Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Computer Networks

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-CTxxx-ISA-ECONE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Computer Networks
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Computer Systems )-Computer Science, Telecommunications-B.Sc.-EITI
( Computer Systems and Networks - Foundation )-Computer Systems and Networks-M.Sc.-EITI
( Courses in English )--eng.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inżynieria systemów informatycznych-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technical Courses )--eng.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ECONE

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane są modele referencyjne sieci komputerowych oraz podstawowe mechanizmy transmisji danych cyfrowych. Szczegółowo omawiane są protokoły należące do rodziny TCP/IP i mechanizmy rutowania. Prezentowane są powszechnie używane sieci Ethernet ze wszystkimi ich odmianami. Komentowane są sieci MPLS, SDN oraz wybrane zagadnienia bezpieczeństwa sieciowego. Przedstawiane jest konfigurowanie w sieci stacji, przełączników, mostów i ruterów, oraz tworzenie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN). Zajęcia zostały przygotowane i są prowadzone z wykorzystaniem umiejętności prezentacyjnych.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The objective of the course is to teach the basics of the use, administration and design of modern computer networks. The course is an introduction to a broad and rapidly developing field of ICT.

Lectures:

 • Communication basic terms, network classifications.
 • Network reference models (ISO OSI, TCP/IP, IEEE LAN/MAN).
 • Today's network technologies (Word Wide Web, Internet, other WAN technologies, access networks, passive networks, Wavelength-Division Multiplexing, special-purpose networks). History of the Internet evolution.
 • Computer serial links (types of wired interfaces, transmission media, data representations, bit error correcting code, framing).
 • Addressing in IP networks (2nd layer addresses – IEEE 802 addresses, 3rd layer addresses – Internet addresses, 4th layer addresses – port numbers, Web addresses – Uniform Resource Identifiers (URIs).
 • Packet transmission issues (communication reliability, network congestion, packet delays).
 • IPv4 & IPv6 protocols and auxiliary protocols (ARP, RARP, BOOTP, DHCP, ICMP). Network address translation.
 • Routing (terminology, mechanisms, protocols).
 • Queuing, scheduling and Quality of Service (QoS).
 • Ethernet (features, history, CSMA/CD basis, differences between Ethernet varieties, frame structure, virtual local networks, switches, industrial Ethernet, Ethernet Passive Optical Network).
 • TCP internals (main features, slow start, sliding window, handshakes, timers, state diagram, congestion control).
 • UDP and other transport protocols.
 • Domain Name System.
 • Multicast solutions.
 • MPLS technology.
 • Software-Defined Networking.
 • Network management tasks, tools and protocols.
 • Selected security issues (threats, services, cypher algorithms, Public Key Infrastructure basis, virtual private networks).

Laboratories

 • Networking media, network monitoring.
 • Basic router configuration, RIP.
 • EIGRP, DHCP.
 • OSPF.
 • BGP.
 • Access Control Lists.
 • Network Address Translation.
 • Virtual LANs.
 • STP, MSTP.
 • IPv6.
Literatura: (tylko po angielsku)

