Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Układy i systemy elektroniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-ELEIM-ISP-USE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Układy i systemy elektroniczne
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy elektroniki )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Mikrosystemy i systemy elektroniczne-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

USE

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Celem przedmiotu "Układy i systemy elektroniczne" jest nauczenie zasad działania i konstruowania układów analogowych podstawowych oraz bardziej złożonych struktur układowych. Wykład zaczyna się od omówienia lub przypomnienia podstawowych konfiguracji tranzystorowych. Następnie omawiane są większe układy podstawowe (np. wzmacniacz różnicowy z modyfikacjami, wtórniki komplementarne itp), wzmacniacz operacyjny (budowa, właściwości, zastosowania), problemy wzmacniania mocy, stabilizatory liniowe, przerzutniki, proste zasilacze indukcyjne, podstawy pętli PLL.
Zadaniem wykładu jest wypracowanie umiejętności posługiwania się podstawowymi układami elektronicznymi, elementarnej umiejętności wyboru odpowiedniego układu do danego zadania/zastosowania.

Pełny opis:

Celem przedmiotu "Układy i systemy elektroniczne" jest nauczenie zasad
działania i konstruowania układów analogowych podstawowych oraz
bardziej złożonych struktur układowych. Wykład zaczyna się od omówienia
lub przypomnienia podstawowych konfiguracji tranzystorowych. Następnie
omawiane są większe układy podstawowe (np. wzmacniacz różnicowy z
modyfikacjami, wtórniki komplementarne itp), wzmacniacz operacyjny
(budowa, właściwości, zastosowania), problemy wzmacniania mocy,
stabilizatory liniowe, przerzutniki, proste zasilacze indukcyjne,
podstawy pętli PLL.

Zadaniem wykładu jest wypracowanie umiejętności posługiwania się
podstawowymi układami elektronicznymi, elementarnej umiejętności
wyboru odpowiedniego układu do danego zadania/zastosowania.

Treść wykładu
Wprowadzenie: cel przedmiotu, rola techniki analogowej, charakter
dziedziny, systematyka nauczania.

Powtórka wybranych zagadnień teorioobwodowych i układowych. Tranzystor
bipolarny - powtórzenie idei działania i podstawowych właściwości
zaciskowych. modele tr-ra do obliczeń ręcznych; idee i realizacje
ustalania punktu pracy BJT. Błędy ustalania punktu pracy. Układy z
tr-rami NPN i PNP. Opis małosygnałowy i granice jego stosowalności;
współczynnik harmonicznych. Ograniczenie górnej częstotliwości
granicznej w układach wzmacniaczy, fT w tranzystorze bipolarnym.

Konfiguracja WK i wtórnik emiterowy, konfiguracja WB - idea,
zastosowania; kaskoda.

Łączenie stopni wzmacniających - sprzężenia AC, DC, stabilizacja p.
pracy w układach wielotranzystorowych.

Źródła prądowe - powtórzenie i rozszerzenie: źródła stosowane w
ukł. scalonych, źródła z elementów dyskretnych, źródła precyzyjne,
wpływ efektu Early`ego.

Wybrane układy z tranzystorem JFET - rozbudowany wtórnik źródłowy i
klucz szeregowy.

Powtórzenie: wzmacniacz różnicowy (WR) - idea, właściwości i
zastosowania.

WR: parametry podstawowe stałoprądowe i sygnałowe; tłumienie składowej
wspólnej.

Modyfikacje struktury WR - sposoby zasilania obwodu emiterowego,
obciążenia nieoporowe, rozszerzenia strefy przejściowej,
realizowalność z elementów dyskretnych, sposoby polaryzacji układu.

Powtórzenie: wzmacniacz operacyjny (WO) - podstawowe właściwości (Iwe,
Rwe, Rwy, fg, zakresy napięć Uwe i Uwy). WO - Slew Rate: przyczyny,
obliczenia, objawy. Wybrane układy z WO (kształtowanie charakterystyk
częstotl, sumator, wzmacniacz różnicy napięć, wzmacniacz pomiarowy,
filtr aktywny, ogranicznik, układ logarytmujący). Wybrane zagadnienia
ujemnego sprzężenia zwrotnego.

Stabilizatory liniowe - parametry (Rwy, Su, drop-out, moc
wydzielana, sprawność). Układy z WO, układy z elementów dyskretnych,
gotowe układy scalone.

Zasilacze sieciowe: dobór transformatora i prostownika w zależności od
zakładanego stabilizatora.

Wzmacniacze mocy - przypomnienie zagadnień podstawowych;
klasyfikacja. Problemy sterowania wtórnika komplementarnego, sprawność,
wydzielanie mocy, zniekształcenia.

Przerzutniki elementarne (Eccles-Jordan mono-, bi- i astabilny,
Bowesa-Grebene`a, przerzutniki z bramek, układy odmierzania czasu).
Przerzutniki z zewnętrzną pętlą opóźnienia mono- i astabilne.

Generatory impulsowe - struktury.

Zasilacze i przetwornice impulsowe bezindukcyjne i
indukcyjne/transformatorowe.

Pętla fazowa PLL - wybrane zagadnienia.


Zakres projektu
Zakres projektu (15 godzin zajęć w semestrze)

Zajęcia projektowe ilustrują wybrane zagadnienia elektroniki
analogowej.W ciągu semestru dwa lub trzy projekty, dwa kolokwia, razem za 60p.
Egzamin 40p.

Zadaniem projektu pierwszego (i ew. drugiego) jest wykorzystanie wiedzy
wyniesionej z wcześniejszych przedmiotów do projektowania prostych
układów elementarnych. Założeniem drugiego projektu jest rozszerzenie
umiejętności projektowania na struktury nieelementarne.

Zadaniem pierwszego kolokwium (ok.20 min) jest sprawdzenie materiału
powtórzeniowego (teoria obwodów, układy elementarne). Drugie kolokwium
(ok. 20 min) przewidziano do wyrywkowego sprawdzenia wiedzy nabytej w
ciągu semestru.


Poprzedniki

Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Wymagany1103C-TExxx-ISP-ELIUElementy i układy elektroniczne

Literatura:

J. Baranowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne, cz. I, Układy analogowe
liniowe, WNT 1998.

J. Baranowski, G. Czajkowski, Układy elektroniczne, cz. II, Układy
analogowe nieliniowe i impulsowe, WNT 1998.

J. Baranowski, B. Kalinowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne, cz. III,
Układy i systemy cyfrowe, WNT 1998.

P. Horowitz, P.Hill, Sztuka elektroniki, WKiŁ 1994.Baranowski J.: Półprzewodnikowe układy impulsowe. WNT, Warszawa 1970

W. Nowakowski, Podstawowe układy elektroniczne, Układy impulsowe, WKiŁ
1982.

Praca zbiorowa pod redakcją J. Baranowskiego, Zbiór zadań z układów
elektronicznych nieliniowych i impulsowych, WNT 1997.

Pawłowski J.: Podstawowe układy elektroniczne. Wzmacniacze i
generatory. Warszawa, WKŁ, 1975U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT 1998.

A. Filipkowski, Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, WNT 1998.

K. Antoszkiewicz, Z. Nosal, Zbiór zadań z układów elektronicznych
liniowych, WNT 1998.

J. Porębski, P. Korohoda, SPICE program analizy nieliniowej układów
elektronicznych, WNT 1996, seria USE.

A. Król, J. Moczko, PSpice Symulacja i optymalizacja układów
elektronicznych, książka z CD-ROM-em, Wydawnictwo Nakom Poznań, 1998.

J. Izydorczyk, PSPICE, Komputerowa symulacja układów elektronicznych,
Helion 1993 r.

A. Guziński, Liniowe elektroniczne układy analogowe, WNT 1995.

Metody i kryteria oceniania:

.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd, Maciej Grzegrzółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzegrzółka
Prowadzący grup: Maciej Grzegrzółka, Maciej Urbański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd, Maciej Grzegrzółka
Prowadzący grup: Aleksander Burd, Maciej Grzegrzółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzegrzółka
Prowadzący grup: Maciej Grzegrzółka, Maciej Urbański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd, Maciej Grzegrzółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzegrzółka
Prowadzący grup: Maciej Grzegrzółka, Maciej Urbański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd, Maciej Grzegrzółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Antoszkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Antoszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Antoszkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Antoszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Antoszkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Antoszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Antoszkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Antoszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Antoszkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Antoszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Antoszkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Antoszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Burd
Prowadzący grup: Aleksander Burd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.