Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza danych pomiarowych w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-ELEIM-ISP-ADP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza danych pomiarowych w medycynie
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Aparatura medyczna-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Elektronika i informatyka w medycynie-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Informatyka biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ADP

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Wykład zapoznaje studentów ze strukturami, własnościami i analizą zbiorów danych wykorzystywanych w diagnostyce medycznej oraz z metodami wspomagania diagnoz. Zawiera również podstawowe wiadomości z analizy danych pomiarowych w medycynie nuklearnej.

Pełny opis:

Wykład zapoznaje studentów ze strukturami, własnościami i analizą zbiorów danych wykorzystywanych w diagnostyce medycznej oraz z metodami wspomagania diagnoz. Zawiera również podstawowe wiadomości z analizy danych pomiarowych w medycynie nuklearnej.


Treść wykładu

 • Cechy danych medycznych; Metody pozyskiwania danych, jednostki, typy, klasyfikacja i kodowanie danych, normy kliniczne, zalecenia i standardy międzynarodowe, cechy wielowymiarowych zbiorów danych (4h);

 • Badanie własności zbiorów danych, selekcja i ekstrakcja cech; Struktury danych, wielowymiarowa analiza wariancji, klasyfikacja pojedyncza i wielokrotna, wielowymiarowa miara dyskryminacyjna, funkcje i cechy dyskryminacyjne, normalizacja danych, selekcja cech, ekstrakcja cech z wykorzystaniem składowych głównych i kwantyzacji wekorowej (4h);


 • Wspomaganie diagnoz medycznych; Modelowanie procesów biomedycznych, klasyfikatory statystyczne schorzeń, logika rozmyta, systemy ekspertowe, sztuczne sieci neuronowe, rodzaje klasyfikatorów statystycznych: klasyfikatory minimalnej odległości Euklidesa i Mahalanobisa, nabliższych sąsiadów, klasyfikator Bayesa, klasyfikator liniowej dyskryminacji Fishera. Miary dokładności klasyfikacji, przykłady klasyfikatorów klinicznych (8h);

 • Analiza pomiarów aktywności radiofarmaceutyków; Radiofarmaceutyki stosowane w medycynie nuklearnej, schemat rozpadu, aktywność i strumień cząstek, statystyka zliczeń, wydajność pomiaru, tło i koincydencje przypadkowe, błędy pomiaru aktywności, wykrywalność i precyzja pomiaru (2h);

 • Analiza widm spektrometrycznych; Metody spektrometryczne stosowane w analityce medycznej, struktury i parametry widm, statystyki zliczeń w widmach, deformacja widm, dekonwolucja widm, błędy pomiaru energii i intensywności prążków, symulacje widm (2h);

 • Analiza obrazów medycznych; Medyczne systemy obrazowania, własności diagnostyczne obrazów, metody oceny jakości obrazów, ocena wiarygodności diagnostycznej obrazów (5h);

 • Analiza widmowa sygnałów biomedycznych; Zastosowanie metod analizy widmowej w elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości, analizie sygnału EEG i EKG, badaniach dopplerowskich układu krążenia (5h).
Zakres projektu
W projektach, wykonywanych w grupach kilkuosobowych, prowadzona będzie symulacja procesów i analiza danych eksperymentalnych przy wykorzystaniu komputerowej techniki obliczeniowej. Zadanie projektowe będzie zawierało: opracowanie i analizę algorytmu, opracowanie programu, wykonanie obliczeń, weryfikację obliczeń z danymi pomiarowymi, analizę uzyskanych wyników i wnioski.

Literatura:

  1. Problemy Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, t.2 Biopomiary, t.6 Informatyka medyczna, WKiŁ, Warszawa 1990.
  2. G. F. Knoll, Radiation detection and measurement, John Wiley and Sons, New York, 1979.
  3. M. Fisz, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, 1958.
  4. Ahrens H., Läuter J.: Wielowymiarowa analiza wariancji, PWN 1979;

  5. Cohen A.: Biomedical signal processing, CRC Press, 1988;

  6. Kay S.M. and Marple S.L.: Spectrum Analysis - A Modern Perspective, Proceedings of IEEE, Vol. 69, No.11, Nov. 1981, pp.1380-1419;

  7. Bendat J.S. and Piersol A.G.: Random Data. Analysis and Measurem,ent Procedures, John Wiley & Sons, New York 1986;

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Konarzewski
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Konarzewski
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Konarzewski
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Konarzewski
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Konarzewski
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Konarzewski
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Konarzewski
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Konarzewski
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Konarzewski
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Konarzewski
Prowadzący grup: Bogumił Konarzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.