Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie obwodów drukowanych - program PADS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-ELEIK-ISP-PADS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie obwodów drukowanych - program PADS
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Elektronika i inżynieria komputerowa-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Systemy elektroniczne i mikroelektroniczne )-Elektronika i inżynieria komputerowa-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PADS

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Przedmiot pozwala studentom na zapoznanie się z podstawowymi problemami związanymi z projektowaniem obwodów drukowanych. Prezentowane są konstrukcyjne i technologiczne uwarunkowania projektu, wpływ elementów pasożytniczych na działanie urządzenia, wybrane metody automatycznego rozmieszczenia elementów i prowadzenia ścieżek przewodzących oraz sposoby wykorzystania nowoczesnego oprogramowania wspomagającego projektowanie.
Celem laboratorium jest wykonanie projektu płytki obwodu drukowanego na podstawie schematu zaproponowanego przez prowadzącego lub studenta oraz przygotowanie dokumentacji produkcyjnej i plików sterujących automatyczne urządzenia wykonawcze. Na laboratorium jest wykorzystywany program PADS (Personal Automated Design System) służący do wspomagania projektowania obwodów drukowanych. Zaprojektowane obwody drukowane mogą zostać wykonane w ramach przedmiotu.

Pełny opis:

Przedmiot pozwala studentom na zapoznanie się z podstawowymi problemami związanymi z projektowaniem obwodów drukowanych. Prezentowane są konstrukcyjne i technologiczne uwarunkowania projektu, wpływ elementów pasożytniczych na działanie urządzenia, wybrane metody automatycznego rozmieszczenia elementów i prowadzenia ścieżek przewodzących oraz sposoby wykorzystania nowoczesnego oprogramowania wspomagającego projektowanie.

Celem laboratorium jest wykonanie projektu płytki obwodu drukowanego na podstawie schematu zaproponowanego przez prowadzącego lub studenta oraz przygotowanie dokumentacji produkcyjnej i plików sterujących automatyczne urządzenia wykonawcze. Na laboratorium jest wykorzystywany program PADS (Personal Automated Design System) służący do wspomagania projektowania obwodów drukowanych. Zaprojektowane obwody drukowane mogą zostać wykonane w ramach przedmiotu.Treść wykładu

 • Tendencje rozwojowe w konstrukcji obwodów drukowanych,

 • Techniczne i ekonomiczne znaczenie prawidłowego projektu obwodu drukowanego,

 • Propagacja sygnałów w obwodzie drukowanym, ścieżki, linie paskowe, sygnały różnicowe,

 • Generacja zakłóceń wewnętrznych w połączeniach w obwodzie drukowanym oraz sposoby eliminacji tych zakłóceń,

 • Problemy rozprowadzenia ścieżek masy i zasilania,

 • Elementy pasożytnicze w obwodzie drukowanym i ich wpływ na działanie urządzenia oraz sposoby minimalizacji tego wpływu,

 • Odporność na zakłócenia zewnętrzne,

 • Bloki funkcjonalne nowoczesnych programów wspomagających projektowanie obwodów drukowanych,

 • Wybrane metody automatycznego rozmieszczenia elementów i prowadzenia ścieżek,

 • Procedura wykonania projektu obwodu drukowanego z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego,

 • Urządzenia wykonawcze obwodów drukowanych oraz pliki sterujące dla tych urządzeń. • Zakres laboratorium
  1. dobór podzespołów do projektu płytki obwodu drukowanego (np. ze względu na sposób montażu lub dostępność na rynku) oraz sprawdzenie danych katalogowych,

  2. przegląd bibliotek, wyszukanie elementów stosowanych w projekcie, sprawdzenie zgodności elementów bibliotecznych z danymi katalogowymi,
  3. tworzenie własnej biblioteki elementów, modyfikacja istniejących oraz wprowadzanie nowych elementów (symbol graficzny, obudowa, pola lutownicze),
  4. wprowadzanie schematu ideowego do programu, drukowanie schematu, tworzenie listy połączeń,

  5. wstępne interaktywne rozmieszczenie newralgicznych elementów na płytce, automatyczne rozmieszczenie pozostałych elementów, interaktywna korekta rozmieszczenia elementów,

  6. wstępne interaktywne prowadzenie najważniejszych ścieżek, ustawienie parametrów dla automatycznego prowadzenia ścieżek, automatyczne prowadzenie połączeń zgodnie z założeniami projektu,

  7. interaktywna korekta projektu wykonanego automatycznie , sprawdzenie poprawności połączeń oraz zgodności zaprojektowanego obwodu ze schematem ideowym,

  8. generacja plików sterujących urządzenia wykonawcze (fotoplotter, wiertarkę numeryczną, urządzenie do układania podzespołów), wykonanie dokumentacji produkcyjnej (listy podzespołów, rysunki).

Literatura:

  1. R. Kisiel, A. Bajera: Podstawy konstruowania urządzeń elektronicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999,
  2. L. Hasse i in. : Zakłócenia w aparaturze elektronicznej, Radioelektronik Sp.z o.o., Warszawa 1995.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik, Aleksander Werbowy
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik, Aleksander Werbowy
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik, Aleksander Werbowy
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kalenik
Prowadzący grup: Jerzy Kalenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.