Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy i systemy optoelektroniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-ELxxx-ISP-ESO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy i systemy optoelektroniczne
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Optoelektronika )-Elektronika i inżynieria komputerowa-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Elektronika i inżynieria komputerowa-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ESO

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Wykłady mają pokazać praktyczne wykorzystanie własności promieniowania elektromagnetycznego, poznane przez studentów na przedmiocie Podstawy Fotoniki. Celem wykładu jest przedstawienie i omówienie powszechnie stosowanych systemów optoelektronicznych. Dodatkowo studenci zapoznają się z rozwiązaniami inżynierskimi umożliwiającymi osiągnięcie założonych parametrów systemu. Ponieważ dla większości studentów będzie to ostatni kontakt z optoelektroniką celem wykładu jest umożliwienie zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu szerokiego spektrum zastosowań optoelektroniki. Studenci pragnący pogłębić i uszczegółowić swą wiedzę na temat zagadnień związanych z optoelektroniką, mogą uczęszczać na przedmioty ZPFO, ZOUL, OZT, WLŚ etc. Przedmiot ESO jest swego rodzaju łącznikiem między wiedzą uzyskaną na wykładach z Podstaw Fotoniki a przedmiotami bardziej specjalistycznymi. Jednocześnie dodatkowo przedstawia on praktyczne aspekty systemów optoelektronicznych.

Pełny opis:

Wykłady mają pokazać praktyczne wykorzystanie własności promieniowania elektromagnetycznego, poznane przez studentów na przedmiocie Podstawy Fotoniki. Celem wykładu jest przedstawienie i omówienie powszechnie stosowanych systemów optoelektronicznych. Dodatkowo studenci zapoznają się z rozwiązaniami inżynierskimi umożliwiającymi osiągnięcie założonych parametrów systemu. Ponieważ dla większości studentów będzie to ostatni kontakt z optoelektroniką celem wykładu jest umożliwienie zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu szerokiego spektrum zastosowań optoelektroniki. Studenci pragnący pogłębić i uszczegółowić swą wiedzę na temat zagadnień związanych z optoelektroniką, mogą uczęszczać na przedmioty ZPFO, ZOUL, OZT, WLŚ etc. Przedmiot ESO jest swego rodzaju łącznikiem między wiedzą uzyskaną na wykładach z Podstaw Fotoniki a przedmiotami bardziej specjalistycznymi. Jednocześnie dodatkowo przedstawia on praktyczne aspekty systemów optoelektronicznych.

Treść wykładu
Wprowadzenie (4 h). Porównanie transmisji sygnału optycznego i
elektrycznego, elementy objętościowe i falowodowe. Propagacja fali w
strukturach o ograniczonej wymiarowości, systematyka i charakteryzacja
systemów optoelektronicznych. Integracja i konwergencja fotoniki z
innymi naukami, technikami i usługami. Medyczne i biologiczne
zastosowania optoelektroniki. Optyczne struktury periodyczne, siatki
Bragga, struktury z fotoniczną przerwą zabronioną PBG. Mikro- i
nano-fotonika.

Systemy optycznej komunikacji bezprzewodowej (4h). Definicja łącza
optoelektronicznego. Omówienie rozwiązań elektronicznych, scalone
wielofunkcyjne nadajniki sygnałów. System transmisji optycznej w wolnej
przestrzeni FSO (Free Space Optics). Optoelektroniczny system
transmisji danych IrDA (Infrared Data Association). Transmisja z
zastosowaniem kodowania RC5. Modulacja fazowa częstotliwości nośnej.
Szczegółowe omówienie warstwy fizycznej. Tryby pracy łącza SIR i FIR.
Definicja węzła sieci i portów optycznych. Typowa aplikacja łącza,
schemat funkcjonalny układu nadawczo-odbiorczego.

Systemy komunikacji światłowodowej (4 h). Wprowadzenie do systemów
komunikacji światłowodowej, klasyfikacja systemów telekomunikacji
światłowodowej. System ze zwielokrotnieniem w dziedzinie długości fali
(WDM) i jego elementy składowe. Nadajniki i odbiorniki do zastosowań w
systemach WDM. Elementy bierne i aktywne torów telekomunikacji
światłowodowej. Wzmacniacze optyczne (SOA, REDFA, RFA). Kierunki
rozwoju współczesnych systemów światłowodowych. Systemy FTTH.

Systemy wizyjne w podczerwieni (5 h). Noktowizja, definicja, krótka
historia powstania systemu i pierwsze użycie. Zasada uzyskiwania
obrazów optycznych w noktowizorze. Budowa i funkcje poszczególnych
elementów. Przetwornik optoelektroniczny z powieleniem elektronowym -
budowa, działanie i zasada uzyskania wzmocnienia. Termowizja, definicja
termowizji, odkrycie promieniowania podczerwonego i krótka historia
powstania systemu. Charakterystyka transmisji atmosfery, pasma
absorpcji. Detektory promieniowania elektromagnetycznego w zakresie
podczerwieni. Budowa i zasada działnia wielozakresowych detektorów
QWIP. Matryce termiczne FPA i detektorów QWIP. Przykłady zastosowań
termowizji.

Optoelektroniczne elementy i układy czujnikowe (4 h). Podział czujników
światłowodowych, czujniki z modulacją wewnętrzną i zewnętrzną. Budowa i
działanie czujnika przesunięcia, siły nacisku, ciśnienia,
przyspieszenia etc. Budowa i działanie czujnika poziomu cieczy z
odpowiedzią cyfrową i analogową. Optoelektroniczny system detekcji
ruchu obiektu. Zjawisko piroelektryczne i definicja temperatury Curie.
Konstrukcje czujników piroelektrycznych, zalety i wady poszczególnych
rozwiązań. Omówienie działania systemu wykrywania obiektów o różnej
charakterystyce emisyjnej. Budowa i zasada działania czujnika PIR,
czujników przeciwsobnych oraz detektorów typu QUAD.

Optoelektroniczne systemy metrologiczne (4 h) . Wirująca masa - efekt
żyroskopowy. Budowa i działanie interferometru Sagnaca. Interferometr
Sagnaca zbudowany na pętli światłowodowej. Parametry i zalety żyroskopu
światłowodowego. Pomiar kąta obrotu i prędkości kątowej. Żyroskopy
laserowe ? budowa i zasada działania. Zasada działania interferometru
Michelsona. Interferometryczne metody pomiaru odległości i prędkości
liniowej. Dalmierze laserowe z modulacją amplitudową. Radary laserowe,
wykorzystanie systemów LIDAR w metrologii.

Laserowe metody pomiarów prędkości przepływu - anemometria laserowa.
Układy pamięci optycznych (5h). Optoelektroniczny system odczytu kodów
EAN. Konwersja dziesiętnego kodowania EAN na ciągi bitowe. Budowa
czytnika kodów. Proces odczytywania z uwzględnieniem procedur kontroli
poprawności odczytu. Optoelektroniczny system odczytu informacji
zakodowanej na płytach CD, DVD, HDDVD i Blu-Ray. Definicje pojęć PIT i
LAND. Zasada zapisu danych na nośnikach optycznych, płyty nagrywalne i
wielokrotnego zapisu.

Zakres laboratorium

 1. Badanie detektorów promieniowania elektromagnetycznego

 2. Badanie optoelektronicznego łącza światłowodowego.

 3. Badanie optoelektronicznych systemów łączności bezprzewodowej.

 4. Metrologia laserowa

Literatura:

 • K. Booth, S. Hill "Optoelektronika", WKŁ 2001

 • B. Ziętek "Optoelektronika", Wyd. UMK 2005

 • J. Siuzdak "Wstęp do współczesnej telekomunikacji
  światłowodowej", 1999

 • A.W.Domański, "Układy i urządzenia optoelektroniczne", WPW, 1997

 • G. P. Agrawal "Fiber Optic Communication Systems", 1999

 • W.F. Wyrębski "Laserowa technika wojskowa", MON 1982

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
Prowadzący grup: Krzysztof Anders, Anna Jusza, Marcin Kaczkan, Stanisław Stopiński, Anna Tyszka-Zawadzka, Piotr Warda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
Prowadzący grup: Krzysztof Anders, Anna Jusza, Marcin Kaczkan, Stanisław Stopiński, Anna Tyszka-Zawadzka, Piotr Warda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Piotr Warda
Prowadzący grup: Krzysztof Anders, Bartosz Janaszek, Anna Jusza, Marcin Kaczkan, Anna Tyszka-Zawadzka, Piotr Warda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
Prowadzący grup: Krzysztof Anders, Bartosz Janaszek, Anna Jusza, Marcin Kaczkan, Stanisław Stopiński, Anna Tyszka-Zawadzka, Piotr Warda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Piotr Warda
Prowadzący grup: Krzysztof Anders, Bartosz Janaszek, Anna Jusza, Marcin Kaczkan, Anna Tyszka-Zawadzka, Piotr Warda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
Prowadzący grup: Krzysztof Anders, Bartosz Janaszek, Anna Jusza, Marcin Kaczkan, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Stanisław Stopiński, Anna Tyszka-Zawadzka, Piotr Warda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Piotr Warda
Prowadzący grup: Krzysztof Anders, Bartosz Janaszek, Anna Jusza, Marcin Kaczkan, Anna Tyszka-Zawadzka, Piotr Warda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan
Prowadzący grup: Marcin Kaczkan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan
Prowadzący grup: Marcin Kaczkan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan
Prowadzący grup: Marcin Kaczkan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan
Prowadzący grup: Marcin Kaczkan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan
Prowadzący grup: Marcin Kaczkan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan
Prowadzący grup: Marcin Kaczkan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan
Prowadzący grup: Marcin Kaczkan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan
Prowadzący grup: Marcin Kaczkan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan
Prowadzący grup: Marcin Kaczkan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan
Prowadzący grup: Marcin Kaczkan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kaczkan
Prowadzący grup: Marcin Kaczkan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.