Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Usługi i aplikacje teleinformatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLTIC-MSP-UAT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Usługi i aplikacje teleinformatyczne
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane )-Telekomunikacja-dr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

UAT

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy ze zmianami paradygmatu realizacji usług i aplikacji w sieciach teleinformatycznych zarówno jeśli chodzi o aspekty techniczne jak i biznesowe. Ma także oraz wykształcić umiejętność wyboru i projektowania rozwiązań służących udostępnianiu nowych usług i aplikacji za pomocą zwirtualizowanych zasobów informatycznych i sieciowych.

Pełny opis:

Treść wykładu:

Kurs obejmuje cztery zasadnicze bloki tematyczne:

Platformy usługowe i ewolucja usług

Usługi w sensie technicznym i komercyjnym. Definiowanie usług od ścisłej normalizacji do otwartości. Ewolucja platform i idea Telco 2.0. Architektury usługowe: IN, CAMEL, Softswitch, NGN, IMS, Common IMS, EPS i NGMN. Interfejsy programistyczne w telekomunikacji: API - od Parlay/Parlay X do REST i GSM One API. Protokoły aplikacyjne INAP, CAP i SIP. Konwergencja usług i aplikacji - przykłady (IPTV, IM&P, WebRTC, VoLTE). Implementacja platform usługowych z wykorzystaniem koncepcji NFV/SDN. (16h)

Zarządzanie procesami dostarczania usług

Dostawca usług komunikacyjnych (CSP) - cele i wyzwania. System zarządzania (OS). Systemy OSS - inwentaryzacja sieci, konfiguracja urządzeń sieciowych, obsługa błędów, wsparcie wdrażania usług. Systemy BSS - baza klientów, przyjmowanie zleceń/reklamacji, naliczanie opłat, wystawianie rachunków. Integracja i automatyzacja realizacji zadań zarządzania. Architektura TMF Frameworx. Model TMF Business Process Framework (eTOM) procesów biznesowych operatora. Notacje BPMN i BPEL. Model TMF Information Framework (SID) informacji zarządzania na potrzeby procesów biznesowych. Model TMF Application Framework (TAM) aplikacji zarządzania. TMF Integration Framework. Podstawowe typy procesów zarządzania: dostarczanie usług (Fulfillment), utrzymanie usług (Assurance) i rozliczanie usług (Billing). Modele TOM i eTOM. Przykładowe scenariusze (sprzedaż i udostępnianie usług, eksploatacja i utrzymanie usług, rozliczanie usług). (5h)

Modele biznesowe w telekomunikacji

Ewolucja łańcucha wartości w telekomunikacji i teleinformatyce. Rynek komunikacji elektronicznej i jego regulacja. Modele MVNO i MVNE. Koncepcje ULL i BSA. Współdzielenie infrastruktury sieciowej i zasobów przez operatorów. Operatorzy CSP a OTT. Przetwarzanie w chmurze - modele SaaS, PaaS, IaaS, NaaS. Wirtualizacja a role dostawcy infrastruktury, dostawcy sieci, dostawcy usług. Ewolucja operatorów CSP do DSP; rola właściciela (curator) platformy dla ekosystemu partnerów. (5h)

Zarządzanie przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym

Studia przypadków operatorów i usługodawców z rynków polskiego i UE. Powiązanie z modelami TOM i eTOM i odwołanie do prezentowanych wcześniej modeli biznesowych. (4h)

Zakres laboratorium:

Zapoznanie z przykładowymi platformami usługowymi o otwartym kodzie źródłowym (Camallio, Clearwater, Open Source Core IMS) i nabycie praktycznej umiejętności ich wykorzystania do implementacji usług i aplikacji teleinformatycznych. Zapoznanie się praktyczne w ramach zestawu ćwiczeń laboratoryjnych z podstawowymi scenariuszami realizacji sesji w architekturze IMS: (a) rejestracja, (b) negocjacja i ustanowienie sesji głosowej, (c) negocjacja i ustanowienie sesji wideo, (d) przekierowanie sesji, (e) modyfikacja trwającej sesji, (f) zakończenie sesji.

Zakres projektu:

Projekt 1:

Zaprojektowanie i implementacja prototypu konwergentnej aplikacji mobilnej, wykorzystującej poprzez API: funkcje telekomunikacyjne platformy usługowej sieci Orange Labs Polska, otwarte dane miejskie udostępnione przez UM Warszawa oraz wybrane funkcje udostępniania, przetwarzania i wizualizacji danych aplikacji Internetowych opisane na stronie http://www.programmableweb.com. Projekt realizowany w zespołach, co najwyżej dwuosobowych z możliwością zgłoszenia propozycji własnego pomysłu aplikacji do akceptacji przez prowadzącego przedmiot.

Projekt 2:

Zaprojektowanie i implementacja rozwiązania umożliwiającego realizację wybranego prostego procesu dostarczania usługi; proces zostanie zdefiniowany w standardowej notacji BPMN i wykonany w silniku workflow. Projekt realizowany w zespołach, co najwyżej dwuosobowych z możliwością zgłoszenia propozycji własnego pomysłu aplikacji do akceptacji przez prowadzącego przedmiot.

Literatura:

 1. Artykuły i normy:
  • Wybrane normy ETSI, ITU-T i IETF oraz polecane przez prowadzącego artykuły (IEEE Communications Magazine, Przegląd Telekomunikacyjny), referaty konferencyjne (KSTiT) i witryny internetowe związane z treścią wykładu (np.: www.tech-invite.com).
 2. Dokumentacja techniczna:
  • Opisy środowisk Open Source Core IMS, Camallio, Clearwater.
  • Opis pakietu oprogramowania WireShark.
 3. Książki:
  • T.Magedanz (Ed.), Evolution of Telecommunication Services. The Convergence of Telecom and Internet: Technologies and Ecosystems, Springer, LNCS 7768, 2013.
  • G. Camarillo, M-A. García-Martín, The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS): Merging the Internet and the Cellular Worlds, 3rd Edition, Wiley, 2011.
  • S.A. Ahson, M.Ilyas, Service Delivery Platforms. Developing and Deploying Converged Multimedia Services, CRC Press, 2011.
Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium 1 (bez notatek), w połowie semestru, dotyczy części 1 wykładu. Kolokwium 2 (bez notatek), na koniec semestru, obejmuje części 2, 3 i 4 wykładu. Projekt 1 weryfikuje umiejętność samodzielnego tworzenia prostych konwergentnych aplikacji mobilnych wykorzystujących, co najmniej trzy kategorie API (funkcje telekomunikacyjne, otwarte dane miejskie, zasoby Internetu). Projekt 2 weryfikuje zrozumienie modeli biznesowych w telekomunikacji i zasad zarządzania przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Średniawa
Prowadzący grup: Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Średniawa
Prowadzący grup: Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Średniawa
Prowadzący grup: Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Średniawa
Prowadzący grup: Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Średniawa
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.