Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa - prawa autorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-xxxxx-ISP-PRAUT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa - prawa autorskie
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty ekonomiczno-społeczne )--inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PRAUT

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta kierunku technicznego z aktualnym stanem prawnym w zakresie prawa własności intelektualnej w Polsce oraz Unii Europejskiej i na świecie. Przedmiot wykładu obejmuje przede wszystkim problematykę stricte prawną - m.in. kwestie dzieła, wynalazku, znaku towarowego, wzoru przemysłowego, gospodarczego znaczenia przedmiotów prawa własności intelektualnej oraz - co jest nowością w polskim systemie prawnym - ochrony informacji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta kierunku technicznego z aktualnym stanem prawnym w zakresie prawa własności intelektualnej w Polsce oraz Unii Europejskiej i na świecie. Przedmiot wykładu obejmuje przede wszystkim problematykę stricte prawną - m.in. kwestie dzieła, wynalazku, znaku towarowego, wzoru przemysłowego, gospodarczego znaczenia przedmiotów prawa własności intelektualnej oraz - co jest nowością w polskim systemie prawnym - ochrony informacji.Treść wykładu

Wykłady dotyczą najważniejszych problemów, wyjaśnią kwestie teoretyczne (system pojęć) oraz stanowią wprowadzenie do studiowania szerszych problemów.

 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Źródła prawa. Analiza źródeł prawa. Interpretacja tekstów prawnych. Kwestia luki w prawie.
 2. Przedmiot prawa własności intelektualnej. Wynalazek, dzieło, znak towarowy, informacja. Podstawowe założenia i zasady prawa własności intelektualnej.
 3. Pojęcie dzieła. Twórca. Współautorstwo dzieła. Dzieło pracownicze. Dzieło w funkcjonowaniu szkoły wyższej.
 4. Prawa osobiste twórcy, jego obowiązki.
 5. Prawa majątkowe autorskie. Rozporządzanie prawem do dzieła. Własność i inne prawa rzeczowe do dzieła. Obrót gospodarczy. Dozwolony użytek publiczny i prywatny.
 6. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw do dzieła. Odpowiedzialność karna. Problematyka prac dyplomowych.
 7. Specyficzne elementy w prawie autorskim - programy komputerowe, Internet, bazy danych, prawa pokrewne.
 8. Umowy licencyjne w prawie autorskim. Licencje wolnego oprogramowania: GNU GPL/GNU LGPL, BSD, MIT. Open source movement. Oprogramowanie zamknięte.
 9. Znak towarowy – procedura zgłoszeniowa. Prawa i obowiązki wynikające z udzielonego prawa ochronnego. Czas trwania prawa ochronnego. Oznaczenie geograficzne.
 10. Wynalazek, projekt racjonalizatorski.
 11. Postępowanie rejestracyjne w Urzędzie Patentowym.
 12. Patent – prawa i obowiązki wynikające z patentu.
 13. Rozporządzanie przedmiotami prawa własności przemysłowej. Obrót gospodarczy. Własność i inne prawa rzeczowe do wynalazku, znaku towarowego.
 14. Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej. Rodzaje licencji. Licencja przymusowa.
 15. Odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie prawa do znaku towarowego, wynalazku. Ochrona prawa do wynalazku, znaku towarowego na gruncie prawa międzynarodowego.
Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. R. Golat: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa, wyd. X, C.H.Beck 2018.
 2. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: Prawo własności przemysłowej, Warszawa, wyd. V, LexisNexis 2015 – wybrane rozdziały.
 3. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska: Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa, LexisNexis 2014.
 4. R. Markiewicz, J. Barta: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa, wyd. V, Wolters Kluwer 2011.
 5. R. Markiewicz, J. Barta: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa, wyd. VII, Wolters Kluwer Polska 2017.


Literatura uzupełniająca:

 1. W. Góralczyk Jr: Podstawy prawa, Warszawa, wyd. IV, Wolters Kluwer 2014.
 2. E. Gniewek, P. Machnikowski (red.): Zarys prawa cywilnego, Warszawa, C.H. Beck 2014.
 3. M. Nowikowska, M. Rutkowska-Sowa, J. Sieńczyło-Chlabicz, Z. Zawadzka: Prawo własności intelektualnej, Warszawa, Wolters Kluwer Polska 2018.
 4. Red. J. Barta: Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13, Warszawa, wyd. IV, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN 2017.
 5. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska: System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa, C.H.Beck 2015.
 6. R. Markiewicz, J. Barta: Prawo autorskie. T. 2 Umowy międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, wyd. V zm. rozszerzone.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Woźniak
Prowadzący grup: Cezary Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Woźniak
Prowadzący grup: Cezary Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Woźniak
Prowadzący grup: Cezary Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Woźniak
Prowadzący grup: Cezary Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Woźniak
Prowadzący grup: Cezary Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Woźniak
Prowadzący grup: Cezary Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Woźniak
Prowadzący grup: Cezary Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)