Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość startupowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-xxxxx-MSP-STUP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość startupowa
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty ekonomiczno-społeczne )--mgr.-EITI
( Przedsiębiorczość )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

STUP

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu słuchacze zapoznają się z zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością innowacyjną, technologiczną, dynamiczną. Poznają narzędzia wdrażania projektów zgodnie z metodyką Lean Startup. Nabywają umiejętności związane z podejmowaniem decyzji w zakresie doboru odpowiedniej metodyki zarządzania w zależności od charakteru przedsięwzięcia. Studenci ćwiczą zdobyte umiejętności w ramach grupowej pracy projektowej. Na koniec studenci prezentują projekt i swoją pracę nad nim w ramach spotkania, w którym uczestniczą specjaliści – przedsiębiorcy, inwestorzy, edukatorzy.

Pełny opis:

Wykład:
Zdobycie wiedzy na temat specyfiki przedsiębiorczości startupowej oraz w zakresie metodyki zarządzania startupem: Lean Startup

 • W1: Różne formy przedsiębiorczości we współczesnym świecie. Przedsiębiorczość innowacyjna a inne formy przedsiębiorczości. Startupy jako szczególne formy organizacji aktywności przedsiębiorczej;
 • W2: Lean Startup jako metodyka zarządzania startupem i jej składowe: zwinny rozwój produktu (agile development), odkrywanie klienta (customer development) i modelowanie biznesowe; triada: klient-problem- rozwiązanie (CPS);
 • W3: Modelowanie biznesowe na bazie kanwy modelu biznesowego oraz kanwy propozycji wartości wg Osterwaldera; formułowanie hipotez biznesowych;
 • W4: Weryfikowanie hipotez biznesowych w procesie modelowania biznesowego; odkrywanie klienta – zasady projektowania i przeprowadzania wywiadów z interesariuszami projektu; prototypowanie, koncepcja MVP;
 • W5: Zasady prawidłowego „pitchu” projektu, prezentacji pomysłu i pracy nad jego weryfikacją i rozwojem.Projekt:

Praca nad realizacją startupu – co najmniej zakończenie etapu Customer Discovery - na projekcie własnym (w grupach):

 • P0: Selekcja pomysłów na projekty, elementy debaty;
 • P1: Sformułowanie hipotez biznesowych: CPS i archetypu klienta (persony),
 • P2-P3: Kanwa propozycji wartości i kanwa modelu biznesowego – warsztaty nad projektami w grupach,
 • P4: Zaprojektowanie wywiadów i przeprowadzenie ich,
 • P5: Weryfikacja hipotez biznesowych,
 • P6: Zajęcia mentoringowe
 • P7: Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego, jak korzystać z zasobów informacji patentowej
 • P8-P9: Prezentacja końcowa projektu (w obecności gości spoza uczelni – inwestorzy, przedsiębiorcy, specjaliści).
Literatura:

 1. Blank, S., 2013. Why the lean Startup Changes Everything?, Harvard Business Review, Vol 91(5), ss. 63-72
 2. Blank, S., Dorf, B. Podręcznik Startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Helion, 2013
 3. Aulet, B. Przedsiębiorczość zdyscyplinowana, Helion
 4. Skala, A., 2018. Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości. Kraków: edu-Libri
 5. Cieślik, J., 2014. Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno
 6. Osterwalder, A., 2012. Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Poznań: Helion
 7. Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A. Value proposition design: How to create products and services custo- mers want. John Wiley & Sons.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skala-Gosk
Prowadzący grup: Agnieszka Skala-Gosk, Olga Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

117000 - Wydział Zarządzania

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skala-Gosk
Prowadzący grup: Agnieszka Skala-Gosk, Olga Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

117000 - Wydział Zarządzania

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skala-Gosk
Prowadzący grup: Agnieszka Skala-Gosk, Olga Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

117000 - Wydział Zarządzania

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.