Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy fotowoltaiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-ELMFN-MSP-PFOT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy fotowoltaiki
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Fotowoltaika i technologie obrazu )-Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane )-Elektronika-dr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PFOT

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Cel przedmiotu: Podstawowym celem przedmiotu będzie przekazanie wiedzy studentom o dynamicznie rozwijającym się dziale nauki i techniki, jakim jest fotowoltaika (z ang. Photovoltaics PV), czyli bezpośrednie przetwarzanie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Wyjaśnione zostaną mechanizmy działania ogniw fotowoltaicznych, materiały i technologie stosowane do ich produkcji. Efekty kształcenia: ukształtowanie wśród studentów zrozumienia zasady działania ogniwa fotowoltaicznego, podstaw fizycznych zjawisk towarzyszących absorpcji światła w półprzewodnikach; ukształtowanie podstawowych umiejętności z zakresu projektowania ogniw fotowoltaicznych, przeprowadzania pomiarów parametrów tych ogniw oraz stosowania ich w systemach fotowoltaicznych.

Pełny opis:

Cel przedmiotu: Podstawowym celem przedmiotu będzie przekazanie wiedzy studentom o dynamicznie rozwijającym się dziale nauki i techniki, jakim jest fotowoltaika (z ang. Photovoltaics PV), czyli bezpośrednie przetwarzanie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Wyjaśnione zostaną mechanizmy działania ogniw fotowoltaicznych, materiały i technologie stosowane do ich produkcji.
Efekty kształcenia: ukształtowanie wśród studentów zrozumienia zasady działania ogniwa fotowoltaicznego, podstaw fizycznych zjawisk towarzyszących absorpcji światła w półprzewodnikach;
ukształtowanie podstawowych umiejętności z zakresu projektowania ogniw fotowoltaicznych, przeprowadzania pomiarów parametrów tych ogniw oraz stosowania ich w systemach fotowoltaicznych.


Treść wykładu

 1. Fotowoltaika - wiadomości ogólne (2h)

 2. Wprowadzenie do fotowoltaiki i jej rola w bilansie energetycznym,
  konwersja energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
  przykłady zastosowań fotowoltaiki; perspektywy rozwoju fotowoltaiki na
  świecie.

 3. Promieniowanie słoneczne (2h)

 4. Promieniowanie słoneczne - podstawowe pojęcia; wpływ atmosfery
  ziemskiej na parametry promieniowania słonecznego docierającego do
  powierzchni Ziemi, promieniowanie bezpośrednie, rozproszone, całkowite,
  Airmass (AM), itp.; zasoby słoneczne w Polsce i na świecie; sposoby
  wykorzystania energii słonecznej w Polsce i na świecie.

 5. Mechanizmy absorpcji światła w półprzewodnikach (4h)

 6. Mechanizmy absorpcji promieniowania w półprzewodniku: podstawowa,
  na domieszkach, przez swobodne nośniki ładunku, przez drgania sieci
  krystalicznej, ekscytonowa; rozkład nośników ładunku; czas życia
  nośników mniejszościowych; rekombinacja nośników: objętościowa i
  powierzchniowa.

 7. Fotowoltaika - podstawy fizyczne (6h)

 8. Konstrukcja ogniwa; zasada działania ogniwa; absorpcja światła i
  generacja prądu; charakterystyki prądowo-napięciowe; parametry ogniw:
  współczynnik wypełnienia, sprawność, itp.; układ zastępczy, zależność
  od promieniowania i temperatury; sprawność idealnego ogniwa słonecznego.

 9. Materiały i technologie stosowane do produkcji ogniw
  fotowoltaicznych (8h)

 10. Materiały stosowane do budowy ogniw fotowoltaicznych: krzem,
  GaAs, CdTe, CIGS; krzemowe ogniwa monokrystaliczne i multikrystaliczne;
  ogniwa z GaAs i jego związków; ogniwa cienkowarstwowe: Si amorficzny,
  CIGS, CdTe. Technologie wytwarzania ogniw fotowoltaicznych;
  otrzymywanie krzemu mono- i polikrystalicznego, otrzymywanie cienkich
  warstw: Si amorficzny i mikro-krystaliczny, CIGS, CdTe; otrzymywanie
  ogniw z półprzewodnikowych materiałów złożonych. Nowe materiały: ogniwa
  organiczne, nanokrystaliczne, DSC (dye-sensitized cells).

