Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci i sterowanie systemami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-ARxxx-MSP-SST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci i sterowanie systemami
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane )-Automatyka i robotyka-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SST

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Przedmiot ma pokazać słuchaczom w jaki sposób, wobec potrzeby optymalizacji czy jedynie racjonalizacji, poprawy, działania, radzić sobie ze złożonością strukturalną i wymiarem w przypadku różnych systemów, w szczególności systemów sieciowych charakteryzujących się dużą liczbą powtarzalnych elementów i przepływów. Rozpatrywane są sieci przesyłu danych, sieci zaopatrzenia, a także inne systemy i zagadnienia optymalizacji o złożonym charakterze. Wykład dzieli się na trzy bloki tematyczne:

 1. systemy złożone, zagadnienie dekompozycji, koordynacja, dwupoziomowe metody optymalizacji: Metoda Bezpośrednia i Metoda Cen, hierarchiczne struktury sterowania,
 2. przykłady studialne pokazujące zastosowanie metod i struktur hierarchicznych, w tym struktur z koordynacją iteracyjną i koordynacją periodyczną, ukazujące także potrzebę stosowania innych podejść, takich jak agregacja w różnych ujęciach, uciąglanie zmiennych dyskretnych i inne; rozważane są zagadnienia (...)

Pełny opis:

Przedmiot ma pokazać słuchaczom w jaki sposób, wobec potrzeby optymalizacji czy jedynie racjonalizacji, poprawy, działania, radzić sobie ze złożonością strukturalną i wymiarem w przypadku różnych systemów, w szczególności systemów sieciowych charakteryzujących się dużą liczbą powtarzalnych elementów i przepływów. Rozpatrywane są sieci przesyłu danych, sieci zaopatrzenia, a także inne systemy i zagadnienia optymalizacji o złożonym charakterze. Wykład dzieli się na trzy bloki tematyczne:

 1. systemy złożone, zagadnienie dekompozycji, koordynacja, dwupoziomowe metody optymalizacji: Metoda Bezpośrednia i Metoda Cen, hierarchiczne struktury sterowania,

 2. przykłady studialne pokazujące zastosowanie metod i struktur hierarchicznych, w tym struktur z koordynacją iteracyjną i koordynacją periodyczną, ukazujące także potrzebę stosowania innych podejść, takich jak agregacja w różnych ujęciach, uciąglanie zmiennych dyskretnych i inne; rozważane są zagadnienia sieciowe i złożone zadanie marketingu,

 3. zagadnienia teorii gier i projektowania mechanizmów decyzyjnych w sytuacji współistnienia podmiotów posiadających własne cele działania lecz korzystających z wspólnych zasobów.


Student powinien, po zaliczeniu tego przedmiotu, być w stanie opisywać w odpowiedni sposób złożone zagadnienia decyzyjne i rozwiązywać zadania optymalizacji dużej skali oraz projektować mechanizmy decyzyjne. Takie umiejętności są obecnie szczególnie użyteczne wobec rosnącej złożoności różnego rodzaju systemów i wymagania poprawy efektywności ich działania.


Treść wykładu
 • Blok A: systemy złożone, zagadnienie dekompozycji, koordynacja,
  dwupoziomowe metody optymalizacji i hierarchiczne struktury
  sterowania (5 wykładów)

 • Blok B: przykłady studialne pokazujące zastosowanie metod i
  struktur hierarchicznych, ukazujące także potrzebę stosowania innych
  podejść (4 wykłady, kolokwium)

 • Blok C: zagadnienia teorii gier i projektowania mechanizmów
  decyzyjnych (5 wykładów)


Zakres projektu
Pierwsze zadanie projektowe dotyczyć będzie analizy a następnie
rozwiązania zadania optymalizacji działania systemu, w szczególności z
wykorzystaniem metody z koordynacją iteracyjną zadań lokalnych.
Przewiduje się wykonanie zadania projektowego przez zespół dwuosobowy.

Drugie zadanie projektowe (może być to druga część, kontynuacja zadania
pierwszego) dotyczyć będzie zagadnienia związanego ze sterowaniem
(optymalizacją działania) systemu sieciowego lub zagadnienia związanego
z projektowaniem mechanizmów decyzyjnych. Przewiduje się wykonanie
zadania projektowego przez zespół dwuosobowy.

Propozycje przykładowych zadań projektowych:

- optymalizacja przepływu w sieci; wykorzystanie koordynacji
iteracyjnej,

- wykorzystanie koordynacji periodycznej: sterowanie systemem
zbiorników retencyjnych podczas przejścia fali powodziowej, warianty
mechanizmu lokalnego (różne dla różnych zespołów), realizacja algorytmu
na poziomie koordynatora, zadanie doboru parametrów reguł lokalnych;
sprawdzenie działania struktury sterowania w drodze symulacji
komputerowej (druga część projektu).

- mechanizm routingu międzydomenowego (rozszerzenie protokułu BGP),

- badanie warunków efektywności punktów równowagi Nasha na przykładzie
zagadnienia sterowania siecią,

- gry routingowe, cena anarchii, podział kosztów tranzytu,

- ewolucja topologii sieci (network formation games),

- mechanizmy giełdowe (aukcje dwustronne).Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103B-ARxxx-ISP-STPSterowanie procesami
Zalecany1103A-ARxxx-MSP-STPSterowanie procesami
Zalecany1103B-ARxxx-ISP-POBOPodstawy badań operacyjnych
Zalecany1103A-ARxxx-ISP-PODAPodstawy automatyki
Zalecany2103C-INSID-ISP-POPTYPodstawy optymalizacji
Zalecany2103B-INSID-ISP-POPTYPodstawy optymalizacji

Literatura:

Komplet przezroczy (slajdów) do wykładów, fragmenty książek z zakresu układów złożonych i teorii gier, materiały potrzebne do wykonania projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wykonania zadań projektowych: do 40 punktów, ocena kolokwium
(pisane podczas wykładu ósmego) - do 10 punktów, wynik egzaminu - do 50
punktów.

Ocena końcowa pozytywna pod warunkiem: zaliczenia projektu (ocena
niemniejsza niż 21 pkt.), uzyskania z egzaminu nie mniej niż 26 pkt.,
oraz uzyskania łącznie co najmniej 51 pkt.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Karpowicz
Prowadzący grup: Piotr Arabas, Michał Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Karpowicz
Prowadzący grup: Piotr Arabas, Michał Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Karpowicz
Prowadzący grup: Piotr Arabas, Michał Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Karpowicz
Prowadzący grup: Piotr Arabas, Michał Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Karpowicz, Krzysztof Malinowski
Prowadzący grup: Krzysztof Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Malinowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Malinowski
Prowadzący grup: Krzysztof Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Malinowski
Prowadzący grup: Krzysztof Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Malinowski
Prowadzący grup: Krzysztof Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Malinowski
Prowadzący grup: Krzysztof Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)