Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transmisja przewodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLxxx-ISP-TRAP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transmisja przewodowa
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy telekomunikacji )-Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty obowiązkowe )-Systemy i sieci telekomunikacyjne-inż.-EITI
( Przedmioty obowiązkowe )-Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

TRAP

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami transmisji przewodowej.

Pełny opis:


Treść wykładu

 1. Wstęp. Budowa systemu transmisyjnego. Mulitpleksacja sygnałów. Kanał transmisyjny. Szybkość transmisji, przepływność i przepustowość.
 2. Pomiary sygnałów transmisyjnych. Bitowa stopa błędów (BER), niepewność pomiaru BER, estymacja bath-tube, aproksymacja gaussowska, testery BER i protokołów, diagram oka inne metody pomiaru transmitowanych sygnałów.
 3. Metalowe linie transmisyjne. Równanie telegrafistów. Parametry jednostkowe toru tłumienie, zniekształcenia fazowe, prędkość fazowe i grupowa, niedopasowanie toru, współczynniki odbicia, przeniki. Przewody symetryczne, współosiowe oraz złącza i ich charakterystyki użytkowe.
 4. Zasada działania i budowa światłowodu, apertura numeryczna, długość fali odcięcia, mody. Właściwości transmisyjne światłowodu: tłumienie, dyspersja i efekty nieliniowe. Podstawowe typy światłowodów i ich charakterystyki użytkowe.
 5. Zasada działania LED, lasera półprzewodnikowego, fotodetektora oraz ich podstawowe parametry użytkowe. Nadajniki i odbiorniki opto-elektroniczne. Modulacje w komunikacji światłowodowej. Podstawowe i zaawansowane formaty modulacji.
 6. Wzmacniacze optyczne, zasada działania i podstawowe charakterystyki użytkowe półprzewodnikowego wzmacniacza optycznego, wzmacniacza światłowodowego domieszkowanego pierwiastkami ziem rzadkich oraz wzmacniacza Ramana.
 7. Podstawowe typy, budowa i charakterystyki użytkowe sprzęgaczy optycznych: sprzęgacze światłowodowe, planarne, sprzęgacze mocy i selektywne w dziedzinie długości fali.
 8. Systemy transmisyjne wykorzystujące transmisję światłowodową: (D)WDM, FTTH, Ethernet.
 9. Podstawy pomiarów w transmisji światłowodowej: pomiar mocy, widma optycznego i OTDR.Zakres laboratorium

 1. Estymacja bitowej stopy błędów z wykorzystaniem aproksymacji gaussowskiej w systemie transmisyjnym.
 2. Badanie właściwości metalowej linii transmisyjnej, odbicia.
 3. Laboratorium techniki światłowodowej.
Literatura:

 1. Praca zbiorowa; Podstawy transmisji cyfrowej, WPW, Warszawa, 2014.
 2. Jerzy Siuzdak; Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej, WKiŁ, Warszawa 1999.
 3. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Turkiewicz
Prowadzący grup: Jarosław Turkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Turkiewicz
Prowadzący grup: Jarosław Turkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Turkiewicz
Prowadzący grup: Jarosław Turkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Turkiewicz
Prowadzący grup: Jarosław Turkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)