 1. Peter Dordal, An Introduction to Computer Networks, Loyola University Chicago (2014).https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/353
 2. Olivier Bonaventure, Computer Networking: Principles, Protocols and Practice, Universite catholique de Louvain (2011). https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/computer-networking-principles-protocols-and-practice
 3. Andrew Tanenbaum i David Wetherall, Computer Networks, Pearson (2021).
 4. Mário Marques da Silva , Cable and Wireless Networks: Theory and Practice, CRC Press (2020).
 5. R.Fox, Internet Infrastructure: Networking, Web Services, and Cloud Computing, CRC Press, (2020).
 6. Cisco Networking Academy, Routing and Switching Essentials v6 Companion Guide, Pearson Education (2016).
 7. L.Peterson, B.Davie, Computer Network: A Systems Approach, 5th Edition, Elsevier (2011). http://booksite.elsevier.com/9780123850591/index.php
 8. N.Olifer, V.Olifer, Computer Networks: Principles, Technologies and Protocols for Network Design, Wiley (2006).
 9. M.J.Castelli, LAN Switching First–Step, Ciscopress (2004).
 10. D.U.Comer, Internetworking with TCP/IP, 6th Edition, Prentice Hall (2013).
 11. D.U.Comer, Computer Networks and Internets, 6th Edition, PrenticeHall (2014).
 12. J.F.Kurose, K.W.Ross, Computer Networking A top-Down Approach Featuring the Internet, 6th Edition, Addison Wesley (2012).
 13. M.Sportack, Networking Essentials Unleashed, SAMS (2006).
 14. W. R. Stevens, TCP/IP Illustrated, Volume 1, The Protocols. Addison Wesley (2011).
 15. A.S.Tanenbaum, D.J.Wetherall, Computer Networks, 5th ed. Prentice Hall (2010).
Efekty uczenia się:

Wiedza

 • Zna zasady funkcjonowania współczesnych sieci komputerowych oraz właściwości powszechnie używanych technik i protokołów komunikacyjnych.
 • Zna podstawowe usługi konfiguracji urządzeń sieciowych i bezpieczeństwa sieciowego.

Umiejętności

 • Potrafi konfigurować interfejsy i urządzenia sieciowe, monitorować i analizować ruch sieciowy, rozwiązywać problemy pojawiające się w komunikacji sieciowej.
 • Potrafi zaprojektować małą sieć komputerową obsługującą przedsiębiorstwo/instytucję.

Kompetencje społeczne

 • Rozumie jak dalekosiężne i długotrwałe mogą być konsekwencje technicznych decyzji; jak trudno zmienić funkcjonujące rozwiązania.
 • Potrafi współpracować z innymi osobami przy rozwiązywaniu problemów technicznych; potrafi się z nimi skutecznie i precyzyjnie porozumiewać; zdaje sobie sprawę z potrzeby wcześniejszego przygotowania się teoretycznego przed przystąpieniem do działań praktycznych.
 • Rozumie konieczność terminowego realizowania otrzymanych zadań; posiada umiejętność wyjaśnienia zastosowanych rozwiązań i uzasadnienia podjętych decyzji technicznych.
Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

ECONE.A

test 1 0..30 pts.

test 2 0..30 pts.

laboratories r.568 0..60 pts.

laboratories r.017 0..30 pts.

egzamination 0..150 pts.

Final note is simply derived from the sum of points

without any additional conditions.

Students who will get 136..150 points before exam

do not have to attend to examination and will get:

136..150 pts. 5,0 A without exam

121..135 pts. 4,5 B+ without exam

Other students (and those who will come to try to get 5,0 instead of
4,5)

will get notes according to the scale:

271..300 pts. 5,0 A

241..270 pts. 4,5 B+

211..240 pts. 4,0 B

181..210 pts. 3,5 C+

151..180 pts. 3,0 C

121..150 pts. 2,0 D

0..40 pts. 0,0 E

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Radziszewski, Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Radziszewski, Jacek Wytrębowicz
Prowadzący grup: Paweł Radziszewski, Jacek Wytrębowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Radziszewski, Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Paweł Radziszewski, Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Radziszewski, Jacek Wytrębowicz
Prowadzący grup: Paweł Radziszewski, Jacek Wytrębowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Radziszewski, Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Radziszewski, Jacek Wytrębowicz
Prowadzący grup: Paweł Radziszewski, Jacek Wytrębowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Radziszewski, Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Radziszewski, Jacek Wytrębowicz
Prowadzący grup: Paweł Radziszewski, Jacek Wytrębowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Radziszewski, Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Radziszewski, Jacek Wytrębowicz
Prowadzący grup: Paweł Radziszewski, Jacek Wytrębowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Radziszewski, Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Paweł Radziszewski, Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wytrębowicz
Prowadzący grup: Paweł Radziszewski, Jacek Wytrębowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)