Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezprzewodowe systemy i sieci ad-hoc

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLxxx-MSP-BES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezprzewodowe systemy i sieci ad-hoc
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

BES

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pełne i spójne przedstawienie zagadnień związanych z nową dziedziną telekomunikacji jaką są bezprzewodowe sieci pracujące w trybie ad-hoc. Systemy pracujące w trybie ad-hoc tworzone są w sposób spontaniczny, co ma wpływ na specyfikę zastosowanych rozwiązań. Ta specyfika powoduje, że architektura rozwiązań w systemach ad-hoc jest odmienna od dotychczas stosowanych systemów znanych z sieci o tradycyjnym charakterze infrastrukturalnym. W wykładzie omówione zostaną zagadnienia związane z metodami trasowania pakietów i wiadomości zarówno dla klasycznych adresów jak IP czy MAC, jak również dla alternatywnych form adresowania jak adresowanie opisowe. Przedstawione zostaną problemy związane z przypisaniem adresów w sieciach ad-hoc, metody składowania wiadomości oraz przykładowe zastosowania różnorodnych protokołów routingu w tym również opracowanych przez autorów wykładu. Studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z systemami nakładkowymi oraz systemami (...)

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pełne i spójne przedstawienie zagadnień związanych z nową dziedziną telekomunikacji jaką są bezprzewodowe sieci pracujące w trybie ad-hoc. Systemy pracujące w trybie ad-hoc tworzone są w sposób spontaniczny, co ma wpływ na specyfikę zastosowanych rozwiązań. Ta specyfika powoduje, że architektura rozwiązań w systemach ad-hoc jest odmienna od dotychczas stosowanych systemów znanych z sieci o tradycyjnym charakterze infrastrukturalnym.
W wykładzie omówione zostaną zagadnienia związane z metodami trasowania pakietów i wiadomości zarówno dla klasycznych adresów jak IP czy MAC, jak również dla alternatywnych form adresowania jak adresowanie opisowe. Przedstawione zostaną problemy związane z przypisaniem adresów w sieciach ad-hoc, metody składowania wiadomości oraz przykładowe zastosowania różnorodnych protokołów routingu w tym również opracowanych przez autorów wykładu. Studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z systemami nakładkowymi oraz systemami sensorycznymi. Wszystkie zagadnienia zostały ujęte są pod kątem specyfiki systemów i sieci bezprzewodowych.
Przedstawione zostaną rozwiązania przeznaczone do pracy systemów różnorodnych systemach i sieciach ad-hoc, w tym: Mobilnych Bezprzewodowych Sieci Ad-hoc (ang. Mobile Ad-Hoc Network - MANET), Bezprzewodowych Sieci Sensorów (ang. Wireless Sensor Network - WSN), nakładkowych Sieci opisywanych Zawartością (ang. Content Based Network - CBN), oraz sieci niespójnych (ang Delay Tolerant Network - DTN).


Treść wykładu
Podczas wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:


 1. Systemy i Sieci Ad-Hoc - Wprowadzenie: geneza powstania,
  zastosowania sieci ad-hoc, aspekty warstw fizycznej i łącza danych w
  bezprzewodowych protokołach rodziny 802.x.

 2. Architektury rozwiązań bezprzewodowych sieci ad-hoc.

 3. Metody adresowania w sieciach ad-hoc: metody adresowania
  klasycznego i opisowego oraz problemy utrzymywania unikalności adresów.

 4. Adresowane klasycznie protokoły routingu sieci MANET: proaktywne,
  reaktywne, mieszane, o strukturze płaskiej i hierarchicznej, unicast,
  anycast, multicast.

 5. Adresowane opisowo protokoły routingu sieci MANET: wpływ
  specyfiki adresowania opisowego na rozwiązania routingowe.

 6. Różnorodne, specyficzne protokoły routingu dla sieci ad-hoc:
  geograficzne, energy-aware.

 7. Sieci niespójne DTN - wybrane zagadnienia: czym są sieci DTN,
  specyfika, zastosowania i specjalizowane rozwiązania.

 8. Sposoby modelowania i przetwarzania modeli opisowych

 9. Sieci adresowane zawartością CBN

 10. Bezprzewodowe systemy i sieci sensorów WSN

 11. Wyszukiwanie zasobów w sieciach WSN

 12. Metody składowania danych w sieciach sensorów WSN


Zakres laboratorium
Autorzy przewidzieli ćwiczenia polegające na zaznajomieniu się z praktycznymi aspektami sieci ad-hoc składającej się z małych węzłów typu TinyOS Mote. Uczestnik kursu będzie mógł zaprojektować, napisać oraz osadzić kod wykonawczy na w/w węzłach w celu zweryfikowania poprawności działania np. protokołów sieciowych (routing, adresowania itp.). Przewidziano wykorzystanie ruchomych węzłów sensorowych - RoboMote.

Zakres projektu
W ramach zajęć projektowych studenci pracować będą nad zadaniami z
zakresu uzyskanej wiedzy na zajęciach wykładowych z wykorzystaniem
narzędzi symulacyjnych stosowanych w badaniu bezprzewodowych sieci
ad-hoc. Przykładowymi zakresami będą:


 1. Routing geograficzny na wybranym przykładzie.

 2. Flooding sieciowy, jego zastosowania, wady i zalety

 3. Specyficzne zastosowania sieci niespójnych DTN.

 4. Przykłady zastosowań dla adresowania kontekstowego w sieciach
  ad-hoc.

 5. Wirtualna plotka jako protokół dystrybucji krótkich informacji
  tekstowych.

 6. Nowe technologie w aplikacjach klasy Emergency Navigation.

 7. Monitoring środowiska z wykorzystaniem bezprzewodowych sieci
  sensorów.

Literatura:

 • Subir Kumar Sarkar, T. R. Basavaraju, C. Puttamadappa "Ad-hoc
  mobile wireless networks",2007

 • M. Barbeau, E. Kranakis, "Principles of Ad-hoc Networking", Wiley
  and Sons. 2007

 • Artykuły z zakresu przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie wyników z 2 kolokwiów, ocen laboratorium i projektu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marzęcki
Prowadzący grup: Marcin Golański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marzęcki
Prowadzący grup: Marcin Golański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marzęcki
Prowadzący grup: Marcin Golański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Markowski
Prowadzący grup: Marcin Golański, Michał Marzęcki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Schoeneich
Prowadzący grup: Radosław Schoeneich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Schoeneich
Prowadzący grup: Radosław Schoeneich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Schoeneich
Prowadzący grup: Radosław Schoeneich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Schoeneich
Prowadzący grup: Radosław Schoeneich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Schoeneich
Prowadzący grup: Radosław Schoeneich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Schoeneich
Prowadzący grup: Radosław Schoeneich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Schoeneich
Prowadzący grup: Radosław Schoeneich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Schoeneich
Prowadzący grup: Radosław Schoeneich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Schoeneich
Prowadzący grup: Radosław Schoeneich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Schoeneich
Prowadzący grup: Radosław Schoeneich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Schoeneich
Prowadzący grup: Radosław Schoeneich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Schoeneich
Prowadzący grup: Radosław Schoeneich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Schoeneich
Prowadzący grup: Radosław Schoeneich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)