Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transport i sterowanie w sieciach telekomunikacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLTZT-ISP-TSST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transport i sterowanie w sieciach telekomunikacyjnych
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Systemy i sieci telekomunikacyjne-inż.-EITI
( Przedmioty obowiązkowe )-Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

TSST

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie architektury współczesnych sieci telekomunikacyjnych oraz omówienie zaleceń standaryzacyjnych ITU-T i IETF dotyczących architektury sieci. Szczegółowe przedstawienie architektury funkcjonalnej warstw sterowania i transportu ma stanowić podstawę do omówienia w ramach kolejnych przedmiotów problematyki sieci transportowych IP oraz problematyki sterowania w sieciach nowej generacji.
W ramach przedmiotu zostaną omówione architektury funkcjonalne sieci transportowych oraz ich zastosowanie do opisu sieci transportowych realizowanych z wykorzystaniem podstawowych technik komutacji kanałów i technik komutacji pakietów. Omówione zostaną funkcje sterowania służące do identyfikacji użytkowników, realizacji usług, obsługi połączeń i obsługi strumieni wymiany informacji. Przedstawiona zostanie realizacja warstw transportu i sterowania w sieciach ISDN/IN, B-ISDN, sieciach komórkowych 2G, 2.5G i 3G.
Przedstawiony zostanie również model (...)

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie architektury współczesnych sieci telekomunikacyjnych oraz omówienie zaleceń standaryzacyjnych ITU-T i IETF dotyczących architektury sieci. Szczegółowe przedstawienie architektury funkcjonalnej warstw sterowania i transportu ma stanowić podstawę do omówienia w ramach kolejnych przedmiotów problematyki sieci transportowych IP oraz problematyki sterowania w sieciach nowej generacji.

W ramach przedmiotu zostaną omówione architektury funkcjonalne sieci transportowych oraz ich zastosowanie do opisu sieci transportowych realizowanych z wykorzystaniem podstawowych technik komutacji kanałów i technik komutacji pakietów. Omówione zostaną funkcje sterowania służące do identyfikacji użytkowników, realizacji usług, obsługi połączeń i obsługi strumieni wymiany informacji. Przedstawiona zostanie realizacja warstw transportu i sterowania w sieciach ISDN/IN, B-ISDN, sieciach komórkowych 2G, 2.5G i 3G.

Przedstawiony zostanie również model organizacyjny struktury sieci. Omówiony zostanie związek struktury sieci z zagadnieniami numeracji, taryfikacji i routingu. Pokrótce zostaną przedstawione zagadnienia zarządzania warstwami sterowania i transportu, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zabezpieczania sieci.Treść wykładu


 1. Model funkcjonalny sieci - warstwa sterowania, warstwa transportowa, warstwa zarządzania. Funkcje sterowania i funkcje transportowe (2h).

 2. Warstwowy model odniesienia zasobów sieci transportowej "Architektura Z". Warstwy sieci transportowej. Warianty realizacji sieci transportowych z wykorzystaniem technik komutacji kanałów i technik komutacji pakietów (4h).

 3. Generyczna architektura funkcjonalna sieci transportowych G.805 ITU (2h).

 4. Modele realizacji sterowania sieciami transportowymi. Wymagania ITU G.807 dotyczące automatycznego sterowania sieciami transportowymi - sieci ASTN (2h).

 5. Modele współpracy warstw sieci transportowej. Architektura GMPLS IETF (2h).

 6. Model funkcjonalny warstwy sterowania. Funkcje sterowania komunikacją. Funkcje sterowania usługami. Funkcje sterowania dostępem (2h).

 7. Realizacja transportu i sterowania w sieciach stacjonarnych ISDN/IN i B-ISDN oraz w sieciach komórkowych 2G, 2.5G i 3G (4h).

 8. Model organizacyjny struktury sieci. Segmenty sieci. Domeny sieci. Płaszczyzny hierarchii sieci. Podsieci (2h).

 9. Numeracja. Plan numeracyjny. Związek numeracji ze strukturą sieci (2h).

 10. Taryfikacja. Usługi warstwy transportowej. Usługi warstwy sterowania. Związek taryfikacji ze strukturą sieci. Modele zapotrzebowania na usługi (2h).

 11. Kierowanie ruchu w sieci. Modele kierowania ruchu. Związek kierowania ruchu ze strukturą sieci (2h).

 12. Zarządzanie siecią i jej elementami. Usługi zarządzania warstwą sterowania i warstwą transportową (4h).

 13. Zabezpieczenie sieci. Zasady zabezpieczania warstwy transportowej i warstwy sterowania (2h).Zakres projektu
Projekt będzie polegał na zaprojektowaniu warstw sterowania i transportu sieci telekomunikacyjnej zadanego typu dla przykładowego obszaru oraz na implementacji programu komputerowego wspomagającego modelowanie struktury i funkcji sieci. W zakres projektu będzie wchodziło zamodelowanie zapotrzebowania na usługi, zdefiniowanie struktury sieci oraz rozmieszczenie elementów sieci i przypisanie im bloków funkcjonalnych warstwy sterowania i warstwy transportowej.

Literatura:

  1. Wybrane zalecenia ITU-T i IETF

  2. Wskazane artykuły z czasopism wydawanych przez IEEE

  3. Wskazane artykuły z periodyków wydawanych przez producentów sprzętu i operatorów telekomunikacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Mariusz Mycek, Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Mariusz Mycek, Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Mariusz Mycek, Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Mariusz Mycek, Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 39 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 39 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarociński
Prowadzący grup: Michał Jarociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarociński
Prowadzący grup: Michał Jarociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarociński
Prowadzący grup: Michał Jarociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarociński
Prowadzący grup: Michał Jarociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarociński
Prowadzący grup: Michał Jarociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)