Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-xxxxx-ISP-FILP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia polityki
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty ekonomiczno-społeczne )--inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

FILP

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi stanowiskami i trendami politycznymi oraz ich przesłankami antropologicznymi. Wybrane zjawiska polityczne analizowane będą na tle przeobrażeń w cywilizacji Zachodu.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi stanowiskami i trendami politycznymi oraz ich przesłankami antropologicznymi. Wybrane zjawiska polityczne analizowane będą na tle przeobrażeń w cywilizacji Zachodu.

Treść wykładu

 1. Istota polityczności polega na odróżnieniu przyjaciela od wroga
  (Carl Schmitt: 1888-1985).

 2. Język propagandy politycznej.

 3. Czy dziennikarze stanowią czwartą władzę? Czwartą władzę stanowią
  dysponenci mediów.

 4. Ksenofobia i wspólnota. O sprzężeniu ksenofobii z ojkofilią
  (miłość do własnej tradycji). Walka z ksenofobią jest walką z ojkofilią.

 5. Państwo "stróż nocny" a państwo opiekuńcze. O procesie etatyzacji
  życia.

 6. Aktywizm prawniczy jako współczesny wyraz zwiększania się władzy
  sądowniczej.

 7. Rola praw człowieka w cywilizacji Zachodu. Prawa człowieka
  a prawa obywatelskie.

 8. Powstanie władzy psychiatryczno-psychologicznej. Powstanie władzy
  ekologicznej.

 9. Aksjologiczne podłoże podziału sceny politycznej. Lewica:
  równościowa (socjalizm i komunizm) i wolnościowa (socliberalizm i
  anarchizm).

 10. Prawica idei (konserwatywno-liberalna i narodowo-liberalna) i
  wiary (chrześcijańsko-integrystyczna i chrześcijańsko-demokratyczna).

 11. Polityczna poprawność: słowa-klątwy i słowa-pochwały. Hierarchia
  tych słów.

 12. O zagrożeniach dla Zachodu ze strony islamu.

 13. Politologia Stanisława Cata-Mackiewicza (1896-1966). Krytyczne
  odniesienie się Cata-Mackiewicza do polityki rządu Rzeczypospolitej
  Polskiej na uchodźstwie w latach 1939-1945.

 14. Wydarzenia polityczne na Ukrainie.

 15. Polityka zagraniczna Polski.

Literatura:

Literatura podstawowa

 • C. Schmitt, Pojęcie polityczności, w: tenże: Teologia polityczna
  i inne pisma, Warszawa 2012 (Znak, Kraków 2000) (wybrany fragment).

 • U. Schrade, Międzywojenna polska myśl narodowa. Od patriotyzmu do
  globalizmu, Kraków 2004 (wybrany fragment).

 • Z. Musiał, B. Wolniewicz, Ksenofobia i wspólnota. Przyczynek do
  filozofii człowieka, Antyk, Komorów 2010 (wybrane rozdziały).

 • P. Zychowicz, Czarna rozpacz, Posłowie do zbioru broszur S. Cata-Mackiewicza Albo-albo, Kraków 2014,
  www.kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/czarna-rozpacz

Literatura dodatkowa

 • S. Cat-Mackiewicz, Agentury obce, w: tenże, Lady Makbet myje
  ręce. Broszury emigracyjne 1944-1946, Kraków 2014],
  http://www.kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/agentury-obce

 • S. Michalkiewicz, Od ściany do ściany, "Opcja na prawo"
  [kwartalnik], 2014, nr 2 (135); blog S. Michalkiewicza, 24.06. 2014,
  http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=3142

 • Wybrane artykuły.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Witkowska-Maksimczuk, Jan Zubelewicz
Prowadzący grup: Jan Zubelewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Maciejczak
Prowadzący grup: Marek Maciejczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zubelewicz
Prowadzący grup: Jan Zubelewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Maciejczak
Prowadzący grup: Marek Maciejczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zubelewicz
Prowadzący grup: Jan Zubelewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zubelewicz
Prowadzący grup: Jan Zubelewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zubelewicz
Prowadzący grup: Jan Zubelewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zubelewicz
Prowadzący grup: Jan Zubelewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zubelewicz
Prowadzący grup: Jan Zubelewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zubelewicz
Prowadzący grup: Jan Zubelewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zubelewicz
Prowadzący grup: Jan Zubelewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.