Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt grupowy 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLxxx-ISP-PROJ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt grupowy 1
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technika cyfrowa )-Telekomunikacja-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PROJ1

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

 • zapoznanie studentów z popularnymi metodykami zarządzania projektami zespołowymi (krótko waterfall, głównie metodyki zwinne jak np. Scrum),
 • zapoznanie studentów z narzędziami informatycznymi wspomagającymi prowadzenie projektów zespołowych,
 • praktyczne utrwalenie umiejętności korzystania z narzędzi do wersjonowania kodów źródłowych oraz innych dokumentów projektowych,
 • omówienie wybranych zagadnień związanych z projektami opensource/openhardware – np. kwestia praw autorskich, licencjonowanie, zarządzanie, dobieranie zespołu, itp.
 • praktyczne ugruntowanie wiedzy nt. metodyk prowadzenia projektów jak i tej pochodzącej z innych przedmiotów,
 • zapoznanie studentów z różnymi pracownikami naukowymi wydziału oraz obszarami prowadzonych badań, w celu bardziej świadomego podjęcia decyzji o wyborze promotora,
 • zwiększenie aktywności studentów w kołach naukowych.
Pełny opis:

Cele przedmiotu:

 • zapoznanie studentów z popularnymi metodykami zarządzania projektami zespołowymi (krótko waterfall, głównie metodyki zwinne jak np. Scrum),
 • zapoznanie studentów z narzędziami informatycznymi wspomagającymi prowadzenie projektów zespołowych,
 • praktyczne utrwalenie umiejętności korzystania z narzędzi do wersjonowania kodów źródłowych oraz innych dokumentów projektowych,
 • omówienie wybranych zagadnień związanych z projektami opensource/openhardware – np. kwestia praw autorskich, licencjonowanie, zarządzanie, dobieranie zespołu, itp.
 • praktyczne ugruntowanie wiedzy nt. metodyk prowadzenia projektów jak i tej pochodzącej z innych przedmiotów,
 • zapoznanie studentów z różnymi pracownikami naukowymi wydziału oraz obszarami prowadzonych badań, w celu bardziej świadomego podjęcia decyzji o wyborze promotora,
 • zwiększenie aktywności studentów w kołach naukowych.Treść ćwiczeń

 1. Wprowadzenie do przedmiotu, przedstawienie obowiązującego regulaminu, planowanego przebiegu zajęć oraz zasad zaliczania. Przegląd różnych metod zarządzania projektami grupowymi (waterfall, agile, scrum). Manifest Agile, zasady programowania zwinnego, definiowanie projektu, pozyskiwanie user story, dekompozycja.
 2. Wprowadzenie do Scrum, omówienie pojęć takich jak Produkt, Właściciel Produktu, Scrum Master, Zespół, Rejestr Produktu, kamienie milowe, sprinty, standupy. Prowadzenie projektu, tablice kanban, dyskusje retrospektywne, dbanie o atmosferę i dobre relacje międzyludzkie. Planowanie kolejnych sprintów. Szacowanie pracochłonności. Stożek niepewności.
 3. Narzędzia informatyczne wspierające pracę grupową, zarządzanie projektem, wersjonowanie dokumentacji technicznej itp. Przypomnienie sposobu pracy z repozytorium kodów źródłowych z demonstracją (zajęcia zintegrowane).
 4. Projekty opensource/openhardware: ich dobre i złe strony, warunki licencyjne, budowanie zespołu do własnego projektu. Przegląd bibliotek i narzędzi, które mogą być przydatne w realizacji projektów.


Zajęcia prowadzone są w formie wykładu z elementami interakcji ze studentami (np. demonstracja przebiegu dyskusji retrospektywnych) oraz z demonstracją pracy z wybranymi narzędziami informatycznymi (np. oprogramowaniem do zarządzania wersjami plików).

Udział w zajęciach jest obowiązkowy i wymagany do zaliczenia PROJ1.Zakres projektu

Tematy projektów zgłaszane są przez pracowników naukowych, którzy będą pełnili rolę opiekunów zespołów. Opcjonalnie studenci mogą zaproponować własny temat.


Tematy poziomem trudności powinny nieco wykraczać poza wiedzę zdobytą dotychczas podczas studiów (wliczając w to 4 semestr). Poziom przeciętnej pracy inżynierskiej wydaje się być właściwy, gdyż projekty realizowane będą zespołowo a nie w pojedynkę - w zespołach mogą pojawić się pasjonaci, którzy wezmą na swoje barki różne wąskie, bardziej specjalistyczne etapy prac. Nie jest też niezbędne dobrnięcie do perfekcyjnego pod względem technicznym działania – akceptowalne jest ukończenie projektu na etapie przyzwoicie działającego „proof-of-concept”. Dopuszczalne jest przyjęcie rozsądnych założeń upraszczających postawiony problem. Ważne jest natomiast, aby studenci w ramach swoich grup pracowali wspólnie i aby każdy z członków wykazywał zaangażowanie.


Należy dążyć do zapewnienia interdyscyplinarności zadań, tak aby studenci o różnych zainteresowaniach i kompetencjach mieli szansę spotkać się w jednym zespole. Takim obszarem tematycznym jest szeroko rozumiany „Internet Rzeczy”, gdzie niezbędne jest powiązanie części sprzętowej (realizowanej zwykle jako mały układ z mikrokontrolerem albo komputerkiem typu Raspberry Pi) z warstwą sieciową i aplikacyjną. Tego typu projekty gwarantują zaangażowanie studentów interesujących się zarówno radiokomunikacją, elektroniką, czujnikami, jak i protokołami sieciowymi, bazami danych, technikami web itp.


Poniżej przedstawiono kilka propozycji tematów projektów grupowych (w nawiasach podano przykładowe moduły elektroniczne, protokoły, narzędzia sugerowane do wykorzystania):

 1. Stacja meteorologiczna z prezentacją wyników online (B-L475E-IOT01A, WiFi, MQTT, Eclipse Mosquitto, Node-RED, Node.js).
 2. Licznik zużycia wody z odczytem zdalnym i prezentacją pomiarów online (B-L475E-IOT01A, WiFi, sub-GHz radio, magnetometr, web serwer, baza danych).
 3. System kontroli dostępu do pomieszczeń z prezentacją zdarzeń online (B-L475E-IOT01A, WiFi, NFC, web serwer, baza danych).
 4. Podsłuch z transmisją dźwięku na serwer i odsłuchem online (B-L475E-IOT01A, WiFi, mikrofon, web serwer, baza danych).
 5. Rozproszony system zbierania informacji w mieście, np. o zanieczyszczeniu powietrza, temperaturze, ruchu ulicznym itp. (gateway oraz węzły sieci LoRaWAN, web serwer, baza danych).
 6. Wykrywanie sygnałów w widmie radiowym z prezentacją statystyk zajętości widma online (HackRF One, GNU Radio, web serwer, baza danych).
 7. System do monitorowania wybranych parametrów organizmu pacjenta z prezentacją online (B L475E-IOT01A, WiFi, akcelerometr, termometr, radarowy czujnik oddechu, web serwer, baza danych).
 8. System kontroli dostępu do pomieszczenia na podstawie rozpoznawania twarzy (B-L475E-IOT01A, WiFi, kamera, serwer, Python+biblioteki).
 9. System "flag" do gry terenowej z komunikacją sub-GHz i prezentacją stanu flag w aplikacji mobilnej (B-L475E-IOT01A, sub-GHz radio, Bluetooth, aplikacja na telefon komórkowy).
 10. Gra zręcznościowa dla dwóch lub więcej graczy na urządzenie mobilne sterowana za pomocą własnych kontrolerów (B-L475E-IOT01A, akcelerometr, Bluetooth, aplikacja na telefon komórkowy).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 5 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Korpas
Prowadzący grup: Przemysław Korpas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Projekt, 5 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Korpas
Prowadzący grup: Przemysław Korpas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 5 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Korpas
Prowadzący grup: Przemysław Korpas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Projekt, 5 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Korpas
Prowadzący grup: Przemysław Korpas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.