Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie systemów scalonych w technice VLSI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-ELxxx-ISP-PSSV Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów scalonych w technice VLSI
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Elektronika i inżynieria komputerowa-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Systemy elektroniczne i mikroelektroniczne )-Elektronika i inżynieria komputerowa-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PSSV

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Wykład obejmuje kompleks zagadnień związanych z modelowaniem, fizyczną realizacją i weryfikacją systemów scalonych VLSI, cyfrowych i analogowo-cyfrowych, realizowanych we współczesnych nanometrowych procesach technologicznych. W pierwszej części omawiane są realizacje bramek logicznych (INV, NAND, NOR, MUX, itd.) oraz elementów sekwencyjnych (zatrzask D i przerzutnik D) z uwzględnieniem specyfiki ich realizacji w technologiach nanometrowych, od projektu schematu elektrycznego po topografię. Następnie przedstawiane są metody modelowania behawioralnego układów analogowych z wykorzystaniem języków opisu sprzętu na przykładzie Verilog-AMS. Kolejną grupą zagadnień są techniki automatycznej syntezy logicznej oraz syntezy topografii ze szczególnym uwzględnieniem zasad specyfikowania ograniczeń projektowych, analizy zależności czasowych (STA), dystrybucji sygnału zegarowego i prowadzenia szyn zasilania i masy. Omawiane są też problemy projektowania układów wejścia-wyjścia. Wynikiem (...)

Pełny opis:

Wykład obejmuje kompleks zagadnień związanych z modelowaniem, fizyczną realizacją i weryfikacją systemów scalonych VLSI, cyfrowych i analogowo-cyfrowych, realizowanych we współczesnych nanometrowych procesach technologicznych. W pierwszej części omawiane są realizacje bramek logicznych (INV, NAND, NOR, MUX, itd.) oraz elementów sekwencyjnych (zatrzask D i przerzutnik D) z uwzględnieniem specyfiki ich realizacji w technologiach nanometrowych, od projektu schematu elektrycznego po topografię. Następnie przedstawiane są metody modelowania behawioralnego układów analogowych z wykorzystaniem języków opisu sprzętu na przykładzie Verilog-AMS. Kolejną grupą zagadnień są techniki automatycznej syntezy logicznej oraz syntezy topografii ze szczególnym uwzględnieniem zasad specyfikowania ograniczeń projektowych, analizy zależności czasowych (STA), dystrybucji sygnału zegarowego i prowadzenia szyn zasilania i masy. Omawiane są też problemy projektowania układów wejścia-wyjścia. Wynikiem zaliczenia przedmiotu będzie praktyczna znajomość metod projektowania układów cyfrowych i cyfrowo-analogowych w technice full-custom oraz z wykorzystaniem narzędzi EDA używanych w syntezie logicznej i syntezie topografii.

Treść wykładu

 • Wstęp: Cykl projektowy analogowy i cyfrowy, problemy
  projektowania i weryfikacji układów mieszanych (2 godz.)

 • Projektowanie cyfrowych bloków funkcjonalnych: projektowanie
  bramek logicznych, kluczy, multiplekserów, zatrzasków,
  przerzutników, zasady wymiarowania i doboru przyrządów (napięcie
  progowe, upływności), optymalizacja parametrów bramki: charakterystyki
  przejściowej, szybkości przełączania, powierzchni topografii, poboru
  mocy (6 godz.)

 • Modelowanie wpływu rozrzutów produkcyjnych: źródła rozrzutów
  produkcyjnych, rozrzuty globalne i lokalne, losowe i deterministyczne,
  metody uwzględniania rozrzutów w procesie projektowym (2 godz.)

 • Współczesne procesy technologiczne: nanometrowe procesy
  technologiczne, powiązanie pomiędzy technologią a projektowaniem,
  reguły projektowe, automatyzacja projektowania topografii full-custom,
  weryfikacja formalna i funkcjonalna projektu topografii, (4 godz.)

 • Modelowanie behawioralne układów analogowych: modelowanie układów
  analogowych i mieszanych w językach opisu sprzętu na przykładzie języka
  Verilog-AMS (6 godz.)

 • Synteza układów cyfrowych: koncepcja komórki standardowej,
  formaty bibliotek technologicznych, zasady specyfikowania ograniczeń
  projektowych, analiza zależności czasowych (STA), synteza logiczna,
  synteza topografii, problemy dystrybucji sygnału zegarowego i
  prowadzenia szyn zasilania i masy, minimalizacja poboru mocy (8 godz.)

 • Projektowanie układów wejścia-wyjścia: zjawisko ESD i sposoby
  jego modelowania, ochrona układu scalonego przed ESD, szybkie
  interfejsy we-wy (2 godz.)


 • Zakres laboratorium
  W ramach zajęć praktycznych studenci wykonują projekt systemu mieszanego (analogowo-cyfrowego) we współczesnym nanometrowym procesie technologicznym z wykorzystanie techniki full-custom a także automatycznej syntezy logicznej i syntezy topografii.

Literatura:

  1. Materiały wykładowe i instrukcje laboratoryjne.

  2. John P. Uyemura, "CMOS Logic Circuit Design", Kluwer Academic
   Publishers, 2001.

  3. B.P.Wong, A.Mital, Y.Cao, G.Starr, "Nano-CMOS Circuits And
   Physical Design", A John Wiley & Sons, 2005.

  4. C-H.Tung, G.T.T.Sheng, C-Y.Lu, "ULSI Semiconductor Technology
   Atlas", John Wiley & Sons Inc., 2003.

  5. Verilog-AMS Language Reference Manual Analog & Mixed-Signal
   Extensions to Verilog HDL

  6. www.eda.org/verilog-ams/

  7. www.designers-guide.org/VerilogAMS/

  8. Dokumentacja użytkowa oprogramowania.

  9. Dokumentacja procesów technologicznych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Jaworski
Prowadzący grup: Zbigniew Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Jaworski
Prowadzący grup: Zbigniew Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Jaworski
Prowadzący grup: Zbigniew Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Jaworski
Prowadzący grup: Zbigniew Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Jaworski
Prowadzący grup: Zbigniew Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Jaworski
Prowadzący grup: Zbigniew Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Jaworski
Prowadzący grup: Zbigniew Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Jaworski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Jaworski
Prowadzący grup: Zbigniew Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Jaworski
Prowadzący grup: Zbigniew Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Jaworski
Prowadzący grup: Zbigniew Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Jaworski
Prowadzący grup: Zbigniew Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.