aby móc analizować działanie takich sieci i określać potencjalne czynniki mające wpływ na jakość usług (QoS) w takich sieciach. Ponadto słuchacze powinni nauczyć się analizy sieci pod kątem jej bezpieczeństwa, w tym wykrywania i zapobiegania atakom w warstwie fizycznej.

Ważnym elementem przedmiotu jest projekt, który obejmuje 2 części:

- rozwiązywania nieskomplikowanych problemów obliczeniowych,

- bardziej złożonej analizy i projektowania wspomaganych komputerowo.

Wykład jest realizowany w pierwszej części semestru. Prezentacje rozwiązań projektu 1 odbywają się w drugiej części semestru w godzinach zajęć. Prezentacje rozwiązań projektu 2 odbywają się przez cały semestr w ramach indywidualnych konsultacji.


Treść wykładu


 1. Wstęp. Rys historyczny: komunikacja optyczna na przestrzeni wieków. (1h)

 2. Przypomnienie podstawowych wiadomości z techniki światłowodowej: rodzaje i właściwości światłowodów, źródła i detektory światła. (1h)

 3. Interfejsy optyczne w sieciach SDH: nadawczy S, odbiorczy R, tor S-R. Parametry sygnałów optycznych na interfejsach R,S: moc nadawana, widmo źródła światła, czułość odbiornika, OPP itd. Parametry toru S-R: całkowite tłumienie i dyspersja, ORL, reflektancja. (2h)

 4. Sieci WDM: realizacja zwielokrotnienia falowego, modulacja zewnętrzna światła, (de)multipleksery falowe, wzmacniacze optyczne (zasada działania, wzmacniacz EDFA, szum ASE). Sieci OTN, ich standard. Czynniki ograniczające maksymalną przepustowość m.in. zjawiska nieliniowe. (3h)

 5. Systemy i sieci wykorzystujące zwielokrotnienie SCM: zasada działania, zastosowanie, zniekształcenia w torach analogowych (szum RIN, nieliniowość, obcinanie). Transmisja RoF:
  zasada działania, zastosowanie, ograniczenia: parametr SFDR. (2h)

 6. Optyczne sieci LAN: standardy, wykorzystanie światłowodów wielomodowych, zależność parametrów światłowodu MM od pobudzenia. Optyczne sieci dostępowe: typy sieci, standardy sieci PON (EPON, GPON, 10GEPON, XGPON). Perspektywy dalszej ewolucji: sieci WDM-PON i WDM-TDM-PON. (3h)

 7. Bezpieczeństwo sieci: techniki podsłuchu (tapping, przeniki, efekty nieliniowe), możliwości zakłócenia pracy sieci (jamming, użycie wzmacniaczy EDFA). Metody wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom. (3h) 8. Zakres projektu
  Projekt 1
  Każdy z uczestników dostaje jedno lub dwa zagadnienia obliczeniowe (zadania) do samodzielnego rozwiązania, a następnie prezentuje swoje rozwiązania całej grupie w ramach zajęć projektowych. W dyskusji grupa ocenia poprawność rozwiązania.


  Projekt 2
  Każdy z uczestników dostaje do rozwiązania zagadnienie wymagające obliczeń wspomaganych komputerowo. Jego/jej zadaniem jest napisanie odpowiedniego oprogramowania w wybranym przez siebie środowisku, które rozwiązuje postawiony problem. W trakcie indywidulanych konsultacji prowadzący przeprowadza dyskusję na temat zastosowanego rozwiązania i sprawdza jego poprawność.Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103B-TLSST-ISP-TRPTransmisja przewodowa


Przedmioty podobne
Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103A-TLTLK-MSP-TOPTTelekomunikacja optyczna4

Literatura:


  1. G.P. Agrawal, Fiber-optic communication systems, Wiley, 2010 (lub nowsze).

  2. J. Siuzdak, Systemy i sieci fotoniczne, WKiŁ, 2009.

  3. I.P. Kaminov, T. Li, A.E. Willner, Optical Fiber Telecommunications, Elsevier, 2008 (lub nowsze).

Metody i kryteria oceniania:


 1. Kolokwium 1 (bez notatek), po wykładowej części semestru, sprawdza wiedzę wyniesioną z wykładów.

 2. Kolokwium 2 (z notatkami), po prezentacjach rozwiązań projektów 1, łącznie z projektem 1 sprawdza umiejętność rozwiązywania niezbyt złożonych problemów obliczeniowych dotyczących treści wykładu.

 3. Projekt 2 weryfikuje zdolność do softwarowej implementacji rozwiązań bardziej złożonych zagadnień obliczeniowych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Siuzdak
Prowadzący grup: Jerzy Siuzdak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Siuzdak
Prowadzący grup: Jerzy Siuzdak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Siuzdak
Prowadzący grup: Jerzy Siuzdak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Siuzdak
Prowadzący grup: Jerzy Siuzdak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Siuzdak
Prowadzący grup: Jerzy Siuzdak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Siuzdak
Prowadzący grup: Jerzy Siuzdak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Siuzdak
Prowadzący grup: Jerzy Siuzdak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.