Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Operating Systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-CSCSN-ISA-EOPSY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Operating Systems
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Computer Systems and Networks - Foundation )-Computer Systems and Networks-M.Sc.-EITI
( Computer Systems and Networks )-Computer Systems and Networks-B.Sc.-EITI
( Courses in English )--eng.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inżynieria systemów informatycznych-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technical Courses )--eng.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

EOPSY

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych aspektów funkcjonowania systemów operacyjnych. Główny nacisk położono na komunikację międzyprocesową oraz zarządzanie pamięcią.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The goal of the lectures is to provide students with the basic issues related to computer operating systems. The main stress is put on interprocess communication and memory management.


Lecture contents

 • Introduction to Operating Systems: what is an operating system, history of operating systems, computer hardware review, operating system concepts, system calls, operating system structure.

 • Processes and Threads: processes, threads, interprocess communication, classical IPC problems, scheduling.

 • Memory Management: basic memory management, swapping, virtual memory, page replacement algorithms, implementation issues, segmentation.


 • Input/ Output: principles of I/O hardware, principles of I/O software, I/O software layers, disks, clocks, character-oriented terminals.


 • File Systems: files, directories, file system implementation, example file systems.


 • Security: the security environment, introduction to cryptography, user authentication, protection mechanisms, trusted systems.Laboratory contents
Shell programming, processes and signals, process scheduling, memory management, semaphores, mutexes, file operations.


Similar Courses
CodeNameDiscount ECTS
103A-INxxx-ISP-SOISystemy operacyjne6

Literatura: (tylko po angielsku)

  1. A. S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, Prentice-Hall, 2001,

  2. W. Stallings, Operating Systems. Fourth Edition, Prentice-Hall, 2001,

  3. A. Silberschatz, P. Galvin, Podstawy systemów operacyjnych, WNT, 2001.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kruk
Prowadzący grup: Maksym Figat, Adam Kozakiewicz, Tomasz Kruk, Andrzej Ratkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kruk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kruk
Prowadzący grup: Klara Borowa, Maksym Figat, Adam Kozakiewicz, Tomasz Kruk, Andrzej Ratkowski, Maciej Stefańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kruk
Prowadzący grup: Maksym Figat, Adam Kozakiewicz, Tomasz Kruk, Andrzej Ratkowski, Maciej Stefańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kruk
Prowadzący grup: Tomasz Kruk, Maciej Stefańczyk, Artur Wilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kruk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)