Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektronika cyfrowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-INIIT-ISP-ECY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektronika cyfrowa
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Algorytmy i języki - albo - Projektowanie systemów )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
( Projektowanie systemów cyfrowych )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Automatyka i robotyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ECY

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi problemami budowy i działania scalonych układów cyfrowych TTL i CMOS, nabycie umiejętności samodzielnego projektowania zespołów funkcjonalnych z układów małej i średniej skali integracji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi problemami budowy i działania scalonych układów cyfrowych TTL i CMOS, nabycie umiejętności samodzielnego projektowania zespołów funkcjonalnych z układów małej i średniej skali integracji.


Treść wykładu
Informacje ogólne, organizacja przedmiotu, literatura itd., elementy półprzewodnikowe, ich właściwości, wprowadzenie do realizacji funktorów logicznych; schemat bramki NAND, tabela prawdy, funkcje poszczególnych elementów struktury, poziomy logiczne L i H. (2h).

Nominalne poziomy napięć, poziomy gwarantowane, odporności na zakłócenia, parametry dynamiczne. Czasy propagacji, min, max, typ i ich interpretacja; charakterystyki elektryczne: wejściowa, wyjściowa H, wyjściowa L, parametry prądowe - komplet, zysk logiczny, charakterystyka przejściowa, proces przełączania (2h).

Technologia CMOS, tranzystor unipolarny, inwerter CMOS, charakterystyka przejściowa, pobór prądu, zjawisko zatrzaskiwania, odporność na ładunki statyczne, schematy funktorów; bramka transmisyjna, parametry statyczne i dynamiczne HC/HCT, układy niskonapięciowe (2h).

Przerzutnik D, opis funkcjonalny, wpis L, wpis H, wejścia asynchroniczne; układy kombinacyjne średniej skali integracji, multipleksery, demultipleksery, realizacja funkcji logicznych na multiplekserach, adresowanie matrycowe, realizacja funkcji wielu zmiennych na demultiplekserach, kaskadowanie układów (2h).

Przerzutniki, rejestry, rejestry przesuwające, liczniki, budowa, parametry (2h).

kollokwium 1; (2h).

Omówienie kollokwium , otwarty kolektor, wyznaczanie Rmax i Rmin, schematy funktorów NOT, AND, NOR, OR, EXOR (2h).

Układy czasowe, opóźnienia RC, układy na bramkach, multiwibratory scalone retrygerowalne i nieretrygerowalne, właściwości funkcjonalne, budowa wewnętrzna, parametry; VCO; (2h).

Bramki mocy, bufory trójstanowe, układy interfejsowe serii 75; schematy bramek innych rodzin LS,S, ALS, F, AS, właściwości, parametry, współpraca z tranzystorami zewnętrznymi, elementy stykowe, klawiatury 2key lockout i Nkey rollover; (2h).

Linie długie, model linii bezstratnej, postać rozwiązania równania różniczkowego i jego interpretacja, linia otwarta, zwarta, dopasowana, współczynniki odbicia, wykresy Bergerona; (2h).

Linia skrętkowa, linia koncentryczna, dopasowanie równoległe i szeregowe, transmisja napięciowa asymetryczna i symetryczna, układy nadajników i odbiorników linii, linie prądowe, nadajniki linii, standard RS232C, parametry linii, nadajniki, odbiorniki, szyna krótka, sterowniki szyny; (2h).

Konwersja cyfrowo-analogowa, podstawy, układy sumatorów z wagami, drabinka prosta, drabinka odwrócona, konwersja prąd- napięcie, konwertery unipolarne, bipolarne, mnożące dwu- i czteroćwiartkowe, konwertery wizyjne; (2h).

Konwersja analogowo-cyfrowa, zasada kwantyzacji, konwertery zliczające, śledzące, z aproksymacją krokową, flash, całkujące, sigma-delta, układy próbkująco-pamiętajace; analiza błędów konwerterów, monotoniczność, gubienie słów kodowych, procedury strojenia (2h).

Pamięci półprzewodnikowe, klasyfikacja ROM, PROM, UV EPROM, EE PROM, SRAM, DRAM SDRAM, organizacja wewnętrzna, matryca pamięci, podstawowe komórki; typowe parametry, tryby pracy pamięci DRAM (2h).

Logika programowana, struktury PAL, PLA, GAL, LCA, podstawowe parametry; (2h).Treść ćwiczeń

 • C.0 - notacje, symbole graficzne, rodzaje wejść i wyjść;

 • C.1 - przerzutnik D, parametry dynamiczne, określanie fmax, fmax dla automatu synchronicznego, rozprowadzanie sygnału zegara, opóźnienia w torze zegara, blokowanie sygnału zegarowego;

 • C.2 - automaty synchroniczne, przykład projektu od opisu słownego do schematu, przerzutniki JK master-slave, liczniki asynchroniczne, zmiana cyklu;

 • C.3 - liczniki synchroniczne, zmiana cyklu, kaskadowanie liczników, fmax kaskady, liczniki rewersyjne,;

 • C.4 - zastosowania multiwibratorów, przykłady kodów transmisyjnych: PE Manchester, generacja i dekodowanie, synchroniczna generacja impulsów; synchronizacja sygnałów zewnętrznych

 • C.5 - kollokwium (2h);

 • C.6 - omówienie kollokwium, wyświetlanie informacji cyfrowej, diody LED, parametry, sterowanie, wyświetlacze siedmiosegmentowe, dekodery, wyświetlanie statyczne

 • C.7 - wyświetlanie dynamiczne, sterowanie impulsowe, częstotliwość zaniku migotania; wyświetlacze LCD, sterowanie bezpośrednie i multipleksowane, układy sterowników


 • Zakres laboratorium
  1. parametry bramek i przerzutników;

  2. układy kombinacyjne i sekwencyjne;


  3. układy czasowe;

  4. wyświetlanie informacji cyfrowej;


  5. linie długie;

  6. konwertery cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe;

Literatura:

  1. M.Łakomy, J.Zabrodzki "Cyfrowe układy scalone" PWN 1986

  2. M.Łakomy, J.Zabrodzki "Układy scoalone CMOS 1992" 1991

  3. M.Łakomy, J.Zabrodzki "Scalone przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe" PWN 1992


  4. Katalog układów cyfrowych TTL Texas Instruments

  5. J.Kalisz "Podstawy elektroniki cyfrowej" WkiŁ 1993

  6. Grzybek, Misiurewicz "Półprzewodnikowe układy logiczne TTL" WNT 1982

  7. W.Sasal "Układy scalone serii UCA64/UCY74" WkiŁ 1982

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Rzeszut
Prowadzący grup: Janusz Rzeszut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Rzeszut
Prowadzący grup: Janusz Rzeszut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Rzeszut
Prowadzący grup: Janusz Rzeszut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Rzeszut
Prowadzący grup: Janusz Rzeszut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Rzeszut
Prowadzący grup: Janusz Rzeszut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.