 11. Moduły fotowoltaiczne (4h)

 12. Technologie wytwarzania (szczegółowe omówienie poszczególnych
  etapów produkcji) modułów z krzemu krystalicznego lub
  multikrystalicznego, z półprzewodnikowych związków złożonych,
  materiałów cienkowarstwowych.

 13. Systemy fotowoltaiczne i ich elementy (4h)

 14. Wstępne wiadomości o systemach fotowoltaicznych i ich elementach:
  ogniwa, moduły, akumulatory, kontrolery napięcia, falowniki; rodzaje
  systemów fotowoltaicznych: systemy wolnostojące, systemy dołączone do
  sieci, systemy hybrydowe; modelowanie i projektowanie systemów PV.Zakres laboratorium
Celem ćwiczeń laboratoryjnych będzie zapoznanie studentów z metodami
modelowania ogniw fotowoltaicznych oraz metodami pomiarów ich
parametrów i charakterystyk I-U dla różnych warunków pracy.

 1. Wybrane etapy procesu wytwarzania ogniwa krzemowego. Badania
  wykonanych struktur i ich komponentów.

 2. Technologia alternatywnych ogniw fotowoltaicznych. Prezentacja
  wybranych etapów procesu wytwarzania i badania niekonwencjonalnych
  rodzajów ogniw na przykładzie ogniw barwnikowych.

 3. Pomiar charakterystyk i modelowanie parametrów ogniw PV
  (wykonanych z różnych materiałów) w warunkach sztucznego oświetlenia.
  Badanie wpływu natężenia promieniowania i temperatury otoczenia na te
  parametry.

 4. Badanie ogniw PV metodą elektroluminescencji w poszukiwaniu
  różnych typów defektów struktury oraz zjawisk obniżających sprawność.


 5. Zakres projektu
  Celem projektu jest przeprowadzenie symulacji pracy ogniw fotowoltaicznych, wpływu parametrów materiałowych, konstrukcyjnych oraz warunków nasłonecznienia i temperatury na ich charakterystyki prądowo-napięciowe i uzysk energetyczny. Projektowanie będzie realizowane z wykorzystaniem powszechnie dostępnego oprogramowania, np. Matlab, itp.


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103B-TExxx-ISP-FOTPodstawy fotoniki

Literatura:

  Materiały dedykowane, instrukcje laboratoryjne, literatura:

  1. M.Wacławek, T.Rodziewicz, Ogniwa słoneczne, WNT, 2014

  2. M.T. Sarniak, Podstawy fotowoltaiki, OWPW, 2008

  3. E.Klugmann-Radziemska, Fotowoltaika w teorii i praktyce, BTC, 2010

  4. G.Jastrzębska, Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i
   zastosowanie, WKŁ, 2013

  5. A.Luque, S.Hegedus, Handbook of photovoltaics science and
   engineering, Wiley; 2 ed., 2011

  6. A. L.Fahrenbruch, R.H.Bube, Fundamentals of Solar Cells, Academic
   Press, 1983

  7. T.Markvart, Solar electricity, Jon Wiley & Sons, 1997

  8. Y.Hamakawa, Thin-Film Solar Cells - Next Generation Photovoltaics
   and Its Applications, Springer, 2003

  9. M.A.Green, Third Generation Photovoltaics, Springer, 2003

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan, Michał Malinowski, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
Prowadzący grup: Magdalena Dominik, Marcin Kaczkan, Michał Malinowski, Piotr Warda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Malinowski
Prowadzący grup: Magdalena Dominik, Marcin Kaczkan, Michał Malinowski, Anna Myśliwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Malinowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Malinowski
Prowadzący grup: Michał Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.