Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy techniki komputerowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-ETRTM-IWP-PKOM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy techniki komputerowej
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Informatyka )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż. wi.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PKOM

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Omawiane są podstawowe elementy i działanie systemu komputerowego, kodowanie danych, lista rozkazów, hierarchia pamięci. Przedstawiany jest krótki opis systemów operacyjnych DOS i UNIX. Prezentowane są zasady funkcjonowania sieci komputerowych i podstawowe usługi sieci Internet.

Pełny opis:

Omawiane są podstawowe elementy i działanie systemu komputerowego, kodowanie danych, lista rozkazów, hierarchia pamięci. Przedstawiany jest krótki opis systemów operacyjnych DOS i UNIX. Prezentowane są zasady funkcjonowania sieci komputerowych i podstawowe usługi sieci Internet.


Treść wykładu

 1. Klasyczna organizacja maszyny matematycznej (Von Neumanna) (1h).

 2. Procesor 8086 - wczesny przykład nowych tendencji w organizacji procesora. Cykl pracy, rejestry, jednostka arytmetyczno-logiczna, lista rozkazów, tryby adresowania (4h).


 3. Kodowanie instrukcji i danych (2h).

 4. Binarna reprezentacja danych: stałoprzecinkowa (kody: naturalny i U2), zmiennoprzecinkowa (standardowa: IEEE-754), znakowa (ASCII i UNICODE) (4h).


 5. Działania arytmetyczne na różnych typach danych (2h).

 6. Hierarchia pamięci. Buforowanie pamięci niższego poziomu przez pamięć wyższego poziomu (pamięć podręczna) Organizacja pamięci wirtualnej (2h).

 7. System operacyjny - funkcja, typy SO, struktura. SO DOS i UNIX, podobieństwa i różnice. Zasoby dyskowe. Postać binarna i tekstowa (2h).


 8. Podstawowe komendy DOS i UNIX. Tryb tekstowy i graficzny. GUI (2h).

 9. Sieci komputerowe. Typy i architektury sieci. Sieć fizyczna i logiczna. Model ISO/OSI (2h).


 10. Warstwa fizyczna: łącza fizyczne, urządzenia zespalające, modemy. Współpraca warstw modelu sieci na przykładzie Internetu (2h).

 11. Struktura Internetu, DNS. Poczta elektroniczna i usługi ją wykorzystujące (Listserver, UsenetNews) (2h).


 12. Korzystanie z odległych komputerów (telnet, rlogin, ssh, model client-server). Anonymous ftp, Archie (2h).

 13. Udostępnianie informacji w sieci Internet (Wais, Gopher, WWW). Przeglądarki i serwery WWW. HTML i jego edytory (2h).


 14. Bezpieczeństwo sieci. Podstawy kryptografii. Kryptografia asymetryczna. Podpis elektroniczny. Certyfikaty (1h). 15. Zakres laboratorium
  Ćwiczenie 1

  Wprowadzenie do obsługi systemu MS Windows. Podstawowe polecenia systemu MS-DOS.

  Ćwiczenie 2

  Wprowadzenie do obsługi systemu UNIX. Podstawowe polecenia powłoki.

  Ćwiczenie 3

  System UNIX. Tworzenie skryptów. Edytor vi.

  Ćwiczenie 4

  System UNIX. Tworzenie skryptów cd. - praca samodzielna.

  Ćwiczenie 5

  Sieci komputerowe. Podstawowe polecenia sieciowe (ftp, mail, talk, itp.). Zasady korzystania z Internetu.

  Ćwiczenie 6

  System Linux. Środowisko graficzne systemu Linux..

Literatura:

  Literatura podstawowa:

  1. Andrzej Skorupski, Podstawy budowy i działania komputerów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1999.

  2. Peter P. Silvester, System operacyjny Unix, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991.


  Literatura uzupełniająca:

  1. Paul Gilster, Internet - Przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kurjata
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kurjata
Prowadzący grup: Robert Kurjata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kurjata
Prowadzący grup: Robert Kurjata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kurjata
Prowadzący grup: Robert Kurjata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)