Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLxxx-ISP-WFIT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Fizyka )-Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

WFIT

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zjawiskami i teoriami fizycznymi na przykładzie mechaniki klasycznej i relatywistycznej.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zjawiskami i teoriami fizycznymi na przykładzie mechaniki klasycznej i relatywistycznej.Treść wykładu

 1. Wstęp (1 godz.)
  Znaczenie fizyki wśród nauk przyrodniczych i jej struktura.
 2. Kinematyka (2 godz.)
  Zapis wektorowy: położenia ciała, prędkości, przyśpieszenia; związki między tymi wielkościami; tor ciała. Ruch obrotowy ciała.
 3. Zasady dynamiki Newtona (3 godz.)
  Równanie ruchu ciała i proste przykłady rozwiązań; ruch ciała w polu grawitacyjnym ziemskim.
 4. Zasady zachowania (3 godz.)
  Pęd, momentu pędu, energia kinetyczna i potencjalna - siły zachowawcze i niezachowawcze. Zasady zachowania energii, pędu i momentu pędu. Przykłady zastosowań zasad zachowania.
 5. Ruch drgający (1,5 godz.)
  Ruch harmoniczny i metoda analizy harmonicznej drgań dowolnych. Nieliniowe układy drgające - deterministyczny ruch chaotyczny.
 6. Ruch falowy (1,5 godz.)
  Równanie ruchu falowego; podstawowe wielkości charakteryzujące fale; rodzaje fal.
 7. Mechanika relatywistyczna (3 godz.)
  Transformacje Galileusza i Lorentza. Konsekwencje transformacji Lorentza. Czasoprzestrzeń i związki przyczynowo skutkowe. Pęd relatywistyczny. Zasady zachowania w mechanice relatywistycznej. Fizyka relatywistyczna i grawitacja.Treść ćwiczeń

 1. Wektory, pochodne, całki – zastosowania w fizyce (2 godz.)
 2. Kinematyka (3 godz.)
 3. Dynamika (3 godz.)
 4. Kolokwium (1 godz.)
 5. Siły bezwładności (1 godz.)
 6. Zasady zachowania (2 godz.)
 7. Sprężyny i drgania (2 godz.)
 8. Kolokwium (1 godz.)
Literatura:

W. Bogusz, J. Garbarczyk, F. Krok,

Podstawy Fizyki, OW PW, Warszawa 1997 i wyd. następne (np. wyd. 5 2016).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Mrowiński
Prowadzący grup: Agata Fronczak, Maciej Mrowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Mrowiński
Prowadzący grup: Małgorzata Andrzejewska, Agata Fronczak, Maciej Mrowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teodor Buchner, Maciej Mrowiński
Prowadzący grup: Piotr Fronczak, Maciej Mrowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Mrowiński
Prowadzący grup: Małgorzata Andrzejewska, Maciej Mrowiński, Mateusz Ozimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teodor Buchner, Maciej Mrowiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teodor Buchner
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)