Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szerokopasmowe sieci dostępowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLTTI-ISP-SSID
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szerokopasmowe sieci dostępowe
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Techniki teleinformatyczne )-Techniki teleinformatyczne-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SSID

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami działania szerokopasmowych przewodowych systemów i sieci dostępowych, przede wszystkim światłowodowych z rodziny xPON. W trakcie zajęć przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące działania, budowy, projektowania i zarządzania szerokopasmowymi .

Literatura:

Literatura i oprogramowanie:

  1. Sławomir Kula, Krzysztof Perlicki; Światłowodowe systemy dostępowe. Publikacja książkowa w przygotowaniu
  2. Sławomir Kula, Krzysztof Perlicki. Materiały do wykładu (w przygotowaniu)
  3. Jerzy Siuzdak; Systemy i sieci fotoniczne. WKiŁ, Warszawa 2009
  4. Krzysztof Perlicki; Systemy transmisji optycznej WDM. WKiŁ, Warszawa, 2007

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Projekt, 7 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Łukasz Chorchos, Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 7 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Łukasz Chorchos, Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)