Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody identyfikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-ARxxx-MSP-MI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody identyfikacji
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane )-Automatyka i robotyka-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

MI

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Cele przedmiotu jest przedstawienie i przybliżenie liniowych metod identyfikacji procesów dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości. Jednocześnie studenci mają możliwość wykorzystać dotychczas posiadana wiedzę (również z innych dziedzin) i znalezienie jej połączenia z zagadnieniem identyfikacji. Przedmiot jest ilustrowany praktycznymi przykładami przemysłowymi.

Pełny opis:

Cele przedmiotu jest przedstawienie i przybliżenie liniowych metod identyfikacji procesów dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości. Jednocześnie studenci mają możliwość wykorzystać dotychczas posiadana wiedzę (również z innych dziedzin) i znalezienie jej połączenia z zagadnieniem identyfikacji. Przedmiot jest ilustrowany praktycznymi przykładami przemysłowymi.

Treść wykładu

 1. Cele identyfikacji. Różnice względem modelowani i symulacji.
  Pojęcia podstawowe: odpowiedź impulsowa, skokowa oraz
  częstotliwościowa, stacjonarne procesy stochastyczne (2 godziny).

 2. Metody korelacyjne (2 godziny).

 3. Metody analizy spektralnej dla sygnałów okresowych i
  nieokresowych (2 godziny).

 4. Wyznaczanie odpowiedzi częstotliwościowych dla sygnałów
  nieokresowych (2 godziny).

 5. Wyznaczanie odpowiedzi częstotliwościowych dla okresowych
  sygnałów testowych (2 godziny).

 6. Analiza częstotliwościowa, transformata Fouriera, szybka
  transformata Fouriera (FFT), periodogram (3 godziny).

 7. Sygnały pseudolosowe (PRBS i inne) (1 godziny).

 8. Identyfikacja modeli parametrycznych, tj. modele regresyjne,
  modele regresyjne z całkowaniem, metody dwuetapowe, metody
  rekurencyjne, rozszerzenia metody najmniejszych kwadratów (GLS, ELS i
  TLS) (4 godziny).

 9. Sygnały sezonowe. Usuwanie trendów. Modele Wienera i Hammersteina
  (3 godziny).

 10. Filtr Kalmana w wersji podstawowej i z rozszerzeniami (2 godziny).

 11. Zasady projektowania eksperymentu identyfikacyjnego, dobór
  sygnału identyfikacyjnego, zasady doboru okresu próbkowania. Metody
  walidacji. Traktowanie i usuwanie zakłóceń. Interpretacja wyników (3
  godziny).

 12. Przedstawienie różnych przykładów praktycznych (4 godziny).Zakres projektu
 1. Projekt jest realizowany na zasadzie projektu rzeczywistego.
  Zespół projektowy (2 osoby) otrzymuje prawdziwe dane z obiektu
  przemysłowego. Jego celem jest identyfikacja obiektu w jak najszerszym
  sensie, tj. walidacja danych, trendy czasowe, identyfikacja
  charakterystyk statycznych, identyfikacja struktury, identyfikacja
  dynamiczna, walidacja, interpretacja wyników i prezentacja zespołu na
  forum całej grupy studenckiej.

 2. Studenci nie mają żadnych ograniczeń w oborze metod tudzież
  podejścia. Preferowane jest samodzielne myślenie, analiza oraz łączenie
  wiedzy z różnych dziedzin.

 3. Ocena projektu jest składową ocen cząstkowych, tj. samoocena,
  ocena przez pozostałych studentów oraz ocena przez prowadzących wykład
  oraz projekt.

 4. W trakcie prac wykorzystuje się dowolne preferowane środowisko,
  np. Matlab/Simulink lub Octave.

Literatura:

 • Bielińska E., Finger J., Kasprzyk J., Jegierski T., Ogonowski Z.,
  Pawełczyk M., Identyfikacja procesów, Wydawnictwo Politechniki
  Śląskiej, Gliwice, 2002.

 • Lennart Ljung: System Identification: Theory for the User,
  Prentice Hall, 1987.

 • Rolf Isermann, Marco Muenchhof: Identification of Dynamic
  Systems. An Introduction with Applications, Springer, 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Punkty za zaliczenie wykładu (1 kolokwium za 55 pkt.): 55 pkt.

Punkty za projekt: 45+ pkt.

Punkty są przeliczane na ocenę wg poniższego algorytmu:

<51 =="" 2,="" 51-60="3," 61-70="3.5," 71-80="4," 81-90="4.5," 91-100="5">

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Domański
Prowadzący grup: Paweł Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Domański
Prowadzący grup: Paweł Domański, Michał Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Domański
Prowadzący grup: Paweł Domański, Michał Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Chaber, Paweł Domański
Prowadzący grup: Patryk Chaber, Paweł Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Domański
Prowadzący grup: Patryk Chaber, Paweł Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Domański
Prowadzący grup: Paweł Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Domański
Prowadzący grup: Paweł Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Domański
Prowadzący grup: Paweł Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Domański
Prowadzący grup: Paweł Